คอร์ดเพลง ใจทั้งใจ ONENIGHT feat. Uziice, Zonec

  
Text   


INTRO | Gm D/F# | F C/E | Eb | F D7 |

Gm 
หยุด 
 
อยู่ในความท
D/F# 
รงจำ 
 
ฉันยังอยู่ใน
F 
นั้น
 
แค่คนที่
C/E 
ไร้เงา 
 
อยู่ทุกช่วงเ
Eb 
วลา
 
ข้างๆเ
F 
ธอ.. 
 
 
D7 
แค่คนที่ไร้เงา

Gm 
ฉาบ 
 
ฉาบทุกเรื่องเรื่อ
D/F# 
งราว
 
แม้เธอพูดอย่า
F 
งดี 
 
ใจฉันนี้
C/E 
สับสน
 
หลงคารมณ์ของ
Eb 
เธอ 
 
ก่อนที่จะพูดลา
 
อยากให้เธอพูด
F 
มา.. 
 
 
D7 
ว่าเธอมีใครคนอื่น

Gm 
หยุด 
 
อยู่ทุกความ
D/F# 
สัมพันธ์
 
นาฬิกาเหล่า
F 
นั้น 
 
รู้ไหมว่ามัน
C/E 
ไม่ดี
 
สิ่งที่เธอ
Eb 
ทำ (สิ่งที่เธอทำ) สิ่งเหล่า
F 
นั้น 
 
 
D7 

 
นานเท่าไหร่ก็มีแค่
Gm 
เธอ 
 
 
D/F# 
 
ใจทั้งใจก็มีแค่เ
F 
ธอ 
 
แค่เธอคน
C/E 
เดียว
 
แล้วเธอละเมอถึงใ
Eb 
คร 
 
คนที่ฝันเอาไว้
 
มันคงไม่ได้เป็น
F 
ฉัน.. 
 
 
D7 
รู้ไหมว่ามันไม่ดี

Gm 
หยุด 
 
หยุดทุกความ
D/F# 
สัมพันธ์ 
 
ที่เราได้ทำด้วยกัน
 
เราห
F 
ยุด 
 
หยุดทุกความ
C/E 
สำคัญ
 
ที่เราได้ทำ ที่เราได้
Eb 
รักกันมานาน
 
ที่เธอนั้นแกล้ง
F 
ทำ 
 
(ที่เธอนั้นแกล้งทำ)
D7 
ว่ารักฉันมากเหลือเกิน

Gm 
ก่อนจะจาก 
 
 
D/F# 
ฉันอยากจะเอ่ยบอกลาว่า
 
don’t  
F 
try say goodbye
C/E 
เธอร้ายเหลือเกิน 
 
เดี๋ยวมาเดี๋ยวก็
Eb 
หาย
 
ฉันว่าฉันรับไว้ไม่ไ
F 
หว.. 
 
อีกต่อ
D7 
ไป
 
ก็เพราะว่าฉันเกิดมาเพื่อ
Gm 
รักคนเดียว
 
แต่เธอกลับ
D/F# 
รักคนอื่น 
 
ฉันดันไป
F 
รักคนดี
 
นั่ง get  
C/E 
higt
 
ตามด้วยบอกลา say good  
Eb 
bye
 
เพราะฉันไม่อยากเป็นตัว
F 
ร้าย 
 
 
D7 
 
ฉันคงทำได้แค่นั่งซึม..
 

Gm 
หยุด 
 
อยู่ทุกความ
D/F# 
สัมพันธ์
 
นาฬิกาเหล่า
F 
นั้น 
 
รู้ไหมว่ามัน
C/E 
ไม่ดี
 
สิ่งที่เธอ
Eb 
ทำ (สิ่งที่เธอทำ) สิ่งเหล่า
F 
นั้น 
 
 
D7 

 
นานเท่าไหร่ก็มีแค่
Gm 
เธอ 
 
 
D/F# 
 
ใจทั้งใจก็มีแค่เ
F 
ธอ 
 
แค่เธอคน
C/E 
เดียว
 
แล้วเธอละเมอถึงใ
Eb 
คร 
 
คนที่ฝันเอาไว้
 
มันคงไม่ได้เป็น
F 
ฉัน.. 
 
 
D7 
รู้ไหมว่ามันไม่ดี

Gm 
  เหมือนตื่นจากความตายมาหายใจ
D/F# 
  ติดอยู่ในโลกที่มืดที่สนิท
F 
   
 
ปิดทุกด้านของหัวใจ
C/E 
  เธอพูดว่าเธอนั้นมันไม่ผิด
Eb 
  ติดสองจิตและสองใจ 
 
แม้รักกี่ครั้งก็ใจสลาย
F 
  เดียวคงได้รู้ว่าตอนกู
D7 
ร้ายมันเป็นยังไง

 
ตื่นจากควา
Gm 
มมืด 
 
ขึ้นสู่สวรรค์
 
ทิ้งมันทุก
D/F# 
อย่างทั้งความรักและความหวัง
 
คนที่เธอเ
F 
ลือก 
 
คงไม่ใช่ฉัน
 
จากกันด้วย
C/E 
เลือดและเอาศพลงไปฝัง
 
ใจ
Eb 
ฉันไม่รักอีก fuck it โลหิต Basic to the love
 
F 
อยู่ในความมืดยามนิทราไม่ให้รักมีร
D7 
าคา
 
เธอกับชั้นหยุดเวลาชั้นจะเปลี่ยนนาฬิกา
 

Gm 
หยุด 
 
อยู่ทุกความ
D/F# 
สัมพันธ์
 
นาฬิกาเหล่า
F 
นั้น 
 
รู้ไหมว่ามัน
C/E 
ไม่ดี
 
สิ่งที่เธอ
Eb 
ทำ (สิ่งที่เธอทำ) สิ่งเหล่า
F 
นั้น 
 
 
D7 

 
นานเท่าไหร่ก็มีแค่
Gm 
เธอ 
 
 
D/F# 
 
ใจทั้งใจก็มีแค่เ
F 
ธอ 
 
แค่เธอคน
C/E 
เดียว
 
แล้วเธอละเมอถึงใ
Eb 
คร 
 
คนที่ฝันเอาไว้
 
มันคงไม่ได้เป็น
F 
ฉัน.. 
 
