หน้าแรก » เนม สุรพงศ์ » คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์

คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์

คอร์ดเพลง : ไทม์ไลน์คนเศร้า เนม สุรพงศ์

คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า - เนม สุรพงศ์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Am, Bm, C, D, Em, G


INTRO | Em | Bm | C | D |
INTRO | Em | C | G | D |
INTRO | Em | C | Am | D |

 
บ่แม่นติดล
Em 
ะบ่ 
 
ติดแล้วหรือจั่
Bm 
งใด
 
ระบบทางเดินหาย
ใจ 
 
ของอ้ายเป็นสีบ่ซ่
วง
 
ออกไปไสบ่
Em 
ได้ หย่างไปไส คน
Bm 
ท่วง
 
อาการน่าเป็นห่
วง 
 
จนหมู่พวกสง
สัย

 
บ่ได้เป็นโค
Em 
วิด 
 
บ่ได้ติดเชื่อหยังทั้
Bm 
งนั้น
 
กะแค่มีอาก
าร 
 
ของคนบ่ส่างเ
มา
 
กะตั้งแต่ถืกเจ้าถิ่ม
Em 
ถิ่ม 
 
อ้ายกะเจ็บบ่
Bm 
เซา
 
จึงเกิดไทม์ไลน์คนเ
ศร้า.. 
 
มาสิเว้า
สู่ฟัง

 
ฮอดวันจันทร์กะเ
มาจนเขาส่าเบิ่ด
Bm 
บ้าน
 
ตกบ่ายวันอังค
าร 
 
อ้ายยังแฮงค์บ่เ
ซา
 
เช้าวันพุธฮอด
Em 
ศุกร์ 
 
กะคิดฮอดแต่
Bm 
เจ้า
 
ตกแลงเช็คอินร้านเห
ล้า 
 
เพื่อบรรเทาอาก
าร

 
19 นาฬิ
กา 
 
อ้ายสั่งเบียร์
Bm 
ลีโอ
 
ยกเบิ่ดไปเป็นโ
ปรแล้วกะโทรกวนเ
ขา
 
20 นาฬิ
Em 
กา 
 
เบิ่ดเวลาฮัก
Bm 
เฮา
 
ปิดฉากไทม์ไลน์คนเศ
ร้า 
 
โอ้
โอ..
 
อ้ายถืกเจ้าบล็อกทุกช่อ
งทาง 
 
 

 
เบอร์
Em 
โทรเธอกะบล็อก 
 
เฟสบุ๊คเธอกะบล็อก
Bm 
ไอจง ไอจี ไลน์ เลย เธอกะบล็อก
 
จั่งแ
ม่นบ่หลิโตน 
 
คนคิดฮอดเจ้าแนเนาะ
 
ขนาดยืมเ
ฟสหมู่ส่อง 
 
กะยังถืกเจ้าบล็อก

Em 
เหงาต๊อกซ๊อก 
 
มันบ่ลงตามล็อค
 
ได้แต่นั่งปาด
Bm 
น้ำตาที่ไหลออกมาปานน้ำก๊อก
กินให้เมาๆ 
 
เมาให้มันน็อค
 
แล้วนอนเ
กียกน้ำตาที่ไหลมา 
 
ป็อกๆ

INSTRU | Em | C | Em | C D |
INSTRU | C | Bm | C | D | D |

 
บ่ได้เป็นโค
Em 
วิด 
 
บ่ได้ติดเชื่อหยังทั้
Bm 
งนั้น
 
กะแค่มีอาก
าร 
 
ของคนบ่ซ่างเ
มา
 
กะตั้งแต่ถืกเจ้าถิ่ม
Em 
ถิ่ม 
 
อ้ายกะเจ็บบ่
Bm 
เซา
 
จึงเกิดไทม์ไลน์คนเ
ศร้า.. 
 
โว้โวว..

 
ฮอดวันจันทร์กะเ
มาจนเขาส่าเบิ่ด
Bm 
บ้าน
 
ตกบ่ายวันอังค
าร 
 
อ้ายยังแฮงค์บ่เ
ซา
 
เช้าวันพุธฮอด
Em 
ศุกร์ 
 
กะคิดฮอดแต่
Bm 
เจ้า
 
ตกแลงเช็คอินร้านเห
ล้า 
 
เพื่อบรรเทาอาก
าร

 
19 นาฬิ
กา 
 
อ้ายสั่งเบียร์
Bm 
ลีโอ
 
ยกเบิ่ดไปเป็นโ
ปรแล้วกะโทรกวนเ
ขา
 
20 นาฬิ
Em 
กา 
 
เบิ่ดเวลาฮัก
Bm 
เฮา
 
ปิดฉากไทม์ไลน์คนเศ
ร้า 
 
โอ้
โอ..
 
อ้ายถืกเจ้าบล็อกทุกช่อ
งทาง 
 
 
     

OUTRO | Em | C | G | D |
OUTRO | Em | C | Am | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า


บ่แม่นติดละบ่ ติดแล้วหรือจั่งใด
ระบบทางเดินหายใจ ของอ้ายเป็นสีบ่ซ่วง
ออกไปไสบ่ได้ หย่างไปไส คนท่วง
อาการน่าเป็นห่วง จนหมู่พวกสงสัย

บ่ได้เป็นโควิด บ่ได้ติดเชื่อหยังทั้งนั้น
กะแค่มีอาการ ของคนบ่ส่างเมา
กะตั้งแต่ถืกเจ้าถิ่มถิ่ม อ้ายกะเจ็บบ่เซา
จึงเกิดไทม์ไลน์คนเศร้า.. มาสิเว้าสู่ฟัง

ฮอดวันจันทร์กะเมาจนเขาส่าเบิ่ดบ้าน
ตกบ่ายวันอังคาร อ้ายยังแฮงค์บ่เซา
เช้าวันพุธฮอดศุกร์ กะคิดฮอดแต่เจ้า
ตกแลงเช็คอินร้านเหล้า เพื่อบรรเทาอาการ

19 นาฬิกา อ้ายสั่งเบียร์ลีโอ
ยกเบิ่ดไปเป็นโปรแล้วกะโทรกวนเขา
20 นาฬิกา เบิ่ดเวลาฮักเฮา
ปิดฉากไทม์ไลน์คนเศร้า โอ้โอ..
อ้ายถืกเจ้าบล็อกทุกช่องทาง

เบอร์โทรเธอกะบล็อก เฟสบุ๊คเธอกะบล็อก
ไอจง ไอจี ไลน์ เลย เธอกะบล็อก
จั่งแม่นบ่หลิโตน คนคิดฮอดเจ้าแนเนาะ
ขนาดยืมเฟสหมู่ส่อง กะยังถืกเจ้าบล็อก
เหงาต๊อกซ๊อก มันบ่ลงตามล็อค
ได้แต่นั่งปาดน้ำตาที่ไหลออกมาปานน้ำก๊อก
กินให้เมาๆ เมาให้มันน็อค
แล้วนอนเกียกน้ำตาที่ไหลมา ป็อกๆ

( ดนตรี )

บ่ได้เป็นโควิด บ่ได้ติดเชื่อหยังทั้งนั้น
กะแค่มีอาการ ของคนบ่ซ่างเมา
กะตั้งแต่ถืกเจ้าถิ่มถิ่ม อ้ายกะเจ็บบ่เซา
จึงเกิดไทม์ไลน์คนเศร้า.. โว้โวว..

ฮอดวันจันทร์กะเมาจนเขาส่าเบิ่ดบ้าน
ตกบ่ายวันอังคาร อ้ายยังแฮงค์บ่เซา
เช้าวันพุธฮอดศุกร์ กะคิดฮอดแต่เจ้า
ตกแลงเช็คอินร้านเหล้า เพื่อบรรเทาอาการ

19 นาฬิกา อ้ายสั่งเบียร์ลีโอ
ยกเบิ่ดไปเป็นโปรแล้วกะโทรกวนเขา
20 นาฬิกา เบิ่ดเวลาฮักเฮา
ปิดฉากไทม์ไลน์คนเศร้า โอ้โอ..
อ้ายถืกเจ้าบล็อกทุกช่องทาง..

มิวสิควิดีโอ ไทม์ไลน์คนเศร้า เนม สุรพงศ์

เพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า
ศิลปิน เนม สุรพงศ์
คำร้อง/ทำนอง เนม สุรพงศ์
เรียบเรียง จักรี อบมา
ติดต่องานแสดง 082-8532307
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา