คอร์ดเพลง รักผิดเวลา – บ.เบิ้ล สามร้อย

  
Text   

คอร์ดเพลง : รักผิดเวลา บ.เบิ้ล สามร้อย

คอร์ดเพลง รักผิดเวลา - บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Cover บ.เบิ้ล สามร้อย : รักผิดเวลา


INTRO | Dm | C | Bb | C | ( 2 Times )

 
ความรัก
Dm 
ของเราสอง 
 
ยิ่งมอ
งก็ยิ่งไกล
 
มันผิ
Bb 
ดใช่ไหม 
 
ที่เรารักกั
น..
 
ไอ้ควา
Dm 
มสัมพันธ์ครั้งนี้ 
 
มันไม่
มีวี่แวว
 
ต้องจบ
Bb 
ลงแล้ว 
 
เรื่องเธอกับฉั
น..

 
เธ
Dm 
อก็รู้.. 
 
ว่าเรา
โครตรักกัน
 
แต่ควา
Bb 
มจริงนั้น 
 
เป็นไปไม่ได้
เลย..

 
 
ก็ภาวนา.. 
 
ให้ป
Dm 
าฏิหาริย์
มีจริง
 
 
Bb 
แต่ทุก ๆ สิ่งถูกกำหนดไว้
 
 อย่าไปฝืนเล
 
ย..

 
รักผิดเวล
Bb 
า 
 
มันเป็นธรรมด
 
ที่ฉันต้องเดินจา
Dm 
กไป
 
ต่อให้มีความสุขแค่ไห
Bb 
 
ฉันต้องฝืนหัวใจ
..ไม่ให้รัก
เธอ..
 
รู้ตัว
Bb 
ว่ามาทีหลั
ง..
 
แต่ก็ยั
Am 
งไม่ยั้งหัวใ
Dm 
 
ก็สมคว
Bb 
รที่ต้องเดินจากไป
 
สมคว
Bb 
รที่ต้องตัด
ใจ.. ฝืนไปก็แค่นั้น..

INSTRU | Dm | C | Bb | C | ( 2 Times )

 
 
ก็ภาวนา.. 
 
ให้ป
Dm 
าฏิหาริย์
มีจริง
 
 
Bb 
แต่ทุก ๆ สิ่งถูกกำหนดไว้
 
อย่าไปฝืนเล
 
ย..

 
รักผิดเวล
Bb 
า 
 
มันเป็นธรรมด
 
ที่ฉันต้องเดินจา
Dm 
กไป
 
ต่อให้มีความสุขแค่ไห
Bb 
 
ฉันต้องฝืนหัวใจ
..ไม่ให้รัก
เธอ..
 
รู้ตัว
Bb 
ว่ามาทีหลั
ง..
 
แต่ก็ยั
Am 
งไม่ยั้งหัวใ
Dm 
 
ก็สมคว
Bb 
รที่ต้องเดินจากไป
 
สมคว
Bb 
รที่ต้องตัด
ใจ..

 
รักผิดเวล
Bb 
า 
 
มันเป็นธรรมด
 
ที่ฉันต้องเดินจา
Dm 
กไป
 
ต่อให้มีความสุขแค่ไห
Bb 
 
ฉันต้องฝืนหัวใจ
..ไม่ให้รัก
เธอ..
 
รู้ตัว
Bb 
ว่ามาทีหลั
ง..
 
แต่ก็ยั
Am 
งไม่ยั้งหัวใ
Dm 
 
ก็สมคว
Bb 
รที่ต้องเดินจากไป
 
สมคว
Bb 
รที่ต้องตัด
ใจ.. ฝืนไปก็แค่นั้น..

OUTRO | Dm | C | Bb | C | Dm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


ความรักของเราสอง ยิ่งมองก็ยิ่งไกล
มันผิดใช่ไหม ที่เรารักกัน..
ไอ้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ มันไม่มีวี่แวว
ต้องจบลงแล้ว เรื่องเธอกับฉัน..

เธอก็รู้.. ว่าเราโครตรักกัน
แต่ความจริงนั้น เป็นไปไม่ได้เลย..

ก็ภาวนา.. ให้ปาฏิหาริย์มีจริง
แต่ทุก ๆ สิ่งถูกกำหนดไว้
อย่าไปฝืนเลย..

รักผิดเวลา มันเป็นธรรมดา
ที่ฉันต้องเดินจากไป
ต่อให้มีความสุขแค่ไหน
ฉันต้องฝืนหัวใจ..ไม่ให้รักเธอ..
รู้ตัวว่ามาทีหลัง..
แต่ก็ยังไม่ยั้งหัวใจ
ก็สมควรที่ต้องเดินจากไป
สมควรที่ต้องตัดใจ.. ฝืนไปก็แค่นั้น..

( ดนตรี )

ก็ภาวนา.. ให้ปาฏิหาริย์มีจริง
แต่ทุก ๆ สิ่งถูกกำหนดไว้
อย่าไปฝืนเลย..

รักผิดเวลา มันเป็นธรรมดา
ที่ฉันต้องเดินจากไป
ต่อให้มีความสุขแค่ไหน
ฉันต้องฝืนหัวใจ..ไม่ให้รักเธอ..
รู้ตัวว่ามาทีหลัง..
แต่ก็ยังไม่ยั้งหัวใจ
ก็สมควรที่ต้องเดินจากไป
สมควรที่ต้องตัดใจ..

รักผิดเวลา มันเป็นธรรมดา
ที่ฉันต้องเดินจากไป
ต่อให้มีความสุขแค่ไหน
ฉันต้องฝืนหัวใจ..ไม่ให้รักเธอ..
รู้ตัวว่ามาทีหลัง..
แต่ก็ยังไม่ยั้งหัวใจ
ก็สมควรที่ต้องเดินจากไป
สมควรที่ต้องตัดใจ.. ฝืนไปก็แค่นั้น..

มิวสิควิดีโอ รักผิดเวลา บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง รักผิดเวลา (คอร์ด)

ต้นฉบับ เจนนี่ รัชนก สุรรณเกตุ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend