หน้าแรก » อี๊ด ศุภกร » คอร์ดเพลง เอ๊าแฟนเจ้ามา – อี๊ด ศุภกร

คอร์ดเพลง เอ๊าแฟนเจ้ามา – อี๊ด ศุภกร

คอร์ดเพลง : เอ๊าแฟนเจ้ามา อี๊ด ศุภกร

คอร์ดเพลง เอ๊าแฟนเจ้ามา - อี๊ด ศุภกร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single อี๊ด ศุภกร : เอ๊าแฟนเจ้ามา


INTRO | G Bm | Em D | C D | G D |

 
เป็น
บุญหรือวาสนา
 
ที่เฮ็ดให้อ้า
Bm 
ยมาพ้อหน้าเจ้า
 
แต่เป็นกรรมขอ
Am 
งเฮา
 
กะเจ้านั้นมีแฟนแ
ล้ว

 
ได้จับ
มือคือจังในฝันนะ
 
ใจคง
Bm 
สั่นไปอยู่บักเเอว
 
มีความสุขแ
Am 
หล่ว
 
แต่คงเป็นได้แค่
ฝัน

 
ใจมัน
สั่นเวลาเจ้าย่างผ่
านมา
 
อยากส
Bm 
บตา 
 
แต่ว่าใจมั
Em 
นย่าน
 
กะเ
จ้านี้เค้าคนนั้น.. 
 
อ้ย..

 
มีความสุขอยู่
เด้
 
ตอนได้จอบเ
Bm 
หลียวเบิ่งต
Em 
าเจ้า
 
แล้ว
ฝันถึงวันสอ
งเฮา
 
ตอนอยู่นำ
กันคือสิสำบ
าย
 
ได้นั่งสบ
Bm 
ตาสักหนึ่งนาที
 
ใจอ้ายดว
Em 
งนี้คือสิล
Bm 
ะลาย
 
พอมื
Am 
นตาความสุขผัดห
าย
 
เอ๊าแฟนเจ้
ามา 
 
 

INSTRU | G Bm | Em D | C D | G |
INSTRU | Bm | Em | C D | G |

 
ใจมัน
สั่นเวลาเจ้าย่างผ่
านมา
 
อยากส
Bm 
บตา แต่ว่าใจมั
Em 
นย่าน
 
กะเ
จ้านี้เค้าคนนั้น 
 
อ้ย..

 
มีความสุขอยู่
เด้
 
ตอนได้จอบเ
Bm 
หลียวเบิ่งต
Em 
าเจ้า
 
แล้ว
ฝันถึงวันสอ
งเฮา
 
ตอนอยู่นำ
กันคือสิสำบ
าย
 
ได้นั่งสบ
Bm 
ตาสักหนึ่งนาที
 
ใจอ้ายดว
Em 
งนี้คือสิล
Bm 
ะลาย
 
พอมื
Am 
นตาความสุขผัดห
าย
 
เอ๊าแฟนเจ้
ามา 
 
 

 
มีความสุขอยู่
เด้
 
ตอนได้จอบเ
Bm 
หลียวเบิ่งต
Em 
าเจ้า
 
แล้ว
ฝันถึงวันสอ
งเฮา
 
ตอนอยู่นำ
กันคือสิสำบ
าย
 
ได้นั่งสบ
Bm 
ตาสักหนึ่งนาที
 
ใจอ้ายดว
Em 
งนี้คือสิล
Bm 
ะลาย
 
พอมื
Am 
นตาความสุขผัดห
าย
 
เอ๊าแฟนเจ้
ามา 
 
 

OUTRO | G Bm | Em D | C D | G | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


เป็นบุญหรือวาสนา
ที่เฮ็ดให้อ้ายมาพ้อหน้าเจ้า
แต่เป็นกรรมของเฮา
กะเจ้านั้นมีแฟนแล้ว

ได้จับมือคือจังในฝันนะ
ใจคงสั่นไปอยู่บักเเอว
มีความสุขแหล่ว
แต่คงเป็นได้แค่ฝัน

ใจมันสั่นเวลาเจ้าย่างผ่านมา
อยากสบตา แต่ว่าใจมันย่าน
กะเจ้านี้เค้าคนนั้น.. โอ้ย..

มีความสุขอยู่เด้
ตอนได้จอบเหลียวเบิ่งตาเจ้า
แล้วฝันถึงวันสองเฮา
ตอนอยู่นำกันคือสิสำบาย
ได้นั่งสบตาสักหนึ่งนาที
ใจอ้ายดวงนี้คือสิละลาย
พอมืนตาความสุขผัดหาย
เอ๊าแฟนเจ้ามา

( ดนตรี )

ใจมันสั่นเวลาเจ้าย่างผ่านมา
อยากสบตา แต่ว่าใจมันย่าน
กะเจ้านี้เค้าคนนั้น โอ้ย..

มีความสุขอยู่เด้
ตอนได้จอบเหลียวเบิ่งตาเจ้า
แล้วฝันถึงวันสองเฮา
ตอนอยู่นำกันคือสิสำบาย
ได้นั่งสบตาสักหนึ่งนาที
ใจอ้ายดวงนี้คือสิละลาย
พอมืนตาความสุขผัดหาย
เอ๊าแฟนเจ้ามา

มีความสุขอยู่เด้
ตอนได้จอบเหลียวเบิ่งตาเจ้า
แล้วฝันถึงวันสองเฮา
ตอนอยู่นำกันคือสิสำบาย
ได้นั่งสบตาสักหนึ่งนาที
ใจอ้ายดวงนี้คือสิละลาย
พอมืนตาความสุขผัดหาย
เอ๊าแฟนเจ้ามา..

มิวสิควิดีโอ เอ๊าแฟนเจ้ามา อี๊ด ศุภกร

เพลง เอ๊าแฟนเจ้ามา (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : อาเชน
เรียบเรียง : ลิฟท์-อ้น แฮปปี้ทีม
การติดต่อ : โทร.08 6000 6699
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :