คอร์ดเพลง ตามฮอยน้ำตา – ภัสรา ฟ้าสกล

  
Text   

คอร์ดเพลง ตามฮอยน้ำตา
ภัสรา ฟ้าสกล
เพลงใหม่ 2017/2560


INTRO | F#m C#m | D A |
INTRO | F#m C#m | Bm E | A E |

 
อยากไปกะไ
A 
ปสา 
 
น้อง
C#m 
บ่ว่าหยังดอ
F#m 
กอ้าย
D 
..ฝืนใจฮักไ
E 
ปยิ่งปว
A 
ดร้าว
 
ถึ
C#m 
งโตอ้า
F#m 
ยอยู่ 
 
C#m 
ต่ใจคิดฮอดแ
F#m 
ต่เขา
D 
..ทางฮักสีเ
E 
ทาต้องเจ็บทุ
A 
กฝ่าย

 
*  
F#m 
ถิ่มน้องให้เจ็บผู้เดียว
C#m 
ดีกว่า
 
F#m 
ห้มีความสุขไปหน้าอย่าห่วงค
C#m 
นหลัง
 
มื้อได๋เข
Bm 
าซัง 
 
 
E 
จังคืนมาก
A 
ะได้

 
** สิ
F#m 
ฮ้องให้ถ่า 
 
สิ
C#m 
ฮ้องไห่ถ่า
 
ใน
F#m 
ช่วงที่อ้ายเห่
A 
อเขา
 
ถ้
Bm 
าหากรักกันยื
E 
นยาว
 
น้ำ
A 
ตาของไหลตลอ
C#m 
ดไป

 
*** สิ
F#m 
ฮ้องให้ถ่า 
 
หา
C#m 
กหวนคืนมา
 
F#m 
าน้องบ่ยากดอ
A 
กอ้าย
 
แค่ตา
Bm 
มฮอยน้ำตาที่ไ
E 
หลสิเจอน้อ
A 
งเอง

INSTRU | F#m C#m | D A | F#m C#m | Bm E |
INSTRU | A C#m | F#m C#m | D E | A E |

 
มื้อนี้หรือเมื่
A 
อใดคงห้ามเสี
C#m 
ยใจบ่ไ
F#m 
ด้ดอก
D 
..แต่จำต้อ
E 
งบอกให้อ้า
A 
ยไป
 
C#m 
งเป็นสิ่
F#m 
งเดียว 
 
ที่
C#m 
น้องเฮ็ดเพื่ออ้า
F#m 
ยได้
D 
..เพราะฮักอ้า
E 
ยหลายยอมเสียน้ำ
A 
ตา

( *, **, *** )

 
แค่ตา
Bm 
มฮอยน้ำตาที่ไ
E 
หล..
 
คนฮักอ้ายอยู่ตร
A 
งนั้น
 
ตามฮอย
Bm 
น้ำตากลั
E 
บมาเด้
A 
ออ้าย

| F#m C#m | D A | F#m C#m | Bm E | A |

เนื้อเพลง
อยากไปกะไปสา น้องบ่ว่าหยังดอกอ้าย
ฝืนใจฮักไปยิ่งปวดร้าว
ถึงโตอ้ายอยู่แต่ใจคิดฮอดแต่เขา
ทางฮักสีเทาต้องเจ็บทุกฝ่าย

* ถิ่มน้องให้เจ็บผู้เดียวดีกว่า
ให้มีความสุขไปหน้าอย่าห่วงคนหลัง
มื้อได๋เขาซัง จังคืนมากะได้

** สิฮ้องให้ถ่า สิฮ้องไห่ถ่า
ในช่วงที่อ้ายเห่อเขา
ถ้าหากรักกันยืนยาว
น้ำตาของไหลตลอดไป

*** สิฮ้องให้ถ่า หากหวนคืนมา
หาน้องบ่ยากดอกอ้าย
แค่ตามฮอยน้ำตาที่ไหลสิเจอน้องเอง

(ดนตรี)

มื้อนี้หรือเมื่อใดคงห้ามเสียใจบ่ได้ดอก
แต่จำต้องบอกให้อ้ายไป
คงเป็นสิ่งเดียว ที่น้องเฮ็ดเพื่ออ้ายได้
เพราะฮักอ้ายหลายยอมเสียน้ำตา

( *, **, *** )

แค่ตามฮอยน้ำตาที่ไหล
คนฮักอ้ายอยู่ตรงนั้น
ตามฮอยน้ำตากลับมาเด้ออ้าย
ตามฮอยน้ำตา
ศิลปิน:ภัสรา ฟ้าสกล
คำร้อง : อ.สมชาย ตรุพิมาย
เรียบยเรียง: อานนท์ เชื้อบุญมา
สังกัด: SJ Entertainment /ปทุมราช คลาสสิค อินดี้
*ติดต่องานจ้าง*
0992929554,0942492545 อาร์ท ปทุมราช
คอร์ดเพลง ตามฮอยน้ำตา - ภัสรา ฟ้าสกล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend