คอร์ดเพลง คอยข่าวสาวเจียงฮาย – อี๊ด ศุภกร

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง คอยข่าวสาวเจียงฮาย – อี๊ด ศุภกร


INTRO | Eb | Cm | ( 2 Times )
INTRO | Eb | Cm | Eb | Bb | Cm | Eb | Fm Bb | Eb |

 
สาวเจียง
Eb 
ฮายคึดฮอดอ้ายบ่ห
Cm 
นอ 
 
รูปไม่ห
Ab 
ล่อแต่ฮักจ
Bb 
ริงหวังแ
Eb 
ต่ง
 
เราพบกันตอนเที่ยวงานยาม
Gm 
แลง 
 
อยู่ทุ่งศรีเ
Ab 
มืองเป็นงานประจำ
Bb 
ปี
Eb 
อ้ายคนศีรส
Cm 
ะเกษ 
 
Ab 
จตนาฮักจ
Bb 
ริง 
 
น้องให้เ
Eb 
บอร์แล้วบอกว่าอย่
Cm 
าทิ้ง
 
ถ้าอ้ายฮักจ
Bb 
ริงจะมาให้หอมหนึ่ง
Eb 
ที
Fm 
 
Bb 
 
Eb 

 
จากวัน
Fm 
นั้นน้องไม่เคยส่ง
Cm 
ข่าว 
 
ลืมเรื่องร
Bb 
าวสองเฮาแล้ว
Eb 
บ้อ
 
อ้ายโทร
Cm 
หาเห็นขึ้นคำว่า
Fm 
รอ 
 
รอสายตล
Eb 
อดลืมอ้ายแล้วบ้อค
Bb 
นดี

 
* หรืออ้ายบ่
Ab 
ดี 
 
บ่
Bb 
ดี 
 
บ่
Gm 
ดีอย่า
Cm 
งเขา 
 
จึงลืมคำเ
Ab 
ว้าสัญ
Bb 
ญาสองเฮาที
Eb 
มี
 
ส่งขาวค
Ab 
ราวหา
Bb 
กันบ้างแหน่เ
Gm 
ด้อค
Cm 
นดี 
 
 
Ab 
อ้ายอยู่ทาง
Bb 
นี้มันเหง
Eb 
าใจ
Cm 
 
Bb 
 
Eb 

INSTRU | Gm | Cm | Gm | Cm | Fm Gm | Fm |

( * )

 
น้องสัญ
Eb 
ญาว่าจะกลับมาใ
Cm 
หม่ 
 
แล้วอยู่ไ
Ab 
หนคำสัญ
Bb 
ญาที่ให้
Eb 
ไว้
 
อ้ายก
Gm 
ลัวจะหลอกให้อ้ายตายใจ 
 
อ้ายกลัวความไก
Bb 
ล 
 
จะทำให้น้องลืม
Eb 
กัน
 
อ้ายก
Gm 
ลัวจะหลอกให้อ้ายตายใจ 
 
อ้ายกลัวความไ
Bb 
กล 
 
จะทำให้น้องทิ้ง
Eb 
กัน

OUTRO | Cm | Gm | Ab Bb | Eb | Cm | Eb |

เนื้อเพลง
สาวเจียงฮายคึดฮอดอ้ายบ่หนอ
รูปไม่หล่อแต่ฮักจริงหวังแต่ง
เราพบกันตอนเที่ยวงานยามแลง
อยู่ทุ่งศรีเมืองเป็นงานประจำปี
อ้ายคนศีรสะเกษ เจตนาฮักจริง
น้องให้เบอร์แล้วบอกว่าอย่าทิ้ง
ถ้าอ้ายฮักจริงจะมาให้หอมหนึ่งที

จากวันนั้นน้องไม่เคยส่งข่าว
ลืมเรื่องราวสองเฮาแล้วบ่
อ้ายโทรหาเห็นขึ้นคำว่ารอ
รอสายตลอดลืมอ้ายแล้วบ้อคนดี

หรืออ้ายบ่ดีบีดีอย่างเขา
จึงลืมคำเว้าสัญญาสองเฮาทีมี
ส่งขาวคราวหากันบ้างแหน่เด้อคนดี
อ้ายอยู่ทางนี้มันเหงาใจ

( ดนตรี )

หรืออ้ายบ่ดีบีดีอย่างเขา
จึงลืมคำเว้าสัญญาสองเฮาทีมี
ส่งขาวคราวหากันบ้างแหน่เด้อคนดี
อ้ายอยู่ทางนี้มันเหงาใจ

น้องสัญญาว่าจะกลับมาใหม่
แล้วอยู่ไหนคำสัญญาที่ให้ไว้
อ้ายกลัวจะหลอกให้อ้ายตายใจ
อ้ายกลัวความไกล จะทำให้น้องลืมกัน
อ้ายกลัวจะหลอกให้อ้ายตายใจ
อ้ายกลัวความไกล จะทำให้น้องทิ้งกัน
เพลง คอยข่าวสาวเจียงฮาย
นักร้อง อี๊ด ศุภกร
อัลบั้มชุดที่1 รวมฮิต อี๊ด ศุภกร
คำร้อง/ทำนอง ศุภกร พัดศรี
เรียบเรียง ลำเพลิน เรคคอร์ด
คอยข่าวสาวเจียงฮาย - อี๊ด ศุภกร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend