คอร์ดเพลง บ่กล้าพอ – เคน จักรกริช

  
Text   

คอร์ดเพลง : บ่กล้าพอ เคน จักรกริช

คอร์ดเพลง บ่กล้าพอ - เคน จักรกริช

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Am, C, Dm, Em, F,G


INTRO | C | G | Am G | F |

 
อาจจะ
C 
ดูว่าธรรมดาเกินกว่า 
 
ที่ใ
G 
ครจะมาฮัก
 
ก็เลย
Am 
มองว่ามันคงยาก 
 
กับคนอย่างเ
F 
ฮา

 
ได้เข้าไป
C 
อยู่ในใจใครสักคน
 
จึงเริ่มสับ
G 
สนบนคำว่าเรา
 
ที่เธอ
Am 
ยังเฉยชา 
 
และยังบ่
G 
ชัดเจน 
 
อีห
F 
ยัง

 
คล้ายๆ ว่า
G 
คบแล้วกะจบลงแค่นั้น

 
บ่มีพั
Am 
ฒนาการของหั
Em 
วใจ
 
ยิ่งเ
F 
ดินเข้าหา 
 
เธอก็เ
C 
ดินถอยไป
 
ระยะ
Dm 
ห่างตรงทางหัว
F 
ใจ
 
มันอ่อนแรงสิไ
G 
ปต่อ..

 
บ่กล้า
C 
พอคึดว่าเจ้าของสำคัญ
 
พอสิ
Am 
เว้าว่าเฮา 
 
ฮักกันอิหลี
 
เมื่อปัจ
Dm 
จัยในความจริงที่มี
 
บ่มีห
F 
ยังให้หวังได้ขนา
G 
ดนั้น
 
บ่กล้าสิ
C 
คึดดอกว่า 
 
เฮาเป็นแฟนกัน
 
เป็นแค่
Am 
คนคบกันมันเลื่อนลอย
 
สิให้
Dm 
ถอยก็ถอยบ่ได้
 
กะฮักเ
F 
ขาไปแล้วเบิด
G 
ใจ
 
แต่อีกฝ่าย จัก
C 
คิดอีหยังอยู่

 
อาจจะ
C 
ดูว่าธรรมดาเกินกว่า
 
ที่ใ
G 
ครอยากควงแขน
 
ที่เฮา
Am 
เป็นคงบ่ถึงแฟน
 
มันต่างจาก
F 
คนอื่นเขา
 
ได้เข้าไป
C 
อยู่ในใจใครสักคน
 
จึงเริ่มสับ
G 
สนบนคำว่าเรา
 
ที่เธอ
Am 
ยังเฉยชา 
 
และยัง
G 
บ่ชัดเจน
 
อีห
F 
ยัง.. 
 
G 
ฮวว..

INSTRU | C G | Am G | F | G |
INSTRU | C G | Am G | F | G |

คล้ายๆ ว่าคบแล้วกะจบลงแค่นั้น

 
บ่มีพั
Am 
ฒนาการของหั
Em 
วใจ
 
ยิ่งเ
F 
ดินเข้าหา 
 
เธอก็เ
C 
ดินถอยไป
 
ระยะ
Dm 
ห่างตรงทางหัว
F 
ใจ
 
มันอ่อนแรงสิไ
G 
ปต่อ..

 
บ่กล้า
C 
พอคึดว่าเจ้าของสำคัญ
 
พอสิ
Am 
เว้าว่าเฮา 
 
ฮักกันอิหลี
 
เมื่อปัจ
Dm 
จัยในความจริงที่มี
 
บ่มีห
F 
ยังให้หวังได้ขนา
G 
ดนั้น
 
บ่กล้าสิ
C 
คึดดอกว่า 
 
เฮาเป็นแฟนกัน
 
เป็นแค่
Am 
คนคบกันมันเลื่อนลอย
 
สิให้
Dm 
ถอยก็ถอยบ่ได้
 
กะฮักเ
F 
ขาไปแล้วเบิด
G 
ใจ

 
บ่กล้า
C 
พอคึดว่าเจ้าของสำคัญ
 
พอสิ
Am 
เว้าว่าเฮา 
 
ฮักกันอิหลี
 
เมื่อปัจ
Dm 
จัยในความจริงที่มี
 
บ่มีห
F 
ยังให้หวังได้ขนา
G 
ดนั้น
 
บ่กล้าสิ
C 
คึดดอกว่า 
 
เฮาเป็นแฟนกัน
 
เป็นแค่
Am 
คนคบกันมันเลื่อนลอย
 
สิให้
Dm 
ถอยก็ถอยบ่ได้
 
กะฮักเ
F 
ขาไปแล้วเบิด
G 
ใจ
 
แต่อีกฝ่าย จัก
C 
คิดอีหยังอยู่

 
สิให้
Dm 
ถอยก็ถอยบ่ได้
 
กะฮักเ
F 
ขาไปแล้วเบิด
G 
ใจ
 
แต่อีกฝ่าย จักคิดอีหยังอยู่..
 

OUTRO | F G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บ่กล้าพอ


อาจจะดูว่าธรรมดาเกินกว่า ที่ใครจะมาฮัก
ก็เลยมองว่ามันคงยาก กับคนอย่างเฮา

ได้เข้าไปอยู่ในใจใครสักคน
จึงเริ่มสับสนบนคำว่าเรา
ที่เธอยังเฉยชา และยังบ่ชัดเจน อีหยัง

คล้ายๆ ว่าคบแล้วกะจบลงแค่นั้น

บ่มีพัฒนาการของหัวใจ
ยิ่งเดินเข้าหา เธอก็เดินถอยไป
ระยะห่างตรงทางหัวใจ
มันอ่อนแรงสิไปต่อ..

บ่กล้าพอคึดว่าเจ้าของสำคัญ
พอสิเว้าว่าเฮา ฮักกันอิหลี
เมื่อปัจจัยในความจริงที่มี
บ่มีหยังให้หวังได้ขนาดนั้น
บ่กล้าสิคึดดอกว่า เฮาเป็นแฟนกัน
เป็นแค่คนคบกันมันเลื่อนลอย
สิให้ถอยก็ถอยบ่ได้
กะฮักเขาไปแล้วเบิดใจ
แต่อีกฝ่าย จักคิดอีหยังอยู่

อาจจะดูว่าธรรมดาเกินกว่า
ที่ใครอยากควงแขน
ที่เฮาเป็นคงบ่ถึงแฟน
มันต่างจากคนอื่นเขา
ได้เข้าไปอยู่ในใจใครสักคน
จึงเริ่มสับสนบนคำว่าเรา
ที่เธอยังเฉยชา และยังบ่ชัดเจน
อีหยัง.. โฮวว..

( ดนตรี )

คล้ายๆ ว่าคบแล้วกะจบลงแค่นั้น

บ่มีพัฒนาการของหัวใจ
ยิ่งเดินเข้าหา เธอก็เดินถอยไป
ระยะห่างตรงทางหัวใจ
มันอ่อนแรงสิไปต่อ..

บ่กล้าพอคึดว่าเจ้าของสำคัญ
พอสิเว้าว่าเฮา ฮักกันอิหลี
เมื่อปัจจัยในความจริงที่มี
บ่มีหยังให้หวังได้ขนาดนั้น
บ่กล้าสิคึดดอกว่า เฮาเป็นแฟนกัน
เป็นแค่คนคบกันมันเลื่อนลอย
สิให้ถอยก็ถอยบ่ได้
กะฮักเขาไปแล้วเบิดใจ

บ่กล้าพอคึดว่าเจ้าของสำคัญ
พอสิเว้าว่าเฮา ฮักกันอิหลี
เมื่อปัจจัยในความจริงที่มี
บ่มีหยังให้หวังได้ขนาดนั้น
บ่กล้าสิคึดดอกว่า เฮาเป็นแฟนกัน
เป็นแค่คนคบกันมันเลื่อนลอย
สิให้ถอยก็ถอยบ่ได้
กะฮักเขาไปแล้วเบิดใจ
แต่อีกฝ่าย จักคิดอีหยังอยู่

สิให้ถอยก็ถอยบ่ได้
กะฮักเขาไปแล้วเบิดใจ
แต่อีกฝ่าย จักคิดอีหยังอยู่..

มิวสิควิดีโอ บ่กล้าพอ เคน จักรกริช

เพลง บ่กล้าพอ
ศิลปิน เคน จักรกริช
เรียบเรียง : กั้ง ปืนโต
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร 0984426915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend