คอร์ดเพลง โง่ก็แค่เงียบ – Pancake

  
Text   

คอร์ดเพลง : โง่ก็แค่เงียบ Pancake

คอร์ดเพลง โง่ก็แค่เงียบ - Pancake

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Pancake : โง่ก็แค่เงียบ


Tune to Eb
INTRO | C Em | Am | C Em | G |

 
เมื่อไ
C 
รจะจำ 
 
เขา
Em 
ทำให้เรา
 
ต้อ
Am 
งเจ็บ.. 
 
 
C7 
 
ไม่
F 
จบใช่ไหม 
 
เมื่อ
Em 
ไรจะเข็ด
 
จะ
Dm 
ยื้อให้ได้อะ
G 
ไร
 
เขา
C 
ไปไกลแล้ว 
 
เขา
Em 
ไปมีความ
 
รั
Am 
กใหม่.. 
 
 
C7 
 
อ้อนว
F 
อนให้เขา 
 
กลับ
Em 
มาอยู่ได้
 
กี่
Bb 
ครั้งร้องไห้คนเ
G 
ดียว

 
เลิกบ้า
Am 
บอ 
 
พอ
Em 
นะ
 
อย่างน้
F 
อยสงสารหัว
C 
ใจ
 
ห้ามตัว
Am 
เอง 
 
แค่
Em 
ไหน
 
ก็
F 
ทำไม่ได้สักค
G 
รั้ง

 
ถ้าเรา
C 
โง่ก็แค่เงียบ
Em 
ไป
 
หยุดวุ่น
Am 
วายกับเขาสั
Em 
กที
 
เลิก
F 
กันไปแล้ว 
 
ช่วย
Em 
จำให้ดี
 
Dm 
มองยังมีอยู่บ้า
G 
งไหม

 
รู้ว่าเ
C 
ขาไม่ย้อนคื
Em 
นมา
 
ยังโทร
Am 
หา 
 
ยังพิมพ์ทั
Em 
กทาย
 
ต้อง
F 
ด่าตัวเองด้วย
Em 
คำไหน
 
Dm 
ม่รู้ทำเพื่ออะ
G 
ไร 
 
C 
ง่จริง 
 

 
อยู่
C 
ไปวัน ๆ ไม่
Em 
ทำอะไร
 
สั
Am 
กอย่าง.. 
 
 
C7 
F 
อยู่เฉย ๆ ยัง
Em 
มีประโยชน์
Dm 
กว่าที่ทำอยู่ตอ
G 
นนี้

 
เลิกบ้า
Am 
บอ 
 
พอ
Em 
นะ
 
อย่างน้
F 
อยสงสารหัว
C 
ใจ
 
ห้ามตัว
Am 
เองแค่
Em 
ไหน
 
ก็
F 
ทำไม่ได้สักค
G 
รั้ง

 
ถ้าเรา
C 
โง่ก็แค่เงียบ
Em 
ไป
 
หยุดวุ่น
Am 
วายกับเขาสั
Em 
กที
 
เลิก
F 
กันไปแล้ว 
 
ช่วย
Em 
จำให้ดี
 
Dm 
มองยังมีอยู่บ้า
G 
งไหม

 
รู้ว่าเ
C 
ขาไม่ย้อนคื
Em 
นมา
 
ยังโทร
Am 
หา 
 
ยังพิมพ์ทั
Em 
กทาย
 
ต้อง
F 
ด่าตัวเองด้วย
Em 
คำไหน
 
Dm 
ม่รู้ทำเพื่ออะ
G 
ไร โง่จริง ๆ

INSTRU | F | C | F | C |
INSTRU | Dm | Em | Bb | G |

 
ถ้าเรา
C 
โง่ก็แค่เงียบ
Em 
ไป
 
หยุดวุ่น
Am 
วายกับเขาสั
Em 
กที
 
เลิก
F 
กันไปแล้ว 
 
ช่วย
Em 
จำให้ดี
 
Dm 
มองยังมีอยู่บ้า
G 
งไหม

 
รู้ว่าเ
C 
ขาไม่ย้อนคื
Em 
นมา
 
ยังโทร
Am 
หา 
 
ยังพิมพ์ทั
Em 
กทาย
 
ต้อง
F 
ด่าตัวเองด้วย
Em 
คำไหน
 
Dm 
ม่รู้ทำเพื่ออะ
G 
ไร

 
ถ้าเรา
C 
โง่ก็แค่เงียบ
Em 
ไป
 
หยุดวุ่น
Am 
วายกับเขาสั
Em 
กที
 
เลิก
F 
กันไปแล้ว 
 
ช่วย
Em 
จำให้ดี
 
Dm 
มองยังมีอยู่บ้า
G 
งไหม

 
รู้ว่าเ
C 
ขาไม่ย้อนคื
Em 
นมา
 
ยังโทร
Am 
หา 
 
ยังพิมพ์ทั
Em 
กทาย
 
ต้อง
F 
ด่าตัวเองด้วย
Em 
คำไหน
 
Dm 
ม่รู้ทำเพื่ออะ
G 
ไร โง่จริง ๆ

OUTRO | F | C | F | C |


เมื่อไรจะจำ เขาทำให้เรา
ต้องเจบ..
ไม่จบใช่ไหม เมื่อไรจะเขด
จะยื้อให้ได้อะไร
เขาไปไกลแล้ว เขาไปมีความ
รักใหม่..
อ้อนวอนให้เขา กลับมาอยู่ได้
กี่ครั้งร้องไห้คนเดียว

เลิกบ้าบอ พอนะ
อย่างน้อยสงสารหัวใจ
ห้ามตัวเอง แค่ไหน
กทำไม่ได้สักครั้ง

ถ้าเราโง่กแค่เงียบไป
หยุดวุ่นวายกับเขาสักที
เลิกกันไปแล้ว ช่วยจำให้ดี
สมองยังมีอยู่บ้างไหม

รู้ว่าเขาไม่ย้อนคืนมา
ยังโทรหา ยังพิมพ์ทักทาย
ต้องด่าตัวเองด้วยคำไหน
ไม่รู้ทำเพื่ออะไร โง่จริง ๆ

อยู่ไปวัน ๆ ไม่ทำอะไร
สักอย่าง..
อยู่เฉย ๆ ยังมีประโยชน์
กว่าที่ทำอยู่ตอนนี้

เลิกบ้าบอ พอนะ
อย่างน้อยสงสารหัวใจ
ห้ามตัวเองแค่ไหน
กทำไม่ได้สักครั้ง

ถ้าเราโง่กแค่เงียบไป
หยุดวุ่นวายกับเขาสักที
เลิกกันไปแล้ว ช่วยจำให้ดี
สมองยังมีอยู่บ้างไหม

รู้ว่าเขาไม่ย้อนคืนมา
ยังโทรหา ยังพิมพ์ทักทาย
ต้องด่าตัวเองด้วยคำไหน
ไม่รู้ทำเพื่ออะไร โง่จริง ๆ

( ดนตรี )

ถ้าเราโง่กแค่เงียบไป
หยุดวุ่นวายกับเขาสักที
เลิกกันไปแล้ว ช่วยจำให้ดี
สมองยังมีอยู่บ้างไหม

รู้ว่าเขาไม่ย้อนคืนมา
ยังโทรหา ยังพิมพ์ทักทาย
ต้องด่าตัวเองด้วยคำไหน
ไม่รู้ทำเพื่ออะไร

ถ้าเราโง่กแค่เงียบไป
หยุดวุ่นวายกับเขาสักที
เลิกกันไปแล้ว ช่วยจำให้ดี
สมองยังมีอยู่บ้างไหม

รู้ว่าเขาไม่ย้อนคืนมา
ยังโทรหา ยังพิมพ์ทักทาย
ต้องด่าตัวเองด้วยคำไหน
ไม่รู้ทำเพื่ออะไร โง่จริง ๆ


รูปภาพคอร์ด โง่ก็แค่เงียบ – Pancake

คอร์ดเพลง โง่ก็แค่เงียบ - Pancake

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง โง่ก็แค่เงียบ (คอร์ด)

Lyrics : นิ้งหน่อง PANCAKE
Melody : นิ้งหน่อง PANCAKE
Arranged : ครูโก , พีท PANCAKE
Concert : 064-9909050
PR : 081-8452444
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend