คอร์ดเพลง เพิ่นบ่ได้ฮัก – มิว นวพร

  
Text   

คอร์ดเพลง : เพิ่นบ่ได้ฮัก มิว นวพร

คอร์ดเพลง เพิ่นบ่ได้ฮัก - มิว นวพร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single มิว นวพร : เพิ่นบ่ได้ฮัก


INTRO | C G/B | Am G | F | G | G |

C 
ฮักเต็มพา 
 
ปัญ
Am 
ญาหรอร่อย
F 
ป่านควายน้อยเอื้องห
G 
ญ้าคาปูม
C 
สามมื้อดี 
 
 
Am 
สี่มื้อกลุ้ม
F 
ไฟสุ่มฮ่านบาดเ
G 
ขาเป็นต่าง

 
ยาม
Em 
หยางไหลจนแห้งขึ้
Am 
นกัง
 
จนว่าขี้ไข่ข
F 
างวางใส่น้ำ
G 
ตา
 
เขาไปได้
Em 
ดีขี่ช้างกา
Am 
งฮ่ม 
 
เป็นพยาสุด
F 
แท้
 
แต่หางตายังมา
Fm 
แนม 
 
 
G 
บ่เบิ่ง

C 
คนฮัก
G/B 
เก่า 
 
ปาก
Am 
ฮักก่อนหวาน
 
คาน
G 
ฮักก่อนเจ้าสิเ
F 
อ่ยปากขอ
 
กะเจ็บล
G 
ะน้อแนวใจบ่เกิ่ง
C 
คนฮัก
G/B 
เก่า 
 
ถึงสิ
Am 
อดสาสู้
 
แป
G 
งยู้ทางฮัก 
 
F 
ต่เหิง 
 
กะไปได้บ่ฮ
G 
อดเคิง

 
เพิ่นพ้อผู้ใ
C 
หม่ 
 
ถืกใจก
Am 
ะไปนำเขา
 
สาละ
F 
วนแต่เจ้าของ 
 
ฮ้อ
G 
งไห
 
มีเ
F 
งินท่วมหัวกะซื้อความ
Em 
ฮักบ่
Am 
ได้
 
เจ็บระ
F 
บมซมไข้ในใจเจ้
G 
าของ

INSTRU | C G/B | Am G | F | G |
INSTRU | C G/B | Am G | F | G | G |

 
ยาม
Em 
หยางไหลจนแห้งขึ้
Am 
นกัง
 
จนว่าขี้ไข่ข
F 
างวางใส่น้ำ
G 
ตา
 
เขาไปได้
Em 
ดีขี่ช้างกา
Am 
งฮ่ม 
 
เป็นพยาสุด
F 
แท้
 
แต่หางตายังมา
Fm 
แนม 
 
 
G 
บ่เบิ่ง

C 
คนฮัก
G/B 
เก่า 
 
ปาก
Am 
ฮักก่อนหวาน
 
คาน
G 
ฮักก่อนเจ้าสิเ
F 
อ่ยปากขอ
 
กะเจ็บล
G 
ะน้อแนวใจบ่เกิ่ง
C 
คนฮัก
G/B 
เก่า 
 
ถึงสิ
Am 
อดสาสู้
 
แป
G 
งยู้ทางฮัก 
 
F 
ต่เหิง 
 
กะไปได้
G 
บ่ฮอดเคิง

 
เพิ่นบ่ได้ฮัก…
 

OUTRO | C G/B | Am G | F | G | G |


ฮักเต็มพา ปัญญาหรอร่อย
ป่านควายน้อยเอื้องหญ้าคาปูม
สามมื้อดี สี่มื้อกลุ้ม
ไฟสุ่มฮ่านบาดเขาเป็นต่าง

ยามหยางไหลจนแห้งขึ้นกัง
จนว่าขี้ไข่ขางวางใส่น้ำตา
เขาไปได้ดีขี่ช้างกางฮ่ม เป็นพยาสุดแท้
แต่หางตายังมาแนม บ่เบิ่ง

คนฮักเก่า ปากฮักก่อนหวาน
คานฮักก่อนเจ้าสิเอ่ยปากขอ
กะเจ็บละน้อแนวใจบ่เกิ่ง
คนฮักเก่า ถึงสิอดสาสู้
แปงยู้ทางฮัก แต่เหิง กะไปได้บ่ฮอดเคิง

เพิ่นพ้อผู้ใหม่ ถืกใจกะไปนำเขา
สาละวนแต่เจ้าของ ฮ้องไห
มีเงินท่วมหัวกะซื้อความฮักบ่ได้
เจ็บระบมซมไข้ในใจเจ้าของ

( ดนตรี )

ยามหยางไหลจนแห้งขึ้นกัง
จนว่าขี้ไข่ขางวางใส่น้ำตา
เขาไปได้ดีขี่ช้างกางฮ่ม เป็นพยาสุดแท้
แต่หางตายังมาแนม บ่เบิ่ง

คนฮักเก่า ปากฮักก่อนหวาน
คานฮักก่อนเจ้าสิเอ่ยปากขอ
กะเจ็บละน้อแนวใจบ่เกิ่ง
คนฮักเก่า ถึงสิอดสาสู้
แปงยู้ทางฮัก แต่เหิง กะไปได้บ่ฮอดเคิง

เพิ่นบ่ได้ฮัก…

มิวสิควิดีโอ เพิ่นบ่ได้ฮัก มิว นวพร

เพลง เพิ่นบ่ได้ฮัก (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง : มิกซ์ ถิรวิทย์
เรียบเรียง : บอส ศตวรรษ
ติดต่องานจ้างศิลปิน
Tel : 082-6164544, 062-5656982
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend