หน้าแรก » เคน จักรกริช » คอร์ดเพลง บ่กล้าพอ – เคน จักรกริช

คอร์ดเพลง บ่กล้าพอ – เคน จักรกริช

คอร์ดเพลง : บ่กล้าพอ เคน จักรกริช

คอร์ดเพลง บ่กล้าพอ - เคน จักรกริช

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Am, C, Dm, Em, F,G


INTRO | C | G | Am G | F |

 
อาจจะ
ดูว่าธรรมดาเกินกว่า 
 
ที่ใ
ครจะมาฮัก
 
ก็เลย
Am 
มองว่ามันคงยาก 
 
กับคนอย่างเ
ฮา

 
ได้เข้าไป
อยู่ในใจใครสักคน
 
จึงเริ่มสับ
สนบนคำว่าเรา
 
ที่เธอ
Am 
ยังเฉยชา 
 
และยังบ่
ชัดเจน 
 
อีห
ยัง

 
คล้ายๆ ว่า
คบแล้วกะจบลงแค่นั้น

 
บ่มีพั
Am 
ฒนาการของหั
Em 
วใจ
 
ยิ่งเ
ดินเข้าหา 
 
เธอก็เ
ดินถอยไป
 
ระยะ
Dm 
ห่างตรงทางหัว
ใจ
 
มันอ่อนแรงสิไ
ปต่อ..

 
บ่กล้า
พอคึดว่าเจ้าของสำคัญ
 
พอสิ
Am 
เว้าว่าเฮา 
 
ฮักกันอิหลี
 
เมื่อปัจ
Dm 
จัยในความจริงที่มี
 
บ่มีห
ยังให้หวังได้ขนา
ดนั้น
 
บ่กล้าสิ
คึดดอกว่า 
 
เฮาเป็นแฟนกัน
 
เป็นแค่
Am 
คนคบกันมันเลื่อนลอย
 
สิให้
Dm 
ถอยก็ถอยบ่ได้
 
กะฮักเ
ขาไปแล้วเบิด
ใจ
 
แต่อีกฝ่าย จัก
คิดอีหยังอยู่

 
อาจจะ
ดูว่าธรรมดาเกินกว่า
 
ที่ใ
ครอยากควงแขน
 
ที่เฮา
Am 
เป็นคงบ่ถึงแฟน
 
มันต่างจาก
คนอื่นเขา
 
ได้เข้าไป
อยู่ในใจใครสักคน
 
จึงเริ่มสับ
สนบนคำว่าเรา
 
ที่เธอ
Am 
ยังเฉยชา 
 
และยัง
บ่ชัดเจน
 
อีห
ยัง.. 
 
ฮวว..

INSTRU | C G | Am G | F | G |
INSTRU | C G | Am G | F | G |

คล้ายๆ ว่าคบแล้วกะจบลงแค่นั้น

 
บ่มีพั
Am 
ฒนาการของหั
Em 
วใจ
 
ยิ่งเ
ดินเข้าหา 
 
เธอก็เ
ดินถอยไป
 
ระยะ
Dm 
ห่างตรงทางหัว
ใจ
 
มันอ่อนแรงสิไ
ปต่อ..

 
บ่กล้า
พอคึดว่าเจ้าของสำคัญ
 
พอสิ
Am 
เว้าว่าเฮา 
 
ฮักกันอิหลี
 
เมื่อปัจ
Dm 
จัยในความจริงที่มี
 
บ่มีห
ยังให้หวังได้ขนา
ดนั้น
 
บ่กล้าสิ
คึดดอกว่า 
 
เฮาเป็นแฟนกัน
 
เป็นแค่
Am 
คนคบกันมันเลื่อนลอย
 
สิให้
Dm 
ถอยก็ถอยบ่ได้
 
กะฮักเ
ขาไปแล้วเบิด
ใจ

 
บ่กล้า
พอคึดว่าเจ้าของสำคัญ
 
พอสิ
Am 
เว้าว่าเฮา 
 
ฮักกันอิหลี
 
เมื่อปัจ
Dm 
จัยในความจริงที่มี
 
บ่มีห
ยังให้หวังได้ขนา
ดนั้น
 
บ่กล้าสิ
คึดดอกว่า 
 
เฮาเป็นแฟนกัน
 
เป็นแค่
Am 
คนคบกันมันเลื่อนลอย
 
สิให้
Dm 
ถอยก็ถอยบ่ได้
 
กะฮักเ
ขาไปแล้วเบิด
ใจ
 
แต่อีกฝ่าย จัก
คิดอีหยังอยู่

 
สิให้
Dm 
ถอยก็ถอยบ่ได้
 
กะฮักเ
ขาไปแล้วเบิด
ใจ
 
แต่อีกฝ่าย จักคิดอีหยังอยู่..
 

OUTRO | F G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บ่กล้าพอ


อาจจะดูว่าธรรมดาเกินกว่า ที่ใครจะมาฮัก
ก็เลยมองว่ามันคงยาก กับคนอย่างเฮา

ได้เข้าไปอยู่ในใจใครสักคน
จึงเริ่มสับสนบนคำว่าเรา
ที่เธอยังเฉยชา และยังบ่ชัดเจน อีหยัง

คล้ายๆ ว่าคบแล้วกะจบลงแค่นั้น

บ่มีพัฒนาการของหัวใจ
ยิ่งเดินเข้าหา เธอก็เดินถอยไป
ระยะห่างตรงทางหัวใจ
มันอ่อนแรงสิไปต่อ..

บ่กล้าพอคึดว่าเจ้าของสำคัญ
พอสิเว้าว่าเฮา ฮักกันอิหลี
เมื่อปัจจัยในความจริงที่มี
บ่มีหยังให้หวังได้ขนาดนั้น
บ่กล้าสิคึดดอกว่า เฮาเป็นแฟนกัน
เป็นแค่คนคบกันมันเลื่อนลอย
สิให้ถอยก็ถอยบ่ได้
กะฮักเขาไปแล้วเบิดใจ
แต่อีกฝ่าย จักคิดอีหยังอยู่

อาจจะดูว่าธรรมดาเกินกว่า
ที่ใครอยากควงแขน
ที่เฮาเป็นคงบ่ถึงแฟน
มันต่างจากคนอื่นเขา
ได้เข้าไปอยู่ในใจใครสักคน
จึงเริ่มสับสนบนคำว่าเรา
ที่เธอยังเฉยชา และยังบ่ชัดเจน
อีหยัง.. โฮวว..

( ดนตรี )

คล้ายๆ ว่าคบแล้วกะจบลงแค่นั้น

บ่มีพัฒนาการของหัวใจ
ยิ่งเดินเข้าหา เธอก็เดินถอยไป
ระยะห่างตรงทางหัวใจ
มันอ่อนแรงสิไปต่อ..

บ่กล้าพอคึดว่าเจ้าของสำคัญ
พอสิเว้าว่าเฮา ฮักกันอิหลี
เมื่อปัจจัยในความจริงที่มี
บ่มีหยังให้หวังได้ขนาดนั้น
บ่กล้าสิคึดดอกว่า เฮาเป็นแฟนกัน
เป็นแค่คนคบกันมันเลื่อนลอย
สิให้ถอยก็ถอยบ่ได้
กะฮักเขาไปแล้วเบิดใจ

บ่กล้าพอคึดว่าเจ้าของสำคัญ
พอสิเว้าว่าเฮา ฮักกันอิหลี
เมื่อปัจจัยในความจริงที่มี
บ่มีหยังให้หวังได้ขนาดนั้น
บ่กล้าสิคึดดอกว่า เฮาเป็นแฟนกัน
เป็นแค่คนคบกันมันเลื่อนลอย
สิให้ถอยก็ถอยบ่ได้
กะฮักเขาไปแล้วเบิดใจ
แต่อีกฝ่าย จักคิดอีหยังอยู่

สิให้ถอยก็ถอยบ่ได้
กะฮักเขาไปแล้วเบิดใจ
แต่อีกฝ่าย จักคิดอีหยังอยู่..

มิวสิควิดีโอ บ่กล้าพอ เคน จักรกริช

เพลง บ่กล้าพอ
ศิลปิน เคน จักรกริช
เรียบเรียง : กั้ง ปืนโต
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร 0984426915
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา