หน้าแรก » ชีวรินท์ » คอร์ดเพลง เจอกันเพราะตอบกลับสตอรี่ – ชีวรินท์

คอร์ดเพลง เจอกันเพราะตอบกลับสตอรี่ – ชีวรินท์

คอร์ดเพลง : เจอกันเพราะตอบกลับสตอรี่ ชีวรินท์

คอร์ดเพลง เจอกันเพราะตอบกลับสตอรี่ - ชีวรินท์

เพลง :

ศิลปิน : ชีวรินท์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ชีวรินท์ บีม

คอร์ดทั้งหมด : C,Em,Dm,G


Tune to Eb
INTRO | C | Em | Dm | G | ( 2 Times )

 
เมื่อเวลาเธอ
ทักพบรักอันสดใส
 
เมื่อเวลาที่เธอ
Em 
ใจเฝ้าคอยและตามหา
 
เมื่อเวลาฉัน
Dm 
ยิ้มแล้วเธอก็หันมา
 
เมื่อเวลาสบ
ตาทำให้ใจเราตรงกัน
 
เพราะฉันนั้นรักเธอ
 

INSTRU | C | Em | Dm | G | ( 2 Times )

 
เมื่อเวลาที่
พักคอยทักหาและห่วงใย
 
อยากรู้เธอเป็นอย่าง
Em 
ไร 
 
ฉันก็คอยเป็นห่วงเธอ
 
ตอนฉันนอนหลับ
Dm 
ฝันฉันก็พลันคิดถึงเธอ
 
นึกถึงวันแร
กเจอ 
 
ที่ฉันและเธอได้เจอ
กัน

 
จับ
มือเดินทางไป 
 
ในฟ้าไ
กลสุดท้องนภา
 
ต่อให้
รักกันล้นฟ้า 
 
เมื่อเว
ลาที่ต้องเจอ
 
มีแ
สงของความหวัง 
 
ที่คอยเป็นพ
ลังให้ฉันและเธอ
 
แอบส่ง
Dm 
ยิ้มให้ทุกคราที่เธอเผ
ลอ
 
แล้วฉันก็เผลอยิ้มตาม
 

INSTRU | C | Em | Dm | G | ( 2 Times )

 
เรื่องที่พูดบางค
รั้งฉันนั้นฝันไปใช่ไหม
 
กาลเวลาต่อ
Em 
ไป 
 
ฉันเฝ้ามองและใฝ่หา
 
คนที่คอยบอก
Dm 
รักตัวฉันทุกเวลา
 
คนที่เคยบอก
ลาทำให้ฉันลืมได้ลง

 
ยังคงจำวัน
นั้น 
 
ที่เธอเอ่ยคำกล่าวลา
 
ภาพยังคงติด
Em 
ตา 
 
คอยย้ำเตือนในจิตใจ
 
เรื่องของเราวัน
Dm 
นั้นเธอยังจำมันได้ไหม
 
เรื่องสุดท้ายนั้
นไง 
 
ที่เธอได้เอ่ยบอกลา
กัน

 
จับ
มือเดินทางไป 
 
ในฟ้าไ
กลสุดท้องนภา
 
ต่อให้
รักกันล้นฟ้า 
 
เมื่อเว
ลาที่ต้องเจอ
 
มีแ
สงของความหวัง 
 
ที่คอยเป็นพ
ลังให้ฉันและเธอ
 
แอบส่ง
Dm 
ยิ้มให้ทุกคราที่เธอเผ
ลอ
 
แล้วฉันก็เผลอยิ้มตาม
 

OUTRO | C | Em | Dm | G | ( 2 Times ) | G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เจอกันเพราะตอบกลับสตอรี่


เมื่อเวลาเธอทักพบรักอันสดใส
เมื่อเวลาที่เธอใจเฝ้าคอยและตามหา
เมื่อเวลาฉันยิ้มแล้วเธอก็หันมา
เมื่อเวลาสบตาทำให้ใจเราตรงกัน
เพราะฉันนั้นรักเธอ

( ดนตรี )

เมื่อเวลาที่พักคอยทักหาและห่วงใย
อยากรู้เธอเป็นอย่างไร ฉันก็คอยเป็นห่วงเธอ
ตอนฉันนอนหลับฝันฉันก็พลันคิดถึงเธอ
นึกถึงวันแรกเจอ ที่ฉันและเธอได้เจอกัน

จับมือเดินทางไป ในฟ้าไกลสุดท้องนภา
ต่อให้รักกันล้นฟ้า เมื่อเวลาที่ต้องเจอ
มีแสงของความหวัง ที่คอยเป็นพลังให้ฉันและเธอ
แอบส่งยิ้มให้ทุกคราที่เธอเผลอ
แล้วฉันก็เผลอยิ้มตาม

( ดนตรี )

เรื่องที่พูดบางครั้งฉันนั้นฝันไปใช่ไหม
กาลเวลาต่อไป ฉันเฝ้ามองและใฝ่หา
คนที่คอยบอกรักตัวฉันทุกเวลา
คนที่เคยบอกลาทำให้ฉันลืมได้ลง

ยังคงจำวันนั้น ที่เธอเอ่ยคำกล่าวลา
ภาพยังคงติดตา คอยย้ำเตือนในจิตใจ
เรื่องของเราวันนั้นเธอยังจำมันได้ไหม
เรื่องสุดท้ายนั้นไง ที่เธอได้เอ่ยบอกลากัน

จับมือเดินทางไป ในฟ้าไกลสุดท้องนภา
ต่อให้รักกันล้นฟ้า เมื่อเวลาที่ต้องเจอ
มีแสงของความหวัง ที่คอยเป็นพลังให้ฉันและเธอ
แอบส่งยิ้มให้ทุกคราที่เธอเผลอ
แล้วฉันก็เผลอยิ้มตาม

มิวสิควิดีโอ เจอกันเพราะตอบกลับสตอรี่ ชีวรินท์

เพลง เจอกันเพราะตอบกลับสตอรี่
ศิลปิน : ชีวรินท์
เรียบเรียง คอส ชีวรินท์
ติดต่อ เพจ ชีวรินท์, 0929876534

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา