คอร์ดเพลง ไผล่ะบอก – อี๊ด ศุภกร

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไผล่ะบอก อี๊ด ศุภกร

คอร์ดเพลง ไผล่ะบอก - อี๊ด ศุภกร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single อี๊ด ศุภกร : ไผล่ะบอก


 
ไผล่ะบอกว่า
G 
ฮักในวันเก่าๆ
 
ไผล่ะบอกว่า
Bm 
คิดฮอดแฮงหลาย
 
ไผละว่าสิ
C 
บ่ถิ่มกันไป
 
สุดท้ายกะห
D 
ายไปกับคนใหม่

INSTRU | G | Bm | C | D |

G 
ฮักกันมาแต่ดน
 
บ่เคย
Bm 
คิดว่าเจ้าสิเปลี่ยนไป
 
แอบนอ
C 
กใจ 
 
ลืมคำเ
D 
ว้าเบิ่ดสุอย่าง
 
กะ
G 
คนมันฮักแพงหลาย
 
สุดหัว
Bm 
ใจเลยบ่กล้าถาม
 
ใกล้สิ
C 
สุดแล้วบ้อทางย่าง
 
สุดท้ายก็
D 
ช้ำ.. 
 
ย้อนคำว่าเลิ
G 
กลา

 
ตั้ง
Am 
ค่าอยู่ในสมอง
 
แต่ฮ้องใ
Bm 
นใจไผสิได้ยิน
 
ต้องทรุด
Am 
ลงเกือกกับขี้
C 
ดิน
 
เกือบสิ้นใ
D 
จตาย

 
ไผล่ะบอกว่า
G 
ฮักในวันเก่า 
 
 
ไผล่ะบอกว่า
Bm 
คิดฮอดแฮงหลาย
 
ไผละว่าสิ
C 
บ่ถิ่มกันไป
 
สุดท้ายกะห
D 
ายไปกับคนใหม่

 
ใจกะอยากสิบ
G 
อกว่าฮักแพงหลาย
 
แต่กะย้านเจ้า
Bm 
บ่สนใจ
 
กะเ
C 
ลยต้องยอมให้ 
 
ยอมให้
D 
ไป..
 
ทั้งที่ใจยังฮักเจ้
G 
าอยู่ 
 
 
D 

INSTRU | G | Bm | C | D | ( 2 Times )

 
ตั้ง
Am 
ค่าอยู่ในสมอง
 
แต่ฮ้องใ
Bm 
นใจไผสิได้ยิน
 
ต้องทรุด
Am 
ลงเกือกกับขี้
C 
ดิน
 
เกือบสิ้นใ
D 
จตาย..โฮ…

 
ไผล่ะบอกว่า
G 
ฮักในวันเก่า 
 
 
ไผล่ะบอกว่า
Bm 
คิดฮอดแฮงหลาย
 
ไผละว่าสิ
C 
บ่ถิ่มกันไป
 
สุดท้ายกะห
D 
ายไปกับคนใหม่

 
ใจกะอยากสิบ
G 
อกว่าฮักแพงหลาย
 
แต่กะย้านเจ้า
Bm 
บ่สนใจ
 
กะเ
C 
ลยต้องยอมให้ 
 
ยอมให้
D 
ไป..

 
ไผล่ะบอกว่า
G 
ฮักในวันเก่า 
 
 
ไผล่ะบอกว่า
Bm 
คิดฮอดแฮงหลาย
 
ไผละว่าสิ
C 
บ่ถิ่มกันไป
 
สุดท้ายกะห
D 
ายไปกับคนใหม่

 
ใจกะอยากสิบ
G 
อกว่าฮักแพงหลาย
 
แต่กะย้านเจ้า
Bm 
บ่สนใจ
 
กะเ
C 
ลยต้องยอมให้ 
 
ยอมให้
D 
ไป..
 
ทั้งที่ใจยังฮักเจ้
G 
าอยู่ 
 
 
Bm 

 
ยอมให้
Am 
ไป.. 
 
D 
อยย.. 
 
ทั้งใจยังฮักเจ้าอยู่..

INSTRU | G | Bm | C | D | G | Gmaj7 |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


ไผล่ะบอกว่าฮักในวันเก่าๆ
ไผล่ะบอกว่าคิดฮอดแฮงหลาย
ไผละว่าสิบ่ถิ่มกันไป
สุดท้ายกะหายไปกับคนใหม่

( ดนตรี )

ฮักกันมาแต่ดน
บ่เคยคิดว่าเจ้าสิเปลี่ยนไป
แอบนอกใจ ลืมคำเว้าเบิ่ดสุอย่าง
กะคนมันฮักแพงหลาย
สุดหัวใจเลยบ่กล้าถาม
ใกล้สิสุดแล้วบ้อทางย่าง
สุดท้ายก็ช้ำ.. ย้อนคำว่าเลิกลา

ตั้งค่าอยู่ในสมอง
แต่ฮ้องในใจไผสิได้ยิน
ต้องทรุดลงเกือกกับขี้ดิน
เกือบสิ้นใจตาย

ไผล่ะบอกว่าฮักในวันเก่า ๆ
ไผล่ะบอกว่าคิดฮอดแฮงหลาย
ไผละว่าสิบ่ถิ่มกันไป
สุดท้ายกะหายไปกับคนใหม่

ใจกะอยากสิบอกว่าฮักแพงหลาย
แต่กะย้านเจ้าบ่สนใจ
กะเลยต้องยอมให้ ยอมให้ไป..
ทั้งที่ใจยังฮักเจ้าอยู่

( ดนตรี )

ตั้งค่าอยู่ในสมอง
แต่ฮ้องในใจไผสิได้ยิน
ต้องทรุดลงเกือกกับขี้ดิน
เกือบสิ้นใจตาย..โฮ…

ไผล่ะบอกว่าฮักในวันเก่า ๆ
ไผล่ะบอกว่าคิดฮอดแฮงหลาย
ไผละว่าสิบ่ถิ่มกันไป
สุดท้ายกะหายไปกับคนใหม่

ใจกะอยากสิบอกว่าฮักแพงหลาย
แต่กะย้านเจ้าบ่สนใจ
กะเลยต้องยอมให้ ยอมให้ไป..

ไผล่ะบอกว่าฮักในวันเก่า ๆ
ไผล่ะบอกว่าคิดฮอดแฮงหลาย
ไผละว่าสิบ่ถิ่มกันไป
สุดท้ายกะหายไปกับคนใหม่

ใจกะอยากสิบอกว่าฮักแพงหลาย
แต่กะย้านเจ้าบ่สนใจ
กะเลยต้องยอมให้ ยอมให้ไป..
ทั้งที่ใจยังฮักเจ้าอยู่

ยอมให้ไป.. โอยย.. ทั้งใจยังฮักเจ้าอยู่..

มิวสิควิดีโอ ไผล่ะบอก อี๊ด ศุภกร

เพลง ไผล่ะบอก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : แจ็ค เดชอุดม
เรียบเรียง/ แจ็ค เดชอุดม
ติดต่อ :โทร 089-0235944, 085-8001702
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend