คอร์ดเพลง ผมไม่ได้เจ้าชู้ – เบียร์ พร้อมพงษ์

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ผมไม่ได้เจ้าชู้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
ผมไม่ได้เจ้าชู้…
 

INSTRU | Dm C | F | Dm C | Dm |

 
ไม่ได้เจ้
Dm 
าชู้ 
 
เพียง
C 
แต่เสียรู้ค
F 
นบ่อย 
 
ฮะโอ
Am 
โอย
 
ผมไม่ได้เจ้
Bb 
าชู้ 
 
เพียงแต่มี
Am 
คู่เป็นคนหลา
Dm 
ยใจ

INSTRU | Dm Gm | C Dm | Dm Gm | Am Dm |

 
มีรักหลาย
Dm 
หนแต่ไม่ใช่คนหลา
C 
ยใจ
 
พอมีเวลาบ้าง
Gm 
ไหม 
 
จะอธิบายให้
Dm 
ฟัง
 
แค่อยากมีแ
F 
ฟนสักคน 
 
ก็มักเจอ
Am 
คนหักหลัง
 
ก็เลยเริ่ม
Gm 
ต้นบ่อยครั้ง
 
มีเส้นท
C 
างเหมือนคนหลายใจ

 
คนแ
C 
รกก็ได้น้ำตา 
 
คนต่อ
F 
มาก็เพิ่มความพ่าย
Bb 
คือความเป็นไป 
 
 
C 
ที่อยากใ
Dm 
ห้เธอรู้

 
ไม่ได้เจ้
Bb 
าชู้ 
 
เพียง
C 
แต่เสียรู้ค
F 
นบ่อย
 
ประวัติด่างพ
Bb 
ร้อย 
 
หัว
C 
ใจไม่มี
F 
ที่อยู่
 
พยา
Dm 
ยามจะมีคน
C 
รัก
 
ก็พลาดที่
Gm 
คบคนลวงเป็
Am 
นคู่ 
 
 
C 
 
หลายรักคล้ายคนเจ้
Am 
าชู้
 
ใครเล่าจะ
C 
รู้ผมเป็นผู้โดนกระทำ

INSTRU | Dm Gm | C Dm | Dm Gm | Am Dm |

 
มีรักหลาย
Dm 
หน 
 
แต่ตามหาค
C 
นๆ 
 
เดียว
 
ที่คบเป็นแฟนแน่นเ
Gm 
หนียว 
 
รักเดียวและไม่ใ
Dm 
จดำ
 
ก็ให้เธอล
F 
องคิดดู 
 
เจ้าชู้ก็
Am 
คงไม่ช้ำ
 
พูดมาถ้า
Gm 
พอเชื่อคำ
 
ก็อยากแนะ
C 
นำให้เธอช่
Am 
วย.. 
 
 
Dm 
ดูใจ

INSTRU | Dm | C | Bb | A |
INSTRU | Dm | C | Bb | A | A |

 
คนแ
C 
รกก็ได้น้ำตา 
 
คนต่อ
F 
มาก็เพิ่มความพ่าย
Bb 
คือความเป็นไป 
 
 
C 
ที่อยากใ
Dm 
ห้เธอรู้

 
ไม่ได้เจ้
Bb 
าชู้ 
 
เพียง
C 
แต่เสียรู้ค
F 
นบ่อย
 
ประวัติด่างพ
Bb 
ร้อย 
 
หัว
C 
ใจไม่มี
F 
ที่อยู่
 
พยา
Dm 
ยามจะมีคน
C 
รัก
 
ก็พลาดที่
Gm 
คบคนลวงเป็
Am 
นคู่ 
 
 
C 
 
หลายรักคล้ายคนเจ้
Am 
าชู้
 
ใครเล่าจะ
C 
รู้ผมเป็นผู้โดนกระทำ

OUTRO | Dm Gm | C Dm |
OUTRO| Dm Gm | Am Dm |
OUTRO( 4 Times )
OUTROผมไม่ได้เจ้าชู้.. ยังหาคู่แท้ไม่เจอ
OUTROผมไม่ได้เจ้าชู้.. ก็เจอแต่คนหลายใจ
OUTROผมไม่ได้เจ้าชู้ หากมีเธอ.. ช่วยดูแลใจ..


ผมไม่ได้เจ้าชู้…

( ดนตรี )

ไม่ได้เจ้าชู้ เพียงแต่เสียรู้คนบ่อย ฮะโอโอย
ผมไม่ได้เจ้าชู้ เพียงแต่มีคู่เป็นคนหลายใจ

( ดนตรี )

มีรักหลายหนแต่ไม่ใช่คนหลายใจ
พอมีเวลาบ้างไหม จะอธิบายให้ฟัง
แค่อยากมีแฟนสักคน ก็มักเจอคนหักหลัง
ก็เลยเริ่มต้นบ่อยครั้ง
มีเส้นทางเหมือนคนหลายใจ

คนแรกก็ได้น้ำตา คนต่อมาก็เพิ่มความพ่าย
คือความเป็นไป ที่อยากให้เธอรู้

ไม่ได้เจ้าชู้ เพียงแต่เสียรู้คนบ่อย
ประวัติด่างพร้อย หัวใจไม่มีที่อยู่
พยายามจะมีคนรัก
ก็พลาดที่คบคนลวงเป็นคู่
หลายรักคล้ายคนเจ้าชู้
ใครเล่าจะรู้ผมเป็นผู้โดนกระทำ

( ดนตรี )

มีรักหลายหน แต่ตามหาคนๆ เดียว
ที่คบเป็นแฟนแน่นเหนียว รักเดียวและไม่ใจดำ
ก็ให้เธอลองคิดดู เจ้าชู้ก็คงไม่ช้ำ
พูดมาถ้าพอเชื่อคำ
ก็อยากแนะนำให้เธอช่วย.. ดูใจ

( ดนตรี )

คนแรกก็ได้น้ำตา คนต่อมาก็เพิ่มความพ่าย
คือความเป็นไป ที่อยากให้เธอรู้

ไม่ได้เจ้าชู้ เพียงแต่เสียรู้คนบ่อย
ประวัติด่างพร้อย หัวใจไม่มีที่อยู่
พยายามจะมีคนรัก
ก็พลาดที่คบคนลวงเป็นคู่
หลายรักคล้ายคนเจ้าชู้
ใครเล่าจะรู้ผมเป็นผู้โดนกระทำ

ผมไม่ได้เจ้าชู้.. ยังหาคู่แท้ไม่เจอ
ผมไม่ได้เจ้าชู้.. ก็เจอแต่คนหลายใจ
ผมไม่ได้เจ้าชู้.. หากมีเธอ.. ช่วยดูแลใจ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ผมไม่ได้เจ้าชู้ (คอร์ด)

คำร้อง : สลา คุณวุฒิ
ทำนอง : สลา คุณวุฒิ;ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
เรียบเรียง : ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend