หน้าแรก » อี๊ด ศุภกร » คอร์ดเพลง ไผล่ะบอก – อี๊ด ศุภกร

คอร์ดเพลง ไผล่ะบอก – อี๊ด ศุภกร

คอร์ดเพลง : ไผล่ะบอก อี๊ด ศุภกร

คอร์ดเพลง ไผล่ะบอก - อี๊ด ศุภกร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single อี๊ด ศุภกร : ไผล่ะบอก


 
ไผล่ะบอกว่า
ฮักในวันเก่าๆ
 
ไผล่ะบอกว่า
Bm 
คิดฮอดแฮงหลาย
 
ไผละว่าสิ
บ่ถิ่มกันไป
 
สุดท้ายกะห
ายไปกับคนใหม่

INSTRU | G | Bm | C | D |

ฮักกันมาแต่ดน
 
บ่เคย
Bm 
คิดว่าเจ้าสิเปลี่ยนไป
 
แอบนอ
กใจ 
 
ลืมคำเ
ว้าเบิ่ดสุอย่าง
 
กะ
คนมันฮักแพงหลาย
 
สุดหัว
Bm 
ใจเลยบ่กล้าถาม
 
ใกล้สิ
สุดแล้วบ้อทางย่าง
 
สุดท้ายก็
ช้ำ.. 
 
ย้อนคำว่าเลิ
กลา

 
ตั้ง
Am 
ค่าอยู่ในสมอง
 
แต่ฮ้องใ
Bm 
นใจไผสิได้ยิน
 
ต้องทรุด
Am 
ลงเกือกกับขี้
ดิน
 
เกือบสิ้นใ
จตาย

 
ไผล่ะบอกว่า
ฮักในวันเก่า 
 
 
ไผล่ะบอกว่า
Bm 
คิดฮอดแฮงหลาย
 
ไผละว่าสิ
บ่ถิ่มกันไป
 
สุดท้ายกะห
ายไปกับคนใหม่

 
ใจกะอยากสิบ
อกว่าฮักแพงหลาย
 
แต่กะย้านเจ้า
Bm 
บ่สนใจ
 
กะเ
ลยต้องยอมให้ 
 
ยอมให้
ไป..
 
ทั้งที่ใจยังฮักเจ้
าอยู่ 
 
 

INSTRU | G | Bm | C | D | ( 2 Times )

 
ตั้ง
Am 
ค่าอยู่ในสมอง
 
แต่ฮ้องใ
Bm 
นใจไผสิได้ยิน
 
ต้องทรุด
Am 
ลงเกือกกับขี้
ดิน
 
เกือบสิ้นใ
จตาย..โฮ…

 
ไผล่ะบอกว่า
ฮักในวันเก่า 
 
 
ไผล่ะบอกว่า
Bm 
คิดฮอดแฮงหลาย
 
ไผละว่าสิ
บ่ถิ่มกันไป
 
สุดท้ายกะห
ายไปกับคนใหม่

 
ใจกะอยากสิบ
อกว่าฮักแพงหลาย
 
แต่กะย้านเจ้า
Bm 
บ่สนใจ
 
กะเ
ลยต้องยอมให้ 
 
ยอมให้
ไป..

 
ไผล่ะบอกว่า
ฮักในวันเก่า 
 
 
ไผล่ะบอกว่า
Bm 
คิดฮอดแฮงหลาย
 
ไผละว่าสิ
บ่ถิ่มกันไป
 
สุดท้ายกะห
ายไปกับคนใหม่

 
ใจกะอยากสิบ
อกว่าฮักแพงหลาย
 
แต่กะย้านเจ้า
Bm 
บ่สนใจ
 
กะเ
ลยต้องยอมให้ 
 
ยอมให้
ไป..
 
ทั้งที่ใจยังฮักเจ้
าอยู่ 
 
 
Bm 

 
ยอมให้
Am 
ไป.. 
 
อยย.. 
 
ทั้งใจยังฮักเจ้าอยู่..

INSTRU | G | Bm | C | D | G | Gmaj7 |


ไผล่ะบอกว่าฮักในวันเก่าๆ
ไผล่ะบอกว่าคิดฮอดแฮงหลาย
ไผละว่าสิบ่ถิ่มกันไป
สุดท้ายกะหายไปกับคนใหม่

( ดนตรี )

ฮักกันมาแต่ดน
บ่เคยคิดว่าเจ้าสิเปลี่ยนไป
แอบนอกใจ ลืมคำเว้าเบิ่ดสุอย่าง
กะคนมันฮักแพงหลาย
สุดหัวใจเลยบ่กล้าถาม
ใกล้สิสุดแล้วบ้อทางย่าง
สุดท้ายก็ช้ำ.. ย้อนคำว่าเลิกลา

ตั้งค่าอยู่ในสมอง
แต่ฮ้องในใจไผสิได้ยิน
ต้องทรุดลงเกือกกับขี้ดิน
เกือบสิ้นใจตาย

ไผล่ะบอกว่าฮักในวันเก่า ๆ
ไผล่ะบอกว่าคิดฮอดแฮงหลาย
ไผละว่าสิบ่ถิ่มกันไป
สุดท้ายกะหายไปกับคนใหม่

ใจกะอยากสิบอกว่าฮักแพงหลาย
แต่กะย้านเจ้าบ่สนใจ
กะเลยต้องยอมให้ ยอมให้ไป..
ทั้งที่ใจยังฮักเจ้าอยู่

( ดนตรี )

ตั้งค่าอยู่ในสมอง
แต่ฮ้องในใจไผสิได้ยิน
ต้องทรุดลงเกือกกับขี้ดิน
เกือบสิ้นใจตาย..โฮ…

ไผล่ะบอกว่าฮักในวันเก่า ๆ
ไผล่ะบอกว่าคิดฮอดแฮงหลาย
ไผละว่าสิบ่ถิ่มกันไป
สุดท้ายกะหายไปกับคนใหม่

ใจกะอยากสิบอกว่าฮักแพงหลาย
แต่กะย้านเจ้าบ่สนใจ
กะเลยต้องยอมให้ ยอมให้ไป..

ไผล่ะบอกว่าฮักในวันเก่า ๆ
ไผล่ะบอกว่าคิดฮอดแฮงหลาย
ไผละว่าสิบ่ถิ่มกันไป
สุดท้ายกะหายไปกับคนใหม่

ใจกะอยากสิบอกว่าฮักแพงหลาย
แต่กะย้านเจ้าบ่สนใจ
กะเลยต้องยอมให้ ยอมให้ไป..
ทั้งที่ใจยังฮักเจ้าอยู่

ยอมให้ไป.. โอยย.. ทั้งใจยังฮักเจ้าอยู่..

มิวสิควิดีโอ ไผล่ะบอก อี๊ด ศุภกร

เพลง ไผล่ะบอก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : แจ็ค เดชอุดม
เรียบเรียง/ แจ็ค เดชอุดม
ติดต่อ :โทร 089-0235944, 085-8001702
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :