คอร์ดเพลง โปรดติดตามตอนต่อไป ติ๊ก ชิโร่

  
Text   


Emaj7 
  ต่อไปนี้จะหมั่นโทร
A 
มานะ
Emaj7 
  ต่อไปนี้จะไม่ขี้
A 
บ่น
C#m 
  ต่อไปนี้จะคอยเอา
F#7 
ใจและดูแล
 
  ยุงไม่ใ
F#m 
ห้ไต่ 
 
และไ
B 
รก็ไม่ให้ต
E 
อม

Emaj7 
  ต่อไปนี้จะทำอย่างใ
A 
นหนัง
Emaj7 
  ต่อไปนี้จะทำอย่างใ
A 
นละคร
C#m 
  จะจับเอาตอนดีๆ 
 
ที่
F#7 
มีรักแท้จริง 
 
และ
F#m 
ยิ่งใหญ่
 
  มาใ
B 
ช้ให้เป็นตัวอ
E 
ย่าง

 
ฉากแรก
C#m 
นั้นคือรักเธออย่าง
G#m 
สุดใจ
 
ฉากที่ส
Bm 
องประคองความ
E 
รักที่ซึ้งๆ 
 
 
A 
 
ฉากที่
F#m 
สามอาจมี
G#m 
น้ำตา 
 
ตอนที่
G#7 
เราต่างไม่
C#m 
เข้าใจ
 
ฉากสุด
Bbdim 
ท้ายอยากจบแบบแฮปปี้เอน
B 
ดิ้ง

Emaj7 
  ต่อไปนี้ขอมีแต่ควา
A 
มรัก
Emaj7 
  ต่อไปนี้ขอมีแต่ค
A 
วามเข้าใจ
C#m 
  ต่อไปนี้จะดูละ
F#7 
ครไว้สอนใจ 
 
ผิดก็แ
F#m 
ก้ใหม่
 
  จะ
B 
ทำเพื่อเธอคนเ
E 
ดียว

 
จะติด
C#m 
ตามคอยดูตอน
G#m 
ต่อไป
 
ว่าบทไ
B 
หนเราจะจำเ
E 
ป็นต้องแก้ไ
A 
 
ต้องคอย
F#m 
ดูอาจมีผู้แ
G#m 
สดง 
 
บท
G#7 
อื่นมาแย่ง
C#m 
รักไป
 
จะต้อง
Bbdim 
ทำยังไงปรับใจให้เท่า
B 
ทัน

 
โปรดติดต
A 
าม 
 
ตอน
G#m 
ต่อไป 
 
 
C#m 
 
ว่า
F#m 
ใจเราจะไปไกลแค่ไหน 
 
 
C#m 

 
โปรดติดต
A 
าม 
 
ตอน
G#m 
ต่อไป 
 
 
C#m 
 
ว่า
F#m 
ใจเราจะไปไกลแค่ไ
B 
หน 
 
ถ้ารักกัน

OUTRO | Emaj7 | C#m | Emaj7 | C#m |
OUTRO | E |


ต่อไปนี้จะหมั่นโทรมานะ
ต่อไปนี้จะไม่ขี้บ่น
ต่อไปนี้จะคอยเอาใจและดูแล
ยุงไม่ให้ไต่ และไรก็ไม่ให้ตอม

ต่อไปนี้จะทำอย่างในหนัง
ต่อไปนี้จะทำอย่างในละคร
จะจับเอาตอนดีๆ ที่มีรักแท้จริง และยิ่งใหญ่
มาใช้ให้เป็นตัวอย่าง

ฉากแรกนั้นคือรักเธออย่างสุดใจ
ฉากที่สองประคองความรักที่ซึ้งๆ
ฉากที่สามอาจมีน้ำตา ตอนที่เราต่างไม่เข้าใจ
ฉากสุดท้ายอยากจบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง

ต่อไปนี้ขอมีแต่ความรัก
ต่อไปนี้ขอมีแต่ความเข้าใจ
ต่อไปนี้จะดูละครไว้สอนใจ
ผิดก็แก้ใหม่ จะทำเพื่อเธอคนเดียว

จะติดตามคอยดูตอนต่อไป
ว่าบทไหนเราจะจำเป็นต้องแก้ไข
ต้องคอยดูอาจมีผู้แสดง บทอื่นมาแย่งรักไป
จะต้องทำยังไงปรับใจให้เท่าทัน

โปรดติดตาม ตอนต่อไป
ว่าใจเราจะไปไกลแค่ไหน

โปรดติดตาม ตอนต่อไป
ว่าใจเราจะไปไกลแค่ไหน ถ้ารักกัน

มิวสิควิดีโอ โปรดติดตามตอนต่อไป ติ๊ก ชิโร่

เพลง : โปรดติดตามตอนต่อไป (คอร์ด)
ศิลปิน : ติ๊ก ชิโร่
เนื้อร้อง/ทำนอง : ติ๊ก ชิโร่
เรียบเรียง : วารุศ รินทรานุกูล
ติดต่องานศิลปิน : 0986459545

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend