หน้าแรก » พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ » คอร์ดเพลง คนนอกคอก – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง คนนอกคอก – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง : คนนอกคอก พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง คนนอกคอก - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม พระเจ้าหัวฟู : คนนอกคอก


INTRO | Em | Em | Em | Em | Em |

Em 
  คิดจะทำอะไร
 
  คิดจะอยู่อย่าง
ไร 
 
จะกินอะ
Em 
ไร
 
  ตื่นเช้าขึ้น
มา 
 
ก็นั่ง
Em 
คิด
 
  นี่แหละหนอชี
วิต 
 
ของ
Em 
ฉัน

INSTRU | Am | Em |

Em 
  มีสมองกับสองแขน 
 
เนื้อก็แน่นก็หนั่น
Em 
  ไม่เล่นหวยการพ
นัน
 
  ไม่เล่นแชร์ไม่ฝาก
Em 
เงิน
 
  ไม่มีแหวนนาฬิ
กา 
 
มีแต่กำไล
Em 
ถูกๆ
 
  สิ่งที่ฉันพัน
ผูก 
 
ก็คือลูกของ
Em 
ฉัน

Em 
  มีชีวิตเจ็บปวด 
 
มีเรื่องราวเจ็บแปลบ
Em 
  มีคอกฉันก็แ
หก 
 
ไม่อยากอยู่ใน
Em 
นั้น

Em 
  ไม่รู้กงไม่รู้กิน 
 
ฉันชอบบินคนเดียว
Em 
  ชอบเดินทางท่องเ
ที่ยว
 
  ชอบภูเขาชอบท
Em 
ะเล..

Em 
  ชอบดูหนังสือตามแ
ผง
 
  ของแพงฉันไม่
Em 
สน
 
  ชอบคบคนบา
Am 
งคน
 
  เกลียดสังคมชน
Em 
ชั้น

INSTRU | Em | Em |

Em 
  แล้วคุณเป็นคนอย่างไร
 
  อยู่เพื่อทำอะ
ไร 
 
อยู่เพื่อหวังสิ่งใด
 
  หรืออยู่ไปอย่า
Em 
งนั้น..

Em 
  ฉันขอคิดขอส
ร้าง
 
  แม้จะตายอย่าง
Em 
หมา
 
  คุณรู้ไหมเงิน
Am 
ตรา
 
  มันทำให้คนฆ่ากัน..  
Em 

 
  ใครมีเหลือเผื่อ
แผ่
 
  ใครย่ำแย่อย่า
Am 
หยัน
 
  ใครอิ่มหมีพีมัน คิดถึงกันบ้า
Em 
งเด้อ..

INSTRU | Em | Em |

Em 
  คิดจะทำอะไร
 
  คิดจะอยู่อย่าง
ไร 
 
จะกินอ
Em 
ะไร
 
  ตื่นเช้าขึ้น
มา 
 
ก็นั่ง
Em 
คิด
 
  นี่แหละหนอชี
วิต 
 
ของ
Em 
ฉัน

OUTRO | Am | Em | Em | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


คิดจะทำอะไร
คิดจะอยู่อย่างไร จะกินอะไร
ตื่นเช้าขึ้นมา ก็นั่งคิด
นี่แหละหนอชีวิต ของฉัน

( ดนตรี )

มีสมองกับสองแขน เนื้อก็แน่นก็หนั่น
ไม่เล่นหวยการพนัน
ไม่เล่นแชร์ไม่ฝากเงิน
ไม่มีแหวนนาฬิกา มีแต่กำไลถูกๆ
สิ่งที่ฉันพันผูก ก็คือลูกของฉัน

มีชีวิตเจ็บปวด มีเรื่องราวเจ็บแปลบ
มีคอกฉันก็แหก ไม่อยากอยู่ในนั้น

ไม่รู้กงไม่รู้กิน ฉันชอบบินคนเดียว
ชอบเดินทางท่องเที่ยว
ชอบภูเขาชอบทะเล..

ชอบดูหนังสือตามแผง
ของแพงฉันไม่สน
ชอบคบคนบางคน
เกลียดสังคมชนชั้น

( ดนตรี )

แล้วคุณเป็นคนอย่างไร
อยู่เพื่อทำอะไร อยู่เพื่อหวังสิ่งใด
หรืออยู่ไปอย่างนั้น..

ฉันขอคิดขอสร้าง
แม้จะตายอย่างหมา
คุณรู้ไหมเงินตรา
มันทำให้คนฆ่ากัน..

ใครมีเหลือเผื่อแผ่
ใครย่ำแย่อย่าหยัน
ใครอิ่มหมีพีมัน คิดถึงกันบ้างเด้อ..

( ดนตรี )

คิดจะทำอะไร
คิดจะอยู่อย่างไร จะกินอะไร
ตื่นเช้าขึ้นมา ก็นั่งคิด
นี่แหละหนอชีวิต ของฉัน

มิวสิควิดีโอ คนนอกคอก พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง คนนอกคอก (คอร์ด)

Lyrics / Composer : Surachai Juntimatorn
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :