คอร์ดเพลง คนนอกคอก – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนนอกคอก พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง คนนอกคอก - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม พระเจ้าหัวฟู : คนนอกคอก


INTRO | Em | Em | Em | Em | Em |

Em 
  คิดจะทำอะไร
 
  คิดจะอยู่อย่าง
D 
ไร 
 
จะกินอะ
Em 
ไร
 
  ตื่นเช้าขึ้น
G 
มา 
 
ก็นั่ง
Em 
คิด
 
  นี่แหละหนอชี
G 
วิต 
 
ของ
Em 
ฉัน

INSTRU | Am | Em |

Em 
  มีสมองกับสองแขน 
 
เนื้อก็แน่นก็หนั่น
Em 
  ไม่เล่นหวยการพ
D 
นัน
 
  ไม่เล่นแชร์ไม่ฝาก
Em 
เงิน
 
  ไม่มีแหวนนาฬิ
G 
กา 
 
มีแต่กำไล
Em 
ถูกๆ
 
  สิ่งที่ฉันพัน
D 
ผูก 
 
ก็คือลูกของ
Em 
ฉัน

Em 
  มีชีวิตเจ็บปวด 
 
มีเรื่องราวเจ็บแปลบ
Em 
  มีคอกฉันก็แ
D 
หก 
 
ไม่อยากอยู่ใน
Em 
นั้น

Em 
  ไม่รู้กงไม่รู้กิน 
 
ฉันชอบบินคนเดียว
Em 
  ชอบเดินทางท่องเ
D 
ที่ยว
 
  ชอบภูเขาชอบท
Em 
ะเล..

Em 
  ชอบดูหนังสือตามแ
G 
ผง
 
  ของแพงฉันไม่
Em 
สน
 
  ชอบคบคนบา
Am 
งคน
 
  เกลียดสังคมชน
Em 
ชั้น

INSTRU | Em | Em |

Em 
  แล้วคุณเป็นคนอย่างไร
 
  อยู่เพื่อทำอะ
D 
ไร 
 
อยู่เพื่อหวังสิ่งใด
 
  หรืออยู่ไปอย่า
Em 
งนั้น..

Em 
  ฉันขอคิดขอส
G 
ร้าง
 
  แม้จะตายอย่าง
Em 
หมา
 
  คุณรู้ไหมเงิน
Am 
ตรา
 
  มันทำให้คนฆ่ากัน..  
Em 

 
  ใครมีเหลือเผื่อ
G 
แผ่
 
  ใครย่ำแย่อย่า
Am 
หยัน
 
  ใครอิ่มหมีพีมัน คิดถึงกันบ้า
Em 
งเด้อ..

INSTRU | Em | Em |

Em 
  คิดจะทำอะไร
 
  คิดจะอยู่อย่าง
D 
ไร 
 
จะกินอ
Em 
ะไร
 
  ตื่นเช้าขึ้น
G 
มา 
 
ก็นั่ง
Em 
คิด
 
  นี่แหละหนอชี
G 
วิต 
 
ของ
Em 
ฉัน

OUTRO | Am | Em | Em | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


คิดจะทำอะไร
คิดจะอยู่อย่างไร จะกินอะไร
ตื่นเช้าขึ้นมา ก็นั่งคิด
นี่แหละหนอชีวิต ของฉัน

( ดนตรี )

มีสมองกับสองแขน เนื้อก็แน่นก็หนั่น
ไม่เล่นหวยการพนัน
ไม่เล่นแชร์ไม่ฝากเงิน
ไม่มีแหวนนาฬิกา มีแต่กำไลถูกๆ
สิ่งที่ฉันพันผูก ก็คือลูกของฉัน

มีชีวิตเจ็บปวด มีเรื่องราวเจ็บแปลบ
มีคอกฉันก็แหก ไม่อยากอยู่ในนั้น

ไม่รู้กงไม่รู้กิน ฉันชอบบินคนเดียว
ชอบเดินทางท่องเที่ยว
ชอบภูเขาชอบทะเล..

ชอบดูหนังสือตามแผง
ของแพงฉันไม่สน
ชอบคบคนบางคน
เกลียดสังคมชนชั้น

( ดนตรี )

แล้วคุณเป็นคนอย่างไร
อยู่เพื่อทำอะไร อยู่เพื่อหวังสิ่งใด
หรืออยู่ไปอย่างนั้น..

ฉันขอคิดขอสร้าง
แม้จะตายอย่างหมา
คุณรู้ไหมเงินตรา
มันทำให้คนฆ่ากัน..

ใครมีเหลือเผื่อแผ่
ใครย่ำแย่อย่าหยัน
ใครอิ่มหมีพีมัน คิดถึงกันบ้างเด้อ..

( ดนตรี )

คิดจะทำอะไร
คิดจะอยู่อย่างไร จะกินอะไร
ตื่นเช้าขึ้นมา ก็นั่งคิด
นี่แหละหนอชีวิต ของฉัน

มิวสิควิดีโอ คนนอกคอก พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง คนนอกคอก (คอร์ด)

Lyrics / Composer : Surachai Juntimatorn
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend