คอร์ดเพลง พี่บ่าวเด็กใต้ – บ.เบิ้ล สามร้อย

  
Text   

คอร์ดเพลง : พี่บ่าวเด็กใต้ บ.เบิ้ล สามร้อย

คอร์ดเพลง พี่บ่าวเด็กใต้ - บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Am,C,Em,F,G


INTRO | C | Em | F | G | ( 2 Times )

 
บ่
C 
าวคนบ้านๆ 
 
 
Em 
บ่าวคนง่ายๆ
 
บ่
F 
าวไอไหรก็ได้บายๆ 
 
ทั้
G 
งเพ
 
C 
ยากมีแฟนแต่ติดตรง
Em 
ที่หน้าตา
 
ธรร
F 
มดานิสัยเท
G 
าๆ

 
แต่ความจริงใจ
C 
พี่ 
 
ไม่แพ้ใครน้อง
Am 
เห้อ
 
เจียมตัวเส
F 
มอ 
 
ไม่อยากเพ้ออยู่คนเ
G 
ดียว
 
พอไปวัดไป
C 
วา 
 
บ่าวไม่ไช่คน
Am 
เลว
 
และไม่เคยเหลวเ
F 
กว 
 
ไม่เจ้าชู้หลา
G 
ยใจ

 
ไม่ได้เป้นค
C 
นดี 
 
ไม่ได้มีอ
Am 
ะไร
 
หากว่าคบที่
F 
ใจลูกเขยแม่ 
 
อยู่ทา
G 
งนี้
 
ถ้าไม่มองที่หน้า
C 
ตาบ่าวมีสิทธิ์บ้างม้ายค
Am 
นดี
 
จะไม่ให้ซอ
F 
รี่บัดสีใครแ
G 
น่นอน

INSTRU | C | Em | F | G | ( 2 Times )

 
C 
ยากมีแฟนแต่ติดตรง
Em 
ที่หน้าตา
 
ธรรม
F 
ดานิสัยเท
G 
าๆ

 
แต่ความจริงใจ
C 
พี่ 
 
ไม่แพ้ใครน้อง
Am 
เห้อ
 
เจียมตัวเส
F 
มอ 
 
ไม่อยากเพ้ออยู่คนเ
G 
ดียว
 
พอไปวัดไป
C 
วา 
 
บ่าวไม่ไช่คน
Am 
เลว
 
และไม่เคยเหลวเ
F 
กว 
 
ไม่เจ้าชู้หลา
G 
ยใจ

 
ไม่ได้เป้นค
C 
นดี 
 
ไม่ได้มีอ
Am 
ะไร
 
หากว่าคบที่
F 
ใจลูกเขยแม่ 
 
อยู่ทา
G 
งนี้
 
ถ้าไม่มองที่หน้า
C 
ตาบ่าวมีสิทธิ์บ้างม้ายค
Am 
นดี
 
จะไม่ให้ซอ
F 
รี่บัดสีใครแ
G 
น่นอน

INSTRU | C | Em | F | G |

 
มีสิทธิ์บ้างม้ายน้
C 
อง 
 
 
Am 
 
F 
 
G 
 
มีสิทธิ์บ้างม้ายน้
C 
อง..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พี่บ่าวเด็กใต้


บ่าวคนบ้านๆ บ่าวคนง่ายๆ
บ่าวไอไหรก็ได้บายๆ ทั้งเพ
อยากมีแฟนแต่ติดตรงที่หน้าตา
ธรรมดานิสัยเทาๆ

แต่ความจริงใจพี่ ไม่แพ้ใครน้องเห้อ
เจียมตัวเสมอ ไม่อยากเพ้ออยู่พันนี้
พอไปวัดไปวา บ่าวไม่ไช่คนเลว
และไม่เคยเหลวเกวไม่เจ้าชู้หลายใจ

ไม่ได้เปนคนดี ไม่ได้มีอะไร
หากว่าคบที่ใจลูกเขยแม่ อยู่ทางนี้
ถ้าไม่มองที่หน้าตาบ่าวมีสิทธิ์บ้างม้ายคนดี
จะไม่ให้ซอรี่บัดสีใครแน่นอน

อยากมีแฟนแต่ติดตรงที่หน้าตา
ธรรมดานิสัยเทาๆ

แต่ความจริงใจพี่ ไม่แพ้ใครน้องเห้อ
เจียมตัวเสมอ ไม่อยากเพ้ออยู่พันนี้
พอไปวัดไปวา บ่าวไม่ไช่คนเลว
และไม่เคยเหลวเกวไม่เจ้าชู้หลายใจ

ไม่ได้เปนคนดี ไม่ได้มีอะไร
หากว่าคบที่ใจลูกเขยแม่ อยู่ทางนี้
ถ้าไม่มองที่หน้าตาบ่าวมีสิทธิ์บ้างม้ายคนดี
จะไม่ให้ซอรี่บัดสีใครแน่นอน

มีสิทธิ์บ้างม้ายน้อง

มีสิทธิ์บ้างม้ายน้อง

มิวสิควิดีโอ พี่บ่าวเด็กใต้ บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง พี่บ่าวเด็กใต้
ศิลปิน : บ.เบิ้ล สามร้อย

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend