คอร์ดเพลง เจ้าถนน เมืองแมน

  
Text   

คอร์ดเพลง : เจ้าถนน เมืองแมน

คอร์ดเพลง เจ้าถนน - เมืองแมน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เมืองแมน : เจ้าถนน


 
หยอก
F#m 
ล้อกันทุกวัน เมื่อก่อน
A 
นั้น ดูเหมือนฉัน
 
นั้นสำ
E 
คัญ โลกใบนี้ช่างสวยง
F#m 
าม
 
มีบ้านน้
F#m 
อย มีขนม แม้ซุก
A 
ซน
 
พวกเค้าก็ชม มิเคย
E 
บ่น เคยว่าเลยสัก
F#m 
คำ

 
แต่
Bm 
มัน เปลี่ยนไป ตอนไหน กันแน่
 
ไม่แย
C#m 
แส ไม่มีแม้เหลียวมอง
 
ปล่อย
Bm 
ฉัน ไว้บน ถนนทอดยาว
 
น้ำตา
C#m 
ซึม ตัวสั่นเพราะฉันก
F#m 
ลัว

 
สี่เ
F#m 
ท้าย่ำบนถนน ไม่เคยก
C#m 
ลัวทั้งฟ้าและฝน
 
ต้องอด
E 
ทน ไม่
C#m 
ทนก็อด
F#m 
ตาย
 
เพียงเศษอา
F#m 
หารในจานตรงนั้น
 
จะป้อนหรือโ
C#m 
ยน ก็แล้วแต่ท่าน
 
มีเป้าห
E 
มาย รอดต
C#m 
าย ให้ผ่าน
F#m 
วัน
 
ทั้งหมด
E 
นี้.. ก็เพราะเ
D 
ธอ.. ไอมนุษย์ผู้ประเสริฐ

INSTRU | F#m | A | E | F#m |
INSTRU | F#m | A | E | F#m |

 
สาย
F#m 
ตามากมาย เจ้า
A 
ถิ่น ทั้งหลาย
 
หมาย
E 
ตา ต้อนรับน้องใ
F#m 
หม่
 
ไม่มีตรงไ
F#m 
หน ให้ฉันได้นอน
 
เจอคนก็
A 
ร้องโห่ไล่ ผลักใ
E 
ส ฉันไปให้พ้น
F#m 
ทาง

 
ผิดอัน
Bm 
ใดเล่าเธอ ช่วยตอบฉันที
 
จาก
C#m 
นี้ จะได้เลิกทำ
 
ส่งเ
Bm 
สียงเห่าหอน เพียงแค่ อ้อนวอน
 
ให้เธอ
C#m 
รู้ ฉันยังคอยอยู่ตรง
F#m 
นี้

 
สี่เ
F#m 
ท้าย่ำบนถนน ไม่เคยก
C#m 
ลัวทั้งฟ้าและฝน
 
ต้องอด
E 
ทน ไม่
C#m 
ทนก็อด
F#m 
ตาย
 
เพียงเศษอา
F#m 
หารในจานตรงนั้น
 
จะป้อนหรือโ
C#m 
ยน ก็แล้วแต่ท่าน
 
มีเป้าห
E 
มาย รอดต
C#m 
าย ให้ผ่าน
F#m 
วัน

 
สี่เ
F#m 
ท้าย่ำบนถนน ไม่เคยก
C#m 
ลัวทั้งฟ้าและฝน
 
ต้องอด
E 
ทน ไม่
C#m 
ทนก็อด
F#m 
ตาย
 
เพียงเศษอา
F#m 
หารในจานตรงนั้น
 
จะป้อนหรือโ
C#m 
ยน ก็แล้วแต่ท่าน
 
มีเป้าห
E 
มาย รอดต
C#m 
าย ให้ผ่าน
F#m 
วัน
 
ทั้งหมด
E 
นี้.. ก็เพราะเ
D 
ธอ.. ไอมนุษย์ผู้ประเสริฐ..

OUTRO | F#m | A | E | F#m |
OUTRO | F#m | A | E | F#m |
OUTRO | F#m | A | E | F#m | F#m |


หยอกล้อกันทุกวัน เมื่อก่อนนั้น ดูเหมือนฉัน
นั้นสำคัญ โลกใบนี้ช่างสวยงาม
มีบ้านน้อย มีขนม แม้ซุกซน
พวกเค้าก็ชม มิเคยบ่น เคยว่าเลยสักคำ

แต่มัน เปลี่ยนไป ตอนไหน กันแน่
ไม่แยแส ไม่มีแม้เหลียวมอง
ปล่อยฉัน ไว้บน ถนนทอดยาว
น้ำตาซึม ตัวสั่นเพราะฉันกลัว

สี่เท้าย่ำบนถนน ไม่เคยกลัวทั้งฟ้าและฝน
ต้องอดทน ไม่ทนก็อดตาย
เพียงเศษอาหารในจานตรงนั้น
จะป้อนหรือโยน ก็แล้วแต่ท่าน
มีเป้าหมาย รอดตาย ให้ผ่านวัน
ทั้งหมดนี้.. ก็เพราะเธอ.. ไอมนุษย์ผู้ประเสริฐ

( ดนตรี )

สายตามากมาย เจ้าถิ่น ทั้งหลาย
หมายตา ต้อนรับน้องใหม่
ไม่มีตรงไหน ให้ฉันได้นอน
เจอคนก็ร้องโห่ไล่ ผลักใส ฉันไปให้พ้นทาง

ผิดอันใดเล่าเธอ ช่วยตอบฉันที
จากนี้ จะได้เลิกทำ
ส่งเสียงเห่าหอน เพียงแค่ อ้อนวอน
ให้เธอรู้ ฉันยังคอยอยู่ตรงนี้

สี่เท้าย่ำบนถนน ไม่เคยกลัวทั้งฟ้าและฝน
ต้องอดทน ไม่ทนก็อดตาย
เพียงเศษอาหารในจานตรงนั้น
จะป้อนหรือโยน ก็แล้วแต่ท่าน
มีเป้าหมาย รอดตาย ให้ผ่านวัน

สี่เท้าย่ำบนถนน ไม่เคยกลัวทั้งฟ้าและฝน
ต้องอดทน ไม่ทนก็อดตาย
เพียงเศษอาหารในจานตรงนั้น
จะป้อนหรือโยน ก็แล้วแต่ท่าน
มีเป้าหมาย รอดตาย ให้ผ่านวัน
ทั้งหมดนี้.. ก็เพราะเธอ.. ไอมนุษย์ผู้ประเสริฐ..

มิวสิควิดีโอ เจ้าถนน เมืองแมน

เพลง เจ้าถนน (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : เมืองแมน
เรียบเรียง : เมืองแมน
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend