คอร์ดเพลง แฟนใหม่หน้าคุ้น – MAIYARAP feat. MILLI

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง แฟนใหม่หน้าคุ้น คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | Dm7 G | Cmaj7 Am |
INTRO | Dm7 G | Em Am |

 
แฟนใหม่คุณหน้า
Dm7 
คุ้นๆ
 
เหมือนคนที่
G 
คุณบอกว่า
Cmaj7 
ไม่มี อะ
Am 
ไร
 
ยังจำ
Dm7 
ได้ดีว่าในตอน
G 
นั้น
 
เธอบอก
Em 
กับฉันว่าจงเชื่อ
A7 
ใจ

 
ยืน
Dm7 
ยันว่าแค่เพื่อน
G 
กัน
 
จะโกหกฉัน
Em 
ไปเพื่ออะ
Am 
ไร
 
สุด
Dm7 
ท้ายแล้วเป็น
G 
ไง
 
แฟนใหม่เธอห
Cmaj7 
น้าคุ้นจัง 
 
 
A7 

 
แฟนใ
Dm7 
หม่เธอนี่ดูโคตรจะคุ้นเ
G 
ลย
 
เหมือนกับ
Cmaj7 
คนที่เธอบอก 
 
ไม่มีอะ
Am 
ไรตอนนู้นเลย
Dm7 
บ้างก็บอกเพื่อน 
 
บ้างก็บ
G 
อกคนคุ้นเคย
 
แต่พอ
Em 
เลิกกับฉันละคบ
A7 
กัน 
 
ฉันแทบทรุดเลย

Dm7 
ไหนบอกว่าฉัน
G 
คิดมากไป
Cmaj7 
บอกกับฉันว่าอย่
A7 
างี่เง่าได้ไหม
Dm7 
ทำเป็นยืนยัน 
 
ไม่เชื่อให้
G 
ฉันลองพิสูจน์
 
เฉ
Em 
ลยตอนท้ายกลายเป็น
A7 
ฉันที่คิดถูก

 
ทำ
Dm7 
เป็นเล่นเบอร์ใหญ่ 
 
ขึ้นเ
G 
สียงใส่หน้านิ่ง
 
พร้อมกับคำ
Cmaj7 
พูดคมๆ 
 
เอาไว้
A7 
ข่ม 
 
บ้าจริง
 
เธอบอกว่า
Dm7 
กล้าสาบาน 
 
ต่อหน้า
G 
ฟ้าหน้าดิน
 
สรุปเขาก
Em 
ลายเป็นแฟนใหม่
 
เอาซะฉันเ
A7 
บรกแทบหน้าทิ่ม

 
ตอน
Dm7 
แรกนี่แทบไม่เชื่อด้วยสา
G 
ยตา
 
เห็นบอกจะอยู่คน
Cmaj7 
เดียว
 
แต่โทรศัพท์อยู่
A7 
ดีๆ 
 
กลายเป็นไถนา
Dm7 
ไม่รู้ต้องเรียกเธอว่าอะ
G 
ไรให้เป็นฉายา
Em 
นั่นก็พี่ นี่ก็น้อง เเม่เธอไปค
A7 
ลอดตอนไหนมา

 
แฟนใหม่คุณหน้า
Dm7 
คุ้นๆ
 
เหมือนคนที่
G 
คุณบอกว่า
Cmaj7 
ไม่มี อะ
Am 
ไร
 
ยังจำ
Dm7 
ได้ดีว่าในตอน
G 
นั้น
 
เธอบอก
Em 
กับฉันว่าจงเชื่อ
A7 
ใจ

 
ยืน
Dm7 
ยันว่าแค่เพื่อน
G 
กัน
 
จะโกหกฉัน
Em 
ไปเพื่ออะ
Am 
ไร
 
สุด
Dm7 
ท้ายแล้วเป็น
G 
ไง
 
แฟนใหม่เธอห
Cmaj7 
น้าคุ้นจัง 
 
 
A7 

Dm7 
ใช่คนนี้รึเปล่า
 
G 
นที่เธอบอกกับ
Cmaj7 
ฉันว่าไม่มีอะ
A7 
ไร
 
(ใช่อ่ะป่าวอ้า)
 
Dm7 
ใช่คนนี้รึเปล่า
 
G 
นที่เธอบอกกับ
Em 
ฉันว่าฉันคิดมาก
A7 
ไป
 
(ว่าไป)
 

Dm7 
อ๊าว 
 
ละยังไง
G 
มันเป็นหยั่งงั้น
 
มันบ
Cmaj7 
อกหนูว่าไม่ใช่ 
 
แต่มันไป
A7 
งุ้ยไปงื้อกับเขา
Dm7 
พร่ำ พรรณา อย่างโ
G 
ง้นอย่างงี้
 
หนูถามว่า
Em 
ตอนนั้นแหลหรอ 
 
มันก็ทำเ
A7 
ป็นไม่รู้ไม่ชี้

 
โอ
Dm7 
เคค้า 
 
ใครก็ได้ช่วยเล่
G 
าที
 
คิดว่าที่เลิกเป็นความผิด
Cmaj7 
เรา
 
โธ่ ไอ้แฟนเก่า กูเศร้า
A7 
ฟรี จวว น้อ
Dm7 
บ่ฮัก 
 
แต่เขาว่าไม่ใ
G 
ช่คนดี
 
เธอเลิกกับต้าวน่ารักอย่าง
Em 
เรา
 
ไปคบไอต้าว
A7 
หน้า

 
แฟนใหม่คุณหน้า
Dm7 
คุ้นๆ
 
เหมือนคนที่
G 
คุณบอกว่า
Cmaj7 
ไม่มี อะ
Am 
ไร
 
ยังจำ
Dm7 
ได้ดีว่าในตอน
G 
นั้น
 
เธอบอก
Em 
กับฉันว่าจงเชื่อ
A7 
ใจ

 
ยืน
Dm7 
ยันว่าแค่เพื่อน
G 
กัน
 
จะโกหกฉัน
Em 
ไปเพื่ออะ
Am 
ไร
 
สุด
Dm7 
ท้ายแล้วเป็น
G 
ไง
 
แฟนใหม่เธอห
Cmaj7 
น้าคุ้นจัง 
 
 
A7 

 
แฟนใหม่คุณหน้า
Dm7 
คุ้นๆ
 
เหมือนคนที่
G 
คุณบอกว่า
Cmaj7 
ไม่มี อะ
Am 
ไร
 
ยังจำ
Dm7 
ได้ดีว่าในตอน
G 
นั้น
 
เธอบอก
Em 
กับฉันว่าจงเชื่อ
A7 
ใจ

 
ยืน
Dm7 
ยันว่าแค่เพื่อน
G 
กัน
 
จะโกหกฉัน
Em 
ไปเพื่ออะ
Am 
ไร
 
สุด
Dm7 
ท้ายแล้วเป็น
G 
ไง
 
แฟนใหม่เธอห
 
น้าคุ้นจัง…


แฟนใหม่คุณหน้าคุ้นๆ
เหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มี อะไร
ยังจำได้ดีว่าในตอนนั้น
เธอบอกกับฉันว่าจงเชื่อใจ

ยืนยันว่าแค่เพื่อนกัน
จะโกหกฉันไปเพื่ออะไร
สุดท้ายแล้วเป็นไง
แฟนใหม่เธอหน้าคุ้นจัง

แฟนใหม่เธอนี่ดูโคตรจะคุ้นเลย
เหมือนกับคนที่เธอบอก ไม่มีอะไรตอนนู้นเลย
บ้างก็บอกเพื่อน บ้างก็บอกคนคุ้นเคย
แต่พอเลิกกับฉันละคบกัน ฉันแทบทรุดเลย

ไหนบอกว่าฉันคิดมากไป
บอกกับฉันว่าอย่างี่เง่าได้ไหม
ทำเป็นยืนยัน ไม่เชื่อให้ฉันลองพิสูจน์
เฉลยตอนท้ายกลายเป็นฉันที่คิดถูก

ทำเป็นเล่นเบอร์ใหญ่ ขึ้นเสียงใส่หน้านิ่ง
พร้อมกับคำพูดคมๆ เอาไว้ข่ม บ้าจริง
เธอบอกว่ากล้าสาบาน ต่อหน้าฟ้าหน้าดิน
สรุปเขากลายเป็นแฟนใหม่
เอาซะฉันเบรกแทบหน้าทิ่ม

ตอนแรกนี่แทบไม่เชื่อด้วยสายตา
เห็นบอกจะอยู่คนเดียว
แต่โทรศัพท์อยู่ดีๆ กลายเป็นไถนา
ไม่รู้ต้องเรียกเธอว่าอะไรให้เป็นฉายา
นั่นก็พี่ นี่ก็น้อง เเม่เธอไปคลอดตอนไหนมา

แฟนใหม่คุณหน้าคุ้นๆ
เหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มี อะไร
ยังจำได้ดีว่าในตอนนั้น
เธอบอกกับฉันว่าจงเชื่อใจ

ยืนยันว่าแค่เพื่อนกัน
จะโกหกฉันไปเพื่ออะไร
สุดท้ายแล้วเป็นไง
แฟนใหม่เธอหน้าคุ้นจัง

ใช่คนนี้รึเปล่า
คนที่เธอบอกกับฉันว่าไม่มีอะไร
(ใช่อ่ะป่าวอ้า)
ใช่คนนี้รึเปล่า
คนที่เธอบอกกับฉันว่าฉันคิดมากไป
(ว่าไป)

อ๊าว ละยังไงมันเป็นหยั่งงั้น
มันบอกหนูว่าไม่ใช่ แต่มันไปงุ้ยไปงื้อกับเขา
พร่ำ พรรณา อย่างโง้นอย่างงี้
หนูถามว่าตอนนั้นแหลหรอ มันก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้

โอเคค้า ใครก็ได้ช่วยเล่าที
คิดว่าที่เลิกเป็นความผิดเรา
โธ่ ไอ้แฟนเก่า กูเศร้าฟรี จวว น้อ
บ่ฮัก แต่เขาว่าไม่ใช่คนดี
เธอเลิกกับต้าวน่ารักอย่างเรา
ไปคบไอต้าวหน้า

แฟนใหม่คุณหน้าคุ้นๆ
เหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มี อะไร
ยังจำได้ดีว่าในตอนนั้น
เธอบอกกับฉันว่าจงเชื่อใจ

ยืนยันว่าแค่เพื่อนกัน
จะโกหกฉันไปเพื่ออะไร
สุดท้ายแล้วเป็นไง
แฟนใหม่เธอหน้าคุ้นจัง

แฟนใหม่คุณหน้าคุ้นๆ
เหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มี อะไร
ยังจำได้ดีว่าในตอนนั้น
เธอบอกกับฉันว่าจงเชื่อใจ

ยืนยันว่าแค่เพื่อนกัน
จะโกหกฉันไปเพื่ออะไร
สุดท้ายแล้วเป็นไง
แฟนใหม่เธอหน้าคุ้นจัง


รูปภาพคอร์ด แฟนใหม่หน้าคุ้น – MAIYARAP feat. MILLI

คอร์ดเพลง แฟนใหม่หน้าคุ้น - MAIYARAP feat. MILLI

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แฟนใหม่หน้าคุ้น (คอร์ด)

LYRICS : MAIYARAP & MILLI
PROD. BY BOSSA ON THE BEAT
ติดต่องาน (+66) 6-4668-2666
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend