คอร์ดเพลง คบแล้วจะรัก – วงพัทลุง


INTRO | D | A | Bm | Bm | ( 4 Times )
INTRO | Bm | D | A |

 
* เรามาคบกันห
ม้าย
 
แล้วเรามารักกันห
ม้าย
 
ลองหม้ายลอง
Bm 
แล
 
แล้วเรามาคบกันห
ม้าย
 
แล้วเรามารักกันห
ม้าย
 
ลองหม้ายลอง
Bm 
แล

 
เธอไม่รู้จัก
ฉัน 
 
ฉันไม่รู้จักเ
ธอ
 
พูดอย่างงี้ได้ไ
Bm 
งเธอ 
 
พูดอย่างงี้ได้ไง

 
มาหาว่าฉันเจ้า
ชู้ 
 
มาหาว่าฉันชี
กอ
 
โอ้ละน้อ โอ้ละ
Bm 
น้อ
 
ไม่ได้โกรธได้เ
คือง 
 
เพราะมันเรื่องไม่จ
ริง
 
ไม่ใช่ผู้ชายลัล
Bm 
ล้า
 
อยากมีรักสัก
หน 
 
พอมาเจอหน้า
มน
 
ก็โดนกล่าว
Bm 
หา
 
อยากจะร้องบอก
ว่า
 
อาโตย อาโ
ตย อาโตย อาโ
Bm 
ตย
 
อาโตย อาโ
ตย อาโตย อาโ
ตย อาโตย อาโ
Bm 
ตย

INSTRU | D | A | Bm | Bm | ( 4 Times )
INSTRU | Bm | D | A |

( * )

 
เธอไม่รู้จัก
ฉัน 
 
ฉันไม่รู้จักเธอ
 
เอาอย่างนี้ดีไหมเ
ธอ 
 
เอาอย่างนี้ดีไ
Bm 
หม

( * )

 
** แล้วน้องชื่อไ
ร 
 
ก็ไม่รู้
 
บ้านน้องอยู่ไ
Bm 
หนก็ไม่รู้
 
ขอเบอร์ได้ห
ม้ายก็ไม่รู้
 
มีแฟนแล้วห
Bm 
ม้ายก็ไม่รู้

 
อาโตย อาโ
ตย 
 
อาโตย
 
อาโ
ตย อาโตย อาโ
Bm 
ตย
 
อาโตย อาโ
ตย 
 
อาโตย
 
อาโ
ตย อาโตย อาโ
Bm 
ตย

( * ) ( ** ) ( * )

 
เจอกันที่พั
Bm 
ทลุง พัทลุง พัท
ลุง
 
พัทลุง พัท
Bm 
ลุง พัทลุง พัท
ลุง พัทลุง พัท
Bm 
ลุง
 
คบแล้วจะรัก…
 

Please Vote
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่ New Release
เพลงออกใหม่ อัพเดทล่าสุด