 
D7 

 
นานเท่าไหร่ก็มีแค่
Gm 
เธอ 
 
 
D/F# 
 
ใจทั้งใจก็มีแค่เ
F 
ธอ 
 
แค่เธอคน
C/E 
เดียว
 
แล้วเธอละเมอถึงใ
Eb 
คร 
 
คนที่ฝันเอาไว้
 
มันคงไม่ได้เป็น
F 
ฉัน.. 
 
 
D7 
รู้ไหมว่ามันไม่ดี

OUTRO | Gm |


หยุด อยู่ในความทรงจำ ฉันยังอยู่ในนั้น
แค่คนที่ไร้เงา อยู่ทุกช่วงเวลา
ข้างข้างเธอ แค่คนที่ไร้เงา

ฉาบ ฉาบทุกเรื่องเรื่องราว แม้เธอพูดอย่างดี
ใจฉันนี้สับสน หลงคารมณ์ของเธอ
ก่อนที่จะพูดลา อยากให้เธอพูดมา
ว่าเธอมีใครคนอื่น

หยุด อยู่ ทุกความสัมพันธ์
นาฬิกาเหล่านั้น รู้ไหมว่ามันไม่ดี
สิ่งที่เธอทำ (สิ่งที่เธอทำ) สิ่งเหล่านั้น

นานเท่าไหร่ก็มีแค่เธอ
ใจทั้งใจก็มีแค่เธอ แค่เธอคนเดียว
แล้วเธอละเมอถึงใคร คนที่ฝันเอาไว้
มันคงไม่ได้เป็นฉัน รู้ไหมว่ามันไม่ดี

หยุด หยุดทุกความสัมพันธ์
ที่เราได้ทำด้วยกัน
เราหยุด หยุดทุกความสำคัญ
ที่เราได้ทำ ที่เราได้รักกันมานาน
ที่เธอนั้นแกล้งทำ (ที่เธอนั้นแกล้งทำ)
ว่ารักฉันมากเหลือเกิน

ก่อนจะจาก ฉันอยากจะเอ่ยบอกลาว่า
don’t try say goodbye
เธอร้ายเหลือเกิน เดี๋ยวมาเดี๋ยวก็หาย
ฉันว่าฉันรับไว้ไม่ไหว อีกต่อไป
ก็เพราะว่าฉันเกิดมาเพื่อรักคนเดียว
แต่เธอกลับรักคนอื่น ฉันดันไปรักคนดี
นั่ง get higt
ตามด้วยบอกลา say good bye
เพราะฉันไม่อยากเป็นตัวร้าย
ฉันคงทำได้แค่นั่งซึม

หยุด อยู่ ทุกความสัมพันธ์
นาฬิกาเหล่านั้น รู้ไหมว่ามันไม่ดี
สิ่งที่เธอทำ (สิ่งที่เธอทำ) สิ่งเหล่านั้น

นานเท่าไหร่ก็มีแค่เธอ
ใจทั้งใจก็มีแค่เธอแค่เธอคนเดียว
แล้วเธอละเมอถึงใคร คนที่ฝันเอาไว้
มันคงไม่ได้เป็นฉัน รู้ไหมว่ามันไม่ดี

เหมือนตื่นจากความตายมาหายใจ
ติดอยู่ในโลกที่มืดที่สนิท ปิดทุกด้านของหัวใจ
เธอพูดว่าเธอนั้นมันไม่ผิด ติดสองจิตและสองใจ
แม้รักกี่ครั้งก็ใจสลาย
เดียวคงได้รู้ว่าตอนกูร้ายมันเป็นยังไง

ตื่นจากความมืด ขึ้นสู่สวรรค์
ทิ้งมันทุกอย่างทั้งความรักและความหวัง
คนที่เธอเลือก คงไม่ใช่ฉัน
จากกันด้วยเลือดและ ศพชั้นไปฝัง
ใจชั้น ไม่รักอีก fuck it
โลหิต Basic to the love
อยู่ในความมืดยามนิทราไม่ให้รักมีราคา
เธอกับชั้นหยุดเวลาชั้นจะเปลี่ยนนาฬิกา

หยุด อยู่ ทุกความสัมพันธ์
นาฬิกาเหล่านั้น รู้ไหมว่ามันไม่ดี
สิ่งที่เธอทำ สิ่งเหล่านั้น

นานเท่าไหร่ก็มีแค่เธอ
ใจทั้งใจก็มีแค่เธอแค่เธอคนเดียว
แล้วเธอละเมอถึงใคร คนที่ฝันเอาไว้
มันคงไม่ได้เป็นฉัน..

นานเท่าไหร่ก็มีแค่เธอ
ใจทั้งใจก็มีแค่เธอแค่เธอคนเดียว
แล้วเธอละเมอถึงใคร คนที่ฝันเอาไว้
มันคงไม่ได้เป็นฉัน รู้ไหมว่ามันไม่ดี

มิวสิควิดีโอ ใจทั้งใจ ONENIGHT

เพลง : ใจทั้งใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : ONENIGHT
เนื้อร้อง/ทำนอง : Lyrics ซ ONENIGHT, Uziice, Zonec
เรียบเรียง : Beat : Amarit Sarachuta (KRAM)
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend