คอร์ดเพลง แด่เธอแม่เนื้อหอมผู้ครอบครองโลกทั้งใบและใจของผม ชีวรินท์ x ห้องคุณตา

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | G | G | C | C |
INTRO | Am | Am | D | D |
INTRO | G | G | C | C |
INTRO | Am | Am | D | D |

 
โอ้เจ้าดวงความ
G 
รักแสนงามความฤทัย
 
โอ้เจ้ายอดดวงใ
C 
จพี่ตามจะใฝ่ฝัน
 
มีเจ้าความรัก
G 
นี้งดงามดั่งแสงตะวัน
 
ความงดงามวัน
C 
นั้นผลัดงามดังสายธารา

 
โอ้เจ้ายอดดวง
G 
ใจ 
 
แม้โดนใครทำร้ายมา
 
โอ้แม่แก้วดวง
C 
ตาโชคชะตาได้ชี้นำ
 
มาได้พบยอดช
G 
าย 
 
ใจละลายที่เธอทำ
 
มีหญิงงามคน
C 
นั้น คนเดียว คนเดิมในดวงใจ

 
วอนส
G 
ายธารากว้างใหญ่..
 
พัดดวงฤ
C 
ทัยของเธอมาให้ฉัน
 
จะรักเ
G 
ธอ..ทั้งคืนวัน
 
แม้ตัว
C 
ฉันต้องจากไป

 
ใบห
G 
น้าช่างดูอ่อนห
G7 
วาน
 
ยิ้มเ
C 
ธอช่างดูสดใส
 
เห็น
G 
ทีอยากจะจากโลก
D 
ไป
 
เพราะใจ
C 
ฉัน..มันล
G 
ะลาย

INSTRU | G | G | C | C |
INSTRU | Am | Am | D | D |

 
โอ้แม่ยอดกาน
G 
ดา 
 
มีแววตาช่างสดใส
 
อยากจะฝากดวง
C 
ใจ..ดวงนี้ให้กับจันทร์
 
โอ้แม่ยอดเนื้อห
G 
อมโปรดวิงวอนให้มองจันทร์
 
มอบดวงใจของ
C 
ฉัน 
 
ให้แม่ยอดกานดา

 
โอ้เจ้ายอดดวง
G 
ใจ 
 
แม้โดนใครทำร้ายมา
 
โอ้แม่แก้วดวง
C 
ตาโชคชะตาได้ชี้นำ
 
มาได้พบยอดช
G 
าย 
 
ใจละลายที่เธอทำ
 
มีหญิงงามคน
C 
นั้น คนเดียว คนเดิมในดวงใจ

 
วอนส
G 
ายธารากว้างใหญ่..
 
พัดดวงฤ
C 
ทัยของเธอมาให้ฉัน
 
จะ
G 
รักเธอ..ทั้งคืนวัน
 
แม้ตัวฉันต้องจาก
D 
ไป

 
ใบห
G 
น้าช่างดูอ่อนห
G7 
วาน
 
ยิ้มเ
C 
ธอช่างดูสดใส
 
เห็น
G 
ทีอยากจะจากโลก
D 
ไป
 
เพราะใจ
C 
ฉัน..มันล
G 
ะลาย

 
วอนส
G 
ายธารากว้างใหญ่..
 
พัดดวงฤ
C 
ทัยของเธอมาให้ฉัน
 
จะ
G 
รักเธอ..ทั้งคืนวัน
 
แม้ตัวฉันต้องจาก
D 
ไป

 
ใบห
G 
น้าช่างดูอ่อนห
G7 
วาน
 
ยิ้มเ
C 
ธอช่างดูสดใส
 
เห็น
G 
ทีอยากจะจากโลก
D 
ไป
 
เพราะใจ
C 
ฉัน..มันล
G 
ะลาย

OUTRO | G | G | C | C |
OUTRO | Am | Am | D | D | G |


โอ้เจ้าดวงความรักแสนงามความฤทัย
โอ้เจ้ายอดดวงใจพี่ตามจะใฝ่ฝัน
มีเจ้าความรักนี้งดงามดั่งแสงตะวัน
ความงดงามวันนั้นผลัดงามดังสายธารา

โอ้เจ้ายอดดวงใจ แม้โดนใครทำร้ายมา
โอ้แม่แก้วดวงตาโชคชะตาได้ชี้นำ
มาได้พบยอดชาย ใจละลายที่เธอทำ
มีหญิงงามคนนั้น คนเดียว คนเดิมในดวงใจ

วอนสายธารากว้างใหญ่..
พัดดวงฤทัยของเธอมาให้ฉัน
จะรักเธอ..ทั้งคืนวัน
แม้ตัวฉันต้องจากไป

ใบหน้าช่างดูอ่อนหวาน
ยิ้มเธอช่างดูสดใส
เห็นทีอยากจะจากโลกไป
เพราะใจฉัน..มันละลาย

( ดนตรี )

โอ้แม่ยอดกานดา มีแววตาช่างสดใส
อยากจะฝากดวงใจ..ดวงนี้ให้กับจันทร์
โอ้แม่ยอดเนื้อหอมโปรดวิงวอนให้มองจันทร์
มอบดวงใจของฉัน ให้แม่ยอดกานดา

โอ้เจ้ายอดดวงใจ แม้โดนใครทำร้ายมา
โอ้แม่แก้วดวงตาโชคชะตาได้ชี้นำ
มาได้พบยอดชาย ใจละลายที่เธอทำ
มีหญิงงามคนนั้น คนเดียว คนเดิมในดวงใจ

วอนสายธารากว้างใหญ่..
พัดดวงฤทัยของเธอมาให้ฉัน
จะรักเธอ..ทั้งคืนวัน
แม้ตัวฉันต้องจากไป

ใบหน้าช่างดูอ่อนหวาน
ยิ้มเธอช่างดูสดใส
เห็นทีอยากจะจากโลกไป
เพราะใจฉัน..มันละลาย

วอนสายธารากว้างใหญ่..
พัดดวงฤทัยของเธอมาให้ฉัน
จะรักเธอ..ทั้งคืนวัน
แม้ตัวฉันต้องจากไป

ใบหน้าช่างดูอ่อนหวาน
ยิ้มเธอช่างดูสดใส
เห็นทีอยากจะจากโลกไป
เพราะใจฉัน..มันละลาย

มิวสิควิดีโอ แด่เธอแม่เนื้อหอมผู้ครอบครองโลกทั้งใบ..

เพลง : แด่เธอแม่เนื้อหอมผู้ครอบครองโลกทั้งใบและใจของผม (คอร์ด)
ศิลปิน : ชีวรินท์ x ห้องคุณตา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชีวรินท์ และ ห้องคุณตา
เรียบเรียง : ชีวรินท์
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend