หน้าแรก » บุ๊ค ศุภกาญจน์ » คอร์ดเพลง ส่งซิก (ONE DAY) – บุ๊ค ศุภกาญจน์

คอร์ดเพลง ส่งซิก (ONE DAY) – บุ๊ค ศุภกาญจน์

คอร์ดเพลง : ส่งซิก (ONE DAY) บุ๊ค ศุภกาญจน์

คอร์ดเพลง ส่งซิก (ONE DAY) - บุ๊ค ศุภกาญจน์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : C, D, D/F#, Em, G


INTRO | G | G | D | D |
INTRO | Em | Em | C | C |

  ก็เข้าใจดีว่าเธอมีแฟนอยู่แล้ว
  ก็เข้าใจดีว่าเธอเป็นของใครคนอื่น
Em 
  รู้ตัวดีถ้าหากฉันไปรักใครค
นอื่น
 
  นอกจากเ
ธอ 
 
มันคงไม่ท้าทาย

  ตกหลุมรักเธอไปแล้วจะให้ทำยังไง
  บอกแฟนเธอทีได้ไหม 
 
ว่าเธอไม่รู้จัก
Em 
  ฉันเป็นใครก็ไม่รู้ 
 
ก็แค่คนบ้
าน่ะ
 
  ส
ติสตางค์ไม่ค่อยดี

รอ.. 
 
รอ
Bm 
วันเธอมาหา
รอ.. 
 
รอ
วันที่แฟนเธอหลับตา

 
ถ้าเธอมีแฟนอยู่แ
ล้วฉันก็พร้อมจะเป็นกิ๊ก
 
เวลาที่เธอนั้นเห
งา 
 
ขอแค่เพียงเธอส่งซิก
 
ฉันจะไปห
Em 
าเธอ 
 
จะไปเ
คาะที่หน้าประ
ตู
 
ก็เป็นแค่กิ๊กได้ไ
หม 
 
ไม่ใช่แฟนก็ยังดี
 
จะรอเธออยู่ตร
D/F# 
งนี้ 
 
ถ้าวันไหนเขาทิ้งเธอ
 
ฉันพร้อมจะรับช่ว
Em 
งต่อ 
 
และพาเธอเดินไปต่อ
 
แค่
กิ๊กได้ไหม 
 
ทำแ
ทนแฟนเธอ
 
วันเดียวก็ยั
งดี 
 
 

  ถึงต้นงิ้วจะมีหนามพี่ก็พร้อมปีนไปหา
  ถึงนรกอากาศร้อนห้องพี่มีแอร์จ๊ะ
Em 
  เพียงแค่เจอกันสักครั้งกระทะทองแดงก็แ
ค่สระ
 
  สวั
สดีครับท่านยมบาล

รอ.. 
 
รอ
Bm 
วันเธอมาหา
รอ.. 
 
รอ
วันที่แฟนเธอหลับตา

 
ถ้าเธอมีแฟนอยู่แ
ล้วฉันก็พร้อมจะเป็นกิ๊ก
 
เวลาที่เธอนั้นเห
งา 
 
ขอแค่เพียงเธอส่งซิก
 
ฉันจะไปห
Em 
าเธอ 
 
จะไปเ
คาะที่หน้าประ
ตู
 
ก็เป็นแค่กิ๊กได้ไ
หม 
 
ไม่ใช่แฟนก็ยังดี
 
จะรอเธออยู่ตร
D/F# 
งนี้ 
 
ถ้าวันไหนเขาทิ้งเธอ
 
ฉันพร้อมจะรับช่ว
Em 
งต่อ 
 
และพาเธอเดินไปต่อ
 
แค่
กิ๊กได้ไหม 
 
ทำแ
ทนแฟนเธอ
 
วันเดียวก็ยั
 
งดี

INSTRU | G | G | D | D |
INSTRU | Em | Em | C | D |

 
คำแ
พง.. แม่นเมย์ ผู้เล๋อคือมางามแส
นงาม
 
มีโผกะซางมิใด้หั
Em 
กคา
 
อ้ายฮักคือเก่าเมย์เ
ขากะซาง 
 
กะซาง..

INSTRU | G | G | D | D |
INSTRU | Em | Em | C | D |

 
ถ้าเธอมีแฟนอยู่แ
ล้วฉันก็พร้อมจะเป็นกิ๊ก
 
เวลาที่เธอนั้นเห
งา 
 
ขอแค่เพียงเธอส่งซิก
 
ฉันจะไปห
Em 
าเธอ 
 
จะไปเ
คาะที่หน้าประ
ตู
 
ก็เป็นแค่กิ๊กได้ไ
หม 
 
ไม่ใช่แฟนก็ยังดี
 
จะรอเธออยู่ตร
D/F# 
งนี้ 
 
ถ้าวันไหนเขาทิ้งเธอ
 
ฉันพร้อมจะรับช่ว
Em 
งต่อ 
 
และพาเธอเดินไปต่อ
 
แค่
กิ๊กได้ไหม 
 
ทำแ
ทนแฟนเธอ
 
วันเดียวก็ยั
 
งดี..

INSTRU | G | G | D | D |

 
วันเดียวก็ยังดี..
 

OUTRO | Em | Em | C | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ส่งซิก (ONE DAY)


ก็เข้าใจดีว่าเธอมีแฟนอยู่แล้ว
ก็เข้าใจดีว่าเธอเป็นของใครคนอื่น
รู้ตัวดีถ้าหากฉันไปรักใครคนอื่น
นอกจากเธอ มันคงไม่ท้าทาย

ตกหลุมรักเธอไปแล้วจะให้ทำยังไง
บอกแฟนเธอทีได้ไหม ว่าเธอไม่รู้จัก
ฉันเป็นใครก็ไม่รู้ ก็แค่คนบ้าน่ะ
สติสตางค์ไม่ค่อยดี

รอ.. รอวันเธอมาหา
รอ.. รอวันที่แฟนเธอหลับตา

ถ้าเธอมีแฟนอยู่แล้วฉันก็พร้อมจะเป็นกิ๊ก
เวลาที่เธอนั้นเหงา ขอแค่เพียงเธอส่งซิก
ฉันจะไปหาเธอ จะไปเคาะที่หน้าประตู
ก็เป็นแค่กิ๊กได้ไหม ไม่ใช่แฟนก็ยังดี
จะรอเธออยู่ตรงนี้ ถ้าวันไหนเขาทิ้งเธอ
ฉันพร้อมจะรับช่วงต่อ และพาเธอเดินไปต่อ
แค่กิ๊กได้ไหม ทำแทนแฟนเธอ
วันเดียวก็ยังดี

ถึงต้นงิ้วจะมีหนามพี่ก็พร้อมปีนไปหา
ถึงนรกอากาศร้อนห้องพี่มีแอร์จ๊ะ
เพียงแค่เจอกันสักครั้งกระทะทองแดงก็แค่สระ
สวัสดีครับท่านยมบาล

รอ.. รอวันเธอมาหา
รอ.. รอวันที่แฟนเธอหลับตา

ถ้าเธอมีแฟนอยู่แล้วฉันก็พร้อมจะเป็นกิ๊ก
เวลาที่เธอนั้นเหงา ขอแค่เพียงเธอส่งซิก
ฉันจะไปหาเธอ จะไปเคาะที่หน้าประตู
ก็เป็นแค่กิ๊กได้ไหม ไม่ใช่แฟนก็ยังดี
จะรอเธออยู่ตรงนี้ ถ้าวันไหนเขาทิ้งเธอ
ฉันพร้อมจะรับช่วงต่อ และพาเธอเดินไปต่อ
แค่กิ๊กได้ไหม ทำแทนแฟนเธอ
วันเดียวก็ยังดี

( ดนตรี )

คำแพง.. แม่นเมย์ ผู้เล๋อคือมางามแสนงาม
มีโผกะซางมิใด้หักคา
อ้ายฮักคือเก่าเมย์เขากะซาง กะซาง..

( ดนตรี )

ถ้าเธอมีแฟนอยู่แล้วฉันก็พร้อมจะเป็นกิ๊ก
เวลาที่เธอนั้นเหงา ขอแค่เพียงเธอส่งซิก
ฉันจะไปหาเธอ จะไปเคาะที่หน้าประตู
ก็เป็นแค่กิ๊กได้ไหม ไม่ใช่แฟนก็ยังดี
จะรอเธออยู่ตรงนี้ ถ้าวันไหนเขาทิ้งเธอ
ฉันพร้อมจะรับช่วงต่อ และพาเธอเดินไปต่อ
แค่กิ๊กได้ไหม ทำแทนแฟนเธอ
วันเดียวก็ยังดี..

( ดนตรี )

วันเดียวก็ยังดี..

มิวสิควิดีโอ ส่งซิก (ONE DAY) บุ๊ค ศุภกาญจน์

เพลง ส่งซิก (ONE DAY)
ศิลปิน : บุ๊ค ศุภกาญจน์
คำร้อง / ทำนอง : บุ๊ค ศุภกาญจน์
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน, บุ๊ค ศุภกาญจน์
ติดต่องาน โทร. : 082 126 1623
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา