คอร์ดเพลง ฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อ – เบียร์ พร้อมพงษ์

  
Text   

คอร์ดเพลง ฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อ
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Dm | Bb | F | F |
INTRO | Dm | Bb | F | A | Dm |

 
ฝ้ายผูกแขนเส้น
Bb 
ขาว
 
ที่มันเ
C 
ก่าจนผู้สาว
Dm 
ถาม
 
ว่าอ้ายเป็นหยังจั่งมักห
Bb 
ลาย
 
เหลือเส้นบ
C 
าง ๆ กะยัง
Dm 
บ่ถิ่ม
 
บ่กล้าตอบผู้
Bb 
สาว
 
เบิ่งฝ้ายข
C 
าวแล้วต้องอม
F 
ยิ้ม
Dm 
..คำอวยพรยังอุม
C 
อิม
 
มื้อผูกแ
Am 
ขนยังจำใ
Dm 
นใจ

 
*  
Gm 
ผูกเบื้องซ้ายให้ขวัญมา
F 
ผูกเบื้องขวาให้ขวัญคุ้มภัย
Bb 
หาเงินได้ห
C 
มานๆ เด้อ เออ ….

 
**  
Dm 
..ฝ้ายที่
Am 
พ่อกับแม่ผู
Dm 
กให้
 
เบิ่ง
Am 
ยามใด๋มีใจฮึ
F 
ดสู้
 
บอกใ
Gm 
ห้ฮู้ 
 
ว่ามีไผรอทา
F 
งนั้น
F 
ฝ้ายผู
Am 
กแขนย้ำแทนแ
Dm 
ม่พ่อ
Am 
หนักเกินท้อลูกก็ยัง
F 
มั่น
 
ถึงทางแห่
Gm 
งฝัน 
 
ต้อง
Am 
ข้ามทะเ
Dm 
ลเม็ดเหงื่อ
 
ก็คง
C 
บ่อยู่เหนือ 
 
เกินความตั้งใจ

INSTRU | Dm |

Dm 
..ถึงบ่โดนใจผู้ส
Bb 
าว
 
บ่คือผู้
C 
บ่าวที่มีเงิน
Dm 
หนา
 
ถูกเหยียดถูกหยามบ่ถือ
Bb 
สา
 
สาวผ่านเข้า
C 
มาก็แค่รอหาทา
Dm 
งใหม่
 
บ่มีสร้อยมีแ
Bb 
หวน
 
มีฝ้ายผูกแ
C 
ขนที่แม่พ่อผูก
F 
ให้
Dm 
..ลูกผู้ชายคนนี้ไ
C 
ง 
 
ยังสู้
Am 
ไหว 
 
 
ในทุกเส้
Dm 
นทาง

INSTRU | G | Dm | Bb | F |
INSTRU | G | Dm | C | Dm |

( *, ** )

OUTRO | Dm | Bb | F | A | Dm |

เนื้อเพลง ฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อ
ฝ้ายผูกแขนเส้นขาว
ที่มันเก่าจนผู้สาวถาม
ว่าอ้ายเป็นหยังจั่งมักหลาย
เหลือเส้นบาง ๆ กะยังบ่ถิ่ม
บ่กล้าตอบผู้สาว
เบิ่งฝ้ายขาวแล้วต้องอมยิ้ม
..คำอวยพรยังอุมอิม
มื้อผูกแขนยังจำในใจ

ผูกเบื้องซ้ายให้ขวัญมา
ผูกเบื้องขวาให้ขวัญคุ้มภัย
หาเงินได้หมานๆ เด้อ เออ ….

ฝ้ายที่พ่อกับแม่ผูกให้
เบิ่งยามใด๋มีใจฮึดสู้
บอกให้ฮู้ ว่ามีไผรอทางนั้น
ฝ้ายผูกแขนย้ำแทนแม่พ่อ
หนักเกินท้อลูกก็ยังมั่น
ถึงทางแห่งฝัน ต้องข้ามทะเลเม็ดเหงื่อ
ก็คงบ่อยู่เหนือ เกินความตั้งใจ

..ถึงบ่โดนใจผู้สาว
บ่คือผู้บ่าวที่มีเงินหนา
ถูกเหยียดถูกหยามบ่ถือสา
สาวผ่านเข้ามาก็แค่รอหาทางใหม่
บ่มีสร้อยมีแหวน
มีฝ้ายผูกแขนที่แม่พ่อผูกให้
..ลูกผู้ชายคนนี้ไง ยังสู้ไหว …
ในทุกเส้นทาง

( ดนตรี )

ผูกเบื้องซ้ายให้ขวัญมา
ผูกเบื้องขวาให้ขวัญคุ้มภัย
หาเงินได้หมานๆ เด้อ เออ ….

ฝ้ายที่พ่อกับแม่ผูกให้
เบิ่งยามใด๋มีใจฮึดสู้
บอกให้ฮู้ ว่ามีไผรอทางนั้น
ฝ้ายผูกแขนย้ำแทนแม่พ่อ
หนักเกินท้อลูกก็ยังมั่น
ถึงทางแห่งฝัน ต้องข้ามทะเลเม็ดเหงื่อ
ก็คงบ่อยู่เหนือ เกินความตั้งใจ
ฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อ – เบียร์ พร้อมพงษ์
เบียร์ พร้อมพงษ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend