คอร์ดเพลง แฟนตัวจริง – วงพัทลุง

  
Text   

คอร์ดเพลง : แฟนตัวจริง วงพัทลุง

คอร์ดเพลง แฟนตัวจริง - วงพัทลุง

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงพัทลุง : แฟนตัวจริง


INTRO | Bm | F#m | Em | A |

 
สะใจ
Bm 
ไหม 
 
ที่ทำอย่างนี้
 
เธอ
F#m 
ย่ำยีหัวใจชาย
 
เพียงแค่เ
G 
ขารับสาย
 
หัวใจส
A 
ลายตาลายหูจี้

 
มึงโท
Bm 
รหาแฟนกูทำไหร
 
ใครวะ
F#m 
ใครไซพูดพันนี้
 
ก็โทร
G 
หาแฟนผมนะสิ
 
พูดพัน
A 
นี้หมายความว่าพรือ
 
เดี๋ย
D 
วมีเรื่อง

 
โกรธ
Em 
เคืองผมเรื่องไร
 
ผมผิดตรง
F#m 
ไหนผมไม่รู้
 
คุย
G 
กันก็นานจังหู 
 
เพิ่งจ
A 
ะรู้ว่าแฟนคุณ
 
นั้นอ้อ
D 
ร้อ 
 
อ้อ
A 
ร้อ

 
มีแฟนอยู่แ
D 
ล้ว 
 
ให้เ
A 
บอร์มาทำไ
G 
หร
 
เผื่อฟลุ๊คหรื
Bm 
อไง 
 
คงเ
A 
ห็นว่าเรารู
G 
ปหล่อ
 
อ้อ
Em 
ร้ออาชีพ
A 
หลัก
 
ทำชายอก
F#7 
หักเป็นอาชีพ
Bm 
รอง
 
ไม่โ
G 
สดมีเจ้า
Bm 
ของ 
 
ไซล่ะ
Em 
น้องไซทำพั
A 
นนี้

 
ถ้ายังไม่
G 
พออย่าร้อง
A 
ขอหารัก
D 
แท้
 
ถ้าใจอ่อน
G 
แอ 
 
ก็
A 
คงไม่เจอรั
D 
กจริง
 
สักวันห
G 
นึ่ง 
 
วัน
A 
นั้น
 
วันที่
F#m 
เธอต้องถู
Bm 
กทิ้ง
 
จะได้
Em 
รู้แฟนตัวจ
G 
ริง 
 
มัน
A 
หายาก

INSTRU | Bm | F#m | Em | A |
INSTRU | Bm | F#m | Em F#m G A |

 
โกรธ
Em 
เคืองผมเรื่องไร
 
ผมผิดตรง
F#m 
ไหนผมไม่รู้
 
คุย
G 
กันก็นานจังหู 
 
เพิ่งจ
A 
ะรู้ว่าแฟนคุณ
 
นั้นอ้อ
D 
ร้อ 
 
อ้อ
A 
ร้อ

 
มีแฟนอยู่แ
D 
ล้ว 
 
ให้เ
A 
บอร์มาทำไ
G 
หร
 
เผื่อฟลุ๊คหรื
Bm 
อไง 
 
คงเ
A 
ห็นว่าเรารู
G 
ปหล่อ
 
อ้อ
Em 
ร้ออาชีพ
A 
หลัก
 
ทำชายอก
F#7 
หักเป็นอาชีพ
Bm 
รอง
 
ไม่โ
G 
สดมีเจ้า
Bm 
ของ 
 
ไซล่ะ
Em 
น้องไซทำพั
A 
นนี้

 
ถ้ายังไม่
G 
พออย่าร้อง
A 
ขอหารัก
D 
แท้
 
ถ้าใจอ่อน
G 
แอ 
 
ก็
A 
คงไม่เจอรั
D 
กจริง
 
สักวันห
G 
นึ่ง 
 
วัน
A 
นั้น
 
วันที่
F#m 
เธอต้องถู
Bm 
กทิ้ง
 
จะได้
Em 
รู้แฟนตัวจ
G 
ริง 
 
มัน
A 
หายาก

INSTRU | Bm | F#m | Em | A |
INSTRU | Bm | F#m |

 
จะไ
Em 
ด้รู้ 
 
 
F#m 
แฟนตัวจ
G 
ริง 
 
 
A 
มันหายาก

OUTRO | Bm | F#m | G | Gm A | D |


สะใจไหม ที่ทำอย่างนี้
เธอย่ำยีหัวใจชาย
เพียงแค่เขารับสาย
หัวใจสลายตาลายหูจี้

มึงโทรหาแฟนกูทำไหร
ใครวะใครไซพูดพันนี้
ก็โทรหาแฟนผมนะสิ
พูดพันนี้หมายความว่าพรือ
เดี๋ยวมีเรื่อง

โกรธเคืองผมเรื่องไร
ผมผิดตรงไหนผมไม่รู้
คุยกันก็นานจังหู เพิ่งจะรู้ว่าแฟนคุณ
นั้นอ้อร้อ อ้อร้อ

มีแฟนอยู่แล้ว ให้เบอร์มาทำไหร
เผื่อฟลุ๊คหรือไง คงเห็นว่าเรารูปหล่อ
อ้อร้ออาชีพหลัก
ทำชายอก[7]หักเป็นอาชีพรอง
ไม่โสดมีเจ้าของ ไซล่ะน้องไซทำพันนี้

ถ้ายังไม่พออย่าร้องขอหารักแท้
ถ้าใจอ่อนแอ ก็คงไม่เจอรักจริง
สักวันหนึ่ง วันนั้น
วันที่เธอต้องถูกทิ้ง
จะได้รู้แฟนตัวจริง มันหายาก

( ดนตรี )

โกรธเคืองผมเรื่องไร
ผมผิดตรงไหนผมไม่รู้
คุยกันก็นานจังหู เพิ่งจะรู้ว่าแฟนคุณ
นั้นอ้อร้อ อ้อร้อ

มีแฟนอยู่แล้ว ให้เบอร์มาทำไหร
เผื่อฟลุ๊คหรือไง คงเห็นว่าเรารูปหล่อ
อ้อร้ออาชีพหลัก
ทำชายอก[7]หักเป็นอาชีพรอง
ไม่โสดมีเจ้าของ ไซล่ะน้องไซทำพันนี้

ถ้ายังไม่พออย่าร้องขอหารักแท้
ถ้าใจอ่อนแอ ก็คงไม่เจอรักจริง
สักวันหนึ่ง วันนั้น
วันที่เธอต้องถูกทิ้ง
จะได้รู้แฟนตัวจริง มันหายาก

( ดนตรี )

จะได้รู้ แฟนตัวจริง มันหายาก..

มิวสิควิดีโอ แฟนตัวจริง วงพัทลุง

เพลง แฟนตัวจริง (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง โอ พารา
เรียบเรียง วงพัทลุง พาราฮัท
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร 089-994-2583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend