คอร์ดเพลง ไขว่คว้า เมืองแมน feat. Robertz

  
Text   
คอร์ดเพลง ไขว่คว้า เมืองแมน

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : เมืองแมน
เนื้อร้อง/ทำนอง : เมืองแมน / Robertz
คอร์ด : Cm,Bb,Ab,Eb


Cm 
เป็นเวลานานกับ 
 
กา
Bb 
รเดินทาง
 
ที่ไม่
Ab 
รู้เมื่อไหร่ 
 
จะ
Bb 
ถึงจุดหมาย
Cm 
ยังคงเดินไป 
 
แม้
Bb 
รู้ว่าฝัน
 
ยังคงไก
Ab 
ลเกินกว่า 
 
จะเ
Bb 
อื้อมมือคว้ามัน

Cm 
ค่ำคืน 
 
ที่แส
Bb 
นเดียวดาย
 
ไร้แ
Ab 
สงนำทางยังคงเ
Bb 
คว้งคว้างอยู่ตรงนี้
Cm 
ความมืดมน 
 
กลืนกิ
Bb 
นฉัน
 
เสียด
Ab 
ลึกในใจ 
 
แต่ไม่ย
Bb 
อมให้มันหยุดฉัน

INSTRU | Cm | Bb | Ab | Bb |
INSTRU | Cm | Bb | Ab | Bb |

 
ออกเดินทาง
Cm 
ไกลไล่ล่าสิ่งที่ฝัน
 
สี่ปีผ่านไ
Bb 
ปยังไม่เข้าใกล้เลยที่ที่หวัง
 
แต่กูยังไม่
Ab 
ท้อไม่มารอโชคชะตา
 
เมื่อวานได้แค่ไ
Bb 
หนวันนี้ต้องดีกว่า

 
สองมือจะไ
Cm 
ขว่และคว้า 
 
จนกว่าจะได้มันมา
 
ถึงแม้ต้องไ
Bb 
ต่หน้าผาที่สูงชัน
 
ทุกคืนครู
Ab 
ภาวนาจะไปเป็นดาวบนฟ้า
 
ใครจะเป็นผู้
Bb 
ชนะ 
 
เดี๋ยวรู้กัน

 
ยังทำได้ไม่
Cm 
ดีพอ 
 
แต่หัวใจไม่มีฝ่อ
 
เดินต่อไปไม่
Bb 
รีรอ 
 
เรื่องแค่นี้ไม่มีท้อ
 
แม้ว่ามีพา
Ab 
ยุคลื่นโถมโหมกระหน่ำ
 
แต่เรือลำน้
Bb 
อยลำนี้จะลอยให้ถึงฝั่ง

 
กูไม่ได้เพ้
Cm 
อฝัน 
 
ต่างกันที่กูลงมือทำ
 
ฟังไว้ไอ้พวกระ
Bb 
ยำ 
 
ดูถูกกันไปกูไม่มีหวั่น
 
ไม่มีทางหันห
Ab 
ลัง 
 
แม้จะเหลือแค่กูเท่านั้น
 
จะตายมันก็ต้องต
Bb 
ายไม่ยอมให้ใครมาหยุดยั้ง

Cm 
เป็นเวลานานกับ 
 
กา
Bb 
รเดินทาง
 
ที่ไม่
Ab 
รู้เมื่อไหร่ 
 
จะ
Bb 
ถึงจุดหมาย
Cm 
ยังคงเดินไป 
 
แม้
Bb 
รู้ว่าฝัน
 
ยังคงไก
Ab 
ลเกินกว่า 
 
จะเ
Bb 
อื้อมมือคว้ามัน

Cm 
ค่ำคืน 
 
ที่แส
Bb 
นเดียวดาย
 
ไร้แ
Ab 
สงนำทางยังคงเ
Bb 
คว้งคว้างอยู่ตรงนี้
Cm 
ความมืดมน 
 
กลืนกิ
Bb 
นฉัน
 
เสียด
Ab 
ลึกในใจ 
 
แต่ไม่ย
Bb 
อมให้มันหยุดฉัน

 
กูบอกทุกเวลาต้อง
Cm 
สู้มันสมควรจะสู้จนหลังเลือด
 
ยืนหยัดกันให้เป็น
Bb 
สง่าพร้อมเดินฝ่าขี้ปากคนสั่งเชือด
 
เผชิญกับระบบจอมป
Ab 
ลอมเขาเลี้ยงดูบังคับคนสั่งเลือก
 
มีแค่ชนกับเชื่องไอ
Bb 
สัสและมันอยู่ที่มืงเป็นฝั่งเลือก

 
ตัวมึงจะเก่งพอไหม
Cm 
เพื่อนถ้าต้องใช้หัวใจลงวางพนัน
 
อาจจะเสียมันทั้งหมดหน้า
Bb 
ตักแต่จะได้กลับคืนกูวางประกัน
 
ทางมันชันในระหว่างปีน
Ab 
ป่าย 
 
จะทำมึงล้มหน้าแทบคมำ
 
แต่กูยังพร้อมทุบหม้อ
Bb 
ข้าวค่อยไปตายดาบหน้าดังบางระจัน

 
เพราะมีเลือดนัก
Cm 
สู้อยู่ใน bone และไม่เคยตีกรอบอยู่ในกรง
 
ผู้ผลิตเกณฑ์
Bb 
ศัพท์ลงตะบัน 
 
ตอนประพันธ์บทกลอนอยู่ในโซน
 
เทอาหารสู่
Ab 
รากสู่ใบโคนให้แข็งแรงมากพอขู่ใจตน
 
อุปสรรคมาก
Bb 
มายมีนับอนันต์ 
 
ลงประชันก่อนสายอยู่ในโลง

 
thaะ’s what i  
Cm 
know 
 
กระโจนลงไปในเกมส์
 
เป็นเกมส์ที่
Bb 
กูยังสู้ดิ้นรนจากโคลนขึ้นสู่เป็นเมน
 
เป็นเกมส์ที่
Ab 
กูได้ลงไขว่คว้าลงวาดงานศิลป์เป็นเพลง
 
จนทำให้ทุก
Bb 
คนจารึกลายลักษณ์อักษรนามกูดุจดั่งใบเซ็น
 
That’s what i pray
 

Cm 
เป็นเวลานานกับ 
 
กา
Bb 
รเดินทาง
 
ที่ไม่
Ab 
รู้เมื่อไหร่ 
 
จะ
Bb 
ถึงจุดหมาย
Cm 
ยังคงเดินไป 
 
แม้
Bb 
รู้ว่าฝัน
 
ยังคงไก
Ab 
ลเกินกว่า 
 
จะเ
Bb 
อื้อมมือคว้ามัน

OUTRO | Cm | Bb | Ab | Bb | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไขว่คว้า


เป็นเวลานานกับ การเดินทาง
ที่ไม่รู้เมื่อไหร่ จะถึงจุดหมาย
ยังคงเดินไป แม้รู้ว่าฝัน
ยังคงไกลเกินกว่า จะเอื้อมมือคว้ามัน

ค่ำคืน ที่แสนเดียวดาย
ไร้แสงนำทางยังคงเคว้งคว้างอยู่ตรงนี้
ความมืดมน กลืนกินฉัน
เสียดลึกในใจ แต่ไม่ยอมให้มันหยุดฉัน

( ดนตรี )

ออกเดินทางไกลไล่ล่าสิ่งที่ฝัน
สี่ปีผ่านไปยังไม่เข้าใกล้เลยที่ที่หวัง
แต่กูยังไม่ท้อไม่มารอโชคชะตา
เมื่อวานได้แค่ไหนวันนี้ต้องดีกว่า

สองมือจะไขว่และคว้า จนกว่าจะได้มันมา
ถึงแม้ต้องไต่หน้าผาที่สูงชัน
ทุกคืนครูภาวนาจะไปเป็นดาวบนฟ้า
ใครจะเป็นผู้ชนะ เดี๋ยวรู้กัน

ยังทำได้ไม่ดีพอ แต่หัวใจไม่มีฝ่อ
เดินต่อไปไม่รีรอ เรื่องแค่นี้ไม่มีท้อ
แม้ว่ามีพายุคลื่นโถมโหมกระหน่ำ
แต่เรือลำน้อยลำนี้จะลอยให้ถึงฝั่ง

กูไม่ได้เพ้อฝัน ต่างกันที่กูลงมือทำ
ฟังไว้ไอ้พวกระยำ ดูถูกกันไปกูไม่มีหวั่น
ไม่มีทางหันหลัง แม้จะเหลือแค่กูเท่านั้น
จะตายมันก็ต้องตายไม่ยอมให้ใครมาหยุดยั้ง

เป็นเวลานานกับ การเดินทาง
ที่ไม่รู้เมื่อไหร่ จะถึงจุดหมาย
ยังคงเดินไป แม้รู้ว่าฝัน
ยังคงไกลเกินกว่า จะเอื้อมมือคว้ามัน

ค่ำคืน ที่แสนเดียวดาย
ไร้แสงนำทางยังคงเคว้งคว้างอยู่ตรงนี้
ความมืดมน กลืนกินฉัน
เสียดลึกในใจ แต่ไม่ยอมให้มันหยุดฉัน

กูบอกทุกเวลาต้องสู้มันสมควรจะสู้จนหลังเลือด
ยืนหยัดกันให้เป็นสง่าพร้อมเดินฝ่าขี้ปากคนสั่งเชือด
เผชิญกับระบบจอมปลอมเขาเลี้ยงดูบังคับคนสั่งเลือก
มีแค่ชนกับเชื่องไอสัสและมันอยู่ที่มืงเป็นฝั่งเลือก

ตัวมึงจะเก่งพอไหมเพื่อนถ้าต้องใช้หัวใจลงวางพนัน
อาจจะเสียมันทั้งหมดหน้าตักแต่จะได้กลับคืนกูวางประกัน
ทางมันชันในระหว่างปีนป่าย จะทำมึงล้มหน้าแทบคมำ
แต่กูยังพร้อมทุบหม้อข้าวค่อยไปตายดาบหน้าดังบางระจัน

เพราะมีเลือดนักสู้อยู่ใน on และไม่เคยตีกรอบอยู่ในกรง
ผู้ผลิตเกณฑ์ศัพท์ลงตะบัน ตอนประพันธ์บทกลอนอยู่ในโซน
เทอาหารสู่รากสู่ใบโคนให้แข็งแรงมากพอขู่ใจตน
อุปสรรคมากมายมีนับอนันต์ ลงประชันก่อนสายอยู่ในโลง

that’s what i know กระโจนลงไปในเกมส์
เป็นเกมส์ที่กูยังสู้ดิ้นรนจากโคลนขึ้นสู่เป็นเมน
เป็นเกมส์ที่กูได้ลงไขว่คว้าลงวาดงานศิลป์เป็นเพลง
จนทำให้ทุกคนจารึกลายลักษณ์อักษรนามกูดุจดั่งใบเซ็น
Tht’s what i pray

เป็นเวลานานกับ การเดินทาง
ที่ไม่รู้เมื่อไหร่ จะถึงจุดหมาย
ยังคงเดินไป แม้รู้ว่าฝัน
ยังคงไกลเกินกว่า จะเอื้อมมือคว้ามัน

มิวสิควิดีโอ ไขว่คว้า เมืองแมน

เพลง : ไขว่คว้า
ศิลปิน : เมืองแมน
เรียบเรียง : เมืองแมน
ติดต่อ : FB/MUENGMANRD
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend