คอร์ดเพลง โสดตอนโกรธแฟน – PEACE

  
Text   

คอร์ดเพลง : โสดตอนโกรธแฟน PEACE

คอร์ดเพลง โสดตอนโกรธแฟน - PEACE

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single PEACE : โสดตอนโกรธแฟน


INTRO | Dm | Bb | C | C |
INTRO | Dm | Bb | F | C | ( 2 Times) | Dm |

 
เธอรู้
Dm 
ไหมไอ้คนที่เธอไว้ใ
Am 
จให้อยู่คนเดียว
 
สัก
Bb 
วันฉันจะอยู่ได้โดยไม่
F 
มีเธอ
 
เมื่อ
Gm 
ก่อนเคยคิดว่าได้ 
 
หากไ
Am 
ม่มีเธออยู่ข้างกาย
 
แต่
Bb 
ว่าตอนนี้มันก็ไม่มีเหมือ
C 
นกัน

 
ไหนละ
Dm 
เธอไอ้คนที่เธอบอก
Am 
กันว่ารักจริง
Bb 
รักจริง ๆ แต่ก็
F 
ทิ้งทุกที
Gm 
ฉันไม่ใช่ของเล่นที่เธอ
Am 
เบื่อแล้วเดินหนี
Bb 
พอกันทีกับคนเฮงซ
C 
วย

 
ยอม
Bb 
โสด ยอมเหงา ยอมเศ
F 
ร้าดีกว่า
 
อยู่
Gm 
บนข้างหน้าอาจจะ
Dm 
เจ็บมากกว่านี้
 
จะ
Bb 
มีไหมคนโสด 
 
F 
อมือที
 
ช่วย
Gm 
ส่งเสียงดัง ๆ สัก
C 
ที.. 
 
ได้ไหม..

 
ขอเสียงคนโ
F 
สด 
 
ไม่เอาละโหมดโกรธแ
C 
ฟน
 
ไม่เอาที่มีคนควง
Dm 
แขน 
 
ไม่เอาที่มีแฟน
Am 
ใหม่
 
เขาเพิ่งอก
Bb 
หัก 
 
ที่เพิ่งโดนแฟนทิ้งมา
 
คนที่ไม่
C 
มีใคร..

 
ขอเสียงคนโ
F 
สด 
 
ไม่เอาละโหมดแฟนเผ
C 
ลอ
 
ไม่เอาที่นอนกอด
Dm 
เธอ 
 
แล้วมาให้ความหวัง
Am 
กัน
 
ละยกแก้วขึ้นห
Bb 
น่อยอีกสิ 
 
ชนให้
F 
ดัง 
 
 
แด่
Gm 
คนใจพัง.
C 
 
วันนี้พี่
Dm 
โสด

 
ไหนละ
Dm 
เธอไอ้คนที่เธอบอก
Am 
กันว่ารักจริง
Bb 
รักจริง ๆ แต่ก็
F 
ทิ้งทุกที
Gm 
ฉันไม่ใช่ของเล่นที่เธอ
Am 
เบื่อแล้วเดินหนี
Bb 
พอกันทีกับคนเฮงซ
C 
วย

 
ยอม
Bb 
โสด ยอมเหงา ยอมเศ
F 
ร้าดีกว่า
 
อยู่
Gm 
บนข้างหน้าอาจจะ
Dm 
เจ็บมากกว่านี้
 
จะ
Bb 
มีไหมคนโสด 
 
F 
อมือที
 
ช่วย
Gm 
ส่งเสียงดัง ๆ สัก
C 
ที.. 
 
ได้ไหม..

 
ขอเสียงคนโ
F 
สด 
 
ไม่เอาละโหมดโกรธแ
C 
ฟน
 
ไม่เอาที่มีคนควง
Dm 
แขน 
 
ไม่เอาที่มีแฟน
Am 
ใหม่
 
เขาเพิ่งอก
Bb 
หัก 
 
ที่เพิ่งโดนแฟนทิ้งมา
 
คนที่ไม่
C 
มีใคร..

 
ขอเสียงคนโ
F 
สด 
 
ไม่เอาละโหมดแฟนเผ
C 
ลอ
 
ไม่เอาที่นอนกอด
Dm 
เธอ 
 
แล้วมาให้ความหวัง
Am 
กัน
 
ละยกแก้วขึ้นห
Bb 
น่อยอีกสิ 
 
ชนให้
F 
ดัง 
 
 
แด่
Gm 
คนใจพัง.
C 
 
วันนี้พี่โสด

Dm 
ไหนนิมาแล้วมา 
 
ก็แค่อ
Bb 
ยากจะกินเหล้า
 
ให้มันเ
F 
มา 
 
ให้ลืมห
C 
น้าคนเฮงซวย
 
ที่ทำให้เร
Dm 
าเจ็บ ให้เราช้ำ ให้เ
Bb 
ราเสียใจอยู่อย่างนี้
 
เมื่อไห
F 
ร่หนอจะลืมเธอไปสัก
C 
ที 
 
จากชีวิต
Dm 
ฉัน

INSTRU | Dm | Bb | F | C | ( 2 Times ) | Dm |

 
ขอเสียงคนโ
F 
สด 
 
ไม่เอาละโหมดโกรธแ
C 
ฟน
 
ไม่เอาที่มีคนควง
Dm 
แขน 
 
ไม่เอาที่มีแฟน
Am 
ใหม่
 
เขาเพิ่งอก
Bb 
หัก 
 
ที่เพิ่งโดนแฟนทิ้งมา
 
คนที่ไม่
C 
มีใคร..

 
ขอเสียงคนโ
F 
สด 
 
ไม่เอาละโหมดแฟนเผ
C 
ลอ
 
ไม่เอาที่นอนกอด
Dm 
เธอ 
 
แล้วมาให้ความหวัง
Am 
กัน
 
ละยกแก้วขึ้นห
Bb 
น่อยสิ 
 
ชนใ
F 
ห้ดัง 
 
 
แด่
Gm 
คนใจพัง.
C 
.

 
ขอเสียงคนโ
F 
สด 
 
ไม่เอาละโหมดโกรธแ
C 
ฟน
 
ไม่เอาที่มีคนควง
Dm 
แขน 
 
ไม่เอาที่มีแฟน
Am 
ใหม่
 
เขาเพิ่งอก
Bb 
หัก 
 
ที่เพิ่งโดนแฟนทิ้งมา
 
คนที่ไม่
C 
มีใคร..

 
ขอเสียงคนโ
F 
สด 
 
ไม่เอาละโหมดแฟนเผ
C 
ลอ
 
ไม่เอาที่นอนกอด
Dm 
เธอ 
 
แล้วมาให้ความหวัง
Am 
กัน
 
ละยกแก้วขึ้นห
Bb 
น่อยสิ 
 
ชนใ
F 
ห้ดัง 
 
 
แด่
Gm 
คนใจพัง.
C 
 
วันนี้พี่
Bb 
โสด

 
แด่
Gm 
คนใจพัง.
C 
 
วันนี้พี่
Dm 
โสด..

OUTRO | Dm | Bb | F | C | ( 2 Times )


เธอรู้ไหมไอ้คนที่เธอไว้ใจให้อยู่คนเดียว
สักวันฉันจะอยู่ได้โดยไม่มีเธอ
เมื่อก่อนเคยคิดว่าได้ หากไม่มีเธออยู่ข้างกาย
แต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่มีเหมือนกัน

ไหนละเธอไอ้คนที่เธอบอกกันว่ารักจริง
รักจริง ๆ แต่ก็ทิ้งทุกที
ฉันไม่ใช่ของเล่นที่เธอเบื่อแล้วเดินหนี
พอกันทีกับคนเฮงซวย

ยอมโสด ยอมเหงา ยอมเศร้าดีกว่า
อยู่บนข้างหน้าอาจจะเจ็บมากกว่านี้
จะมีไหมคนโสด ขอมือที
ช่วยส่งเสียงดัง ๆ สักที.. ได้ไหม..

ขอเสียงคนโสด ไม่เอาละโหมดโกรธแฟน
ไม่เอาที่มีคนควงแขน ไม่เอาที่มีแฟนใหม่
เขาเพิ่งอกหัก ที่เพิ่งโดนแฟนทิ้งมา
คนที่ไม่มีใคร..

ขอเสียงคนโสด ไม่เอาละโหมดแฟนเผลอ
ไม่เอาที่นอนกอดเธอ แล้วมาให้ความหวังกัน
ละยกแก้วขึ้นหน่อยอีกสิ ชนให้ดัง ๆ
แด่คนใจพัง.. วันนี้พี่โสด

ไหนละเธอไอ้คนที่เธอบอกกันว่ารักจริง
รักจริง ๆ แต่ก็ทิ้งทุกที
ฉันไม่ใช่ของเล่นที่เธอเบื่อแล้วเดินหนี
พอกันทีกับคนเฮงซวย

ยอมโสด ยอมเหงา ยอมเศร้าดีกว่า
อยู่บนข้างหน้าอาจจะเจ็บมากกว่านี้
จะมีไหมคนโสด ขอมือที
ช่วยส่งเสียงดัง ๆ สักที.. ได้ไหม..

ขอเสียงคนโสด ไม่เอาละโหมดโกรธแฟน
ไม่เอาที่มีคนควงแขน ไม่เอาที่มีแฟนใหม่
เขาเพิ่งอกหัก ที่เพิ่งโดนแฟนทิ้งมา
คนที่ไม่มีใคร..

ขอเสียงคนโสด ไม่เอาละโหมดแฟนเผลอ
ไม่เอาที่นอนกอดเธอ แล้วมาให้ความหวังกัน
ละยกแก้วขึ้นหน่อยอีกสิ ชนให้ดัง ๆ
แด่คนใจพัง.. วันนี้พี่โสด

ไหนนิมาแล้วมา ก็แค่อยากจะกินเหล้า
ให้มันเมา ให้ลืมหน้าคนเฮงซวย
ที่ทำให้เราเจ็บ ให้เราช้ำ ให้เราเสียใจอยู่อย่างนี้
เมื่อไหร่หนอจะลืมเธอไปสักที จากชีวิตฉัน

( ดนตรี )

ขอเสียงคนโสด ไม่เอาละโหมดโกรธแฟน
ไม่เอาที่มีคนควงแขน ไม่เอาที่มีแฟนใหม่
เขาเพิ่งอกหัก ที่เพิ่งโดนแฟนทิ้งมา
คนที่ไม่มีใคร..

ขอเสียงคนโสด ไม่เอาละโหมดแฟนเผลอ
ไม่เอาที่นอนกอดเธอ แล้วมาให้ความหวังกัน
ละยกแก้วขึ้นหน่อยสิ ชนให้ดัง ๆ
แด่คนใจพัง..

ขอเสียงคนโสด ไม่เอาละโหมดโกรธแฟน
ไม่เอาที่มีคนควงแขน ไม่เอาที่มีแฟนใหม่
เขาเพิ่งอกหัก ที่เพิ่งโดนแฟนทิ้งมา
คนที่ไม่มีใคร..

ขอเสียงคนโสด ไม่เอาละโหมดแฟนเผลอ
ไม่เอาที่นอนกอดเธอ แล้วมาให้ความหวังกัน
ละยกแก้วขึ้นหน่อยสิ ชนให้ดัง ๆ
แด่คนใจพัง.. วันนี้พี่โสด

แด่คนใจพัง.. วันนี้พี่โสด

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง โสดตอนโกรธแฟน (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง แอม ฟอร์มาลีน
เรียบเรียง BOYRECORD STUDIO
ติดต่องานแสดง Tel. 088 446 3399
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend