หน้าแรก » ปิยฉัตร ลูกทุ่งไอดอล » คอร์ดเพลง คนที่บ่ถูกฮัก – ปิยฉัตร ลูกทุ่งไอดอล x เขตต์ ศิรสิทธิ์

คอร์ดเพลง คนที่บ่ถูกฮัก – ปิยฉัตร ลูกทุ่งไอดอล x เขตต์ ศิรสิทธิ์


INTRO | F | Bb | C | Dm |

Dm 
เวียนวนอยู่กับคำว่าฮัก 
 
บ่
Gm 
ฮู้สิไปจังได๋
 
มัน
หาทางออกบ่ได้ 
 
โอ๊
ยเจ็บ
 
เก็บ
Dm 
ความรู้สึกไว้ในอก 
 
น้ำตา
Gm 
ตกแต่เช้าฮอดค่ำ
 
อยากสิถ
อนหัวใจแฮงจำ 
 
ฮักเขาข้า
Dm 
งเดียว

 
เมื่อพื้น
Bb 
ที่หม่องนี่ 
 
บ่แ
ม่นของเฮา
 
ยังอยาก
Am 
เอาหัวใจไป
Dm 
แซ่
 
แค่เริ่มกับ
Bb 
แพ้ 
 
คิดฮักเ
ขากะผิดแล้
วล่ะ
 
ถึงใจของ
Gm 
เฮาแต่เขามีเจ้าของ
 
อยากจับ
Am 
จองก็ต้องเสีย
Dm 
น้ำตา
 
ต้องฮู้ไว้
Bb 
ว่า 
 
กฎของการแอบฮักเป็นจั
งได๋

 
เป็นคนที่บ่ถูก
ฮัก 
 
ถึงว่าสิ
Am 
ฮักเขาจนเบิ
Dm 
ดใจ
 
น้ำตากะซอยบ่
Bb 
ได้ 
 
ฮักให้ต
ายก็เป็นได้
ส่ำนี้ 
 
 

 
เป็นได้แค่คนแอบ
ฮัก
 
ถึงว่าสิ
ฮักเขาฮักแหน่
Dm 
อีหลี
 
บอกเจ้าของอย่าเฮ็ดเกินหน้
Gm 
าที่
 
เป็นได้ส่ำ
นี่ละคนนอกสา
ยตา

Dm 
เวียนวนอยู่กับคำว่าฮัก 
 
บ่
Gm 
ฮู้สิไปจังได๋
 
อยากเ
ซากะเซาบ่ได้ 
 
ฮักเขา
Am 
หลาย..
 
หัวใจ
Dm 
เอ๋ย…

INSTRU | Bb | F | Gm | C |
INSTRU | Dm | Bb | F | C | Dm |

 
เมื่อพื้น
Bb 
ที่หม่องนี่ 
 
บ่แ
ม่นของเฮา
 
ยังอยาก
Am 
เอาหัวใจไป
Dm 
แซ่
 
แค่เริ่มกับ
Bb 
แพ้ 
 
คิดฮักเ
ขากะผิดแล้
วล่ะ
 
ถึงใจของ
Gm 
เฮาแต่เขามีเจ้าของ
 
อยากจับ
Am 
จองก็ต้องเสีย
Dm 
น้ำตา
 
ต้องฮู้ไว้
Bb 
ว่า 
 
กฎของการแอบฮักเป็นจั
งได๋

 
เป็นคนที่บ่ถูก
ฮัก 
 
ถึงว่าสิ
Am 
ฮักเขาจนเบิ
Dm 
ดใจ
 
น้ำตากะซอยบ่
Bb 
ได้ 
 
ฮักให้ต
ายก็เป็นได้
ส่ำนี้ 
 
 

 
เป็นได้แค่คนแอบ
ฮัก
 
ถึงว่าสิ
ฮักเขาฮักแหน่
Dm 
อีหลี
 
บอกเจ้าของอย่าเฮ็ดเกินหน้
Gm 
าที่
 
เป็นได้ส่ำ
นี่ละคนนอกสา
ยตา 
 
 

 
เป็นคนที่บ่ถูก
ฮัก 
 
ถึงว่าสิ
Am 
ฮักเขาจนเบิ
Dm 
ดใจ
 
น้ำตากะซอยบ่
Bb 
ได้ 
 
ฮักให้ต
ายก็เป็นได้
ส่ำนี้ 
 
 

 
เป็นได้แค่คนแอบ
ฮัก
 
ถึงว่าสิ
ฮักเขาฮักแหน่
Dm 
อีหลี
 
บอกเจ้าของอย่าเฮ็ดเกินหน้
Gm 
าที่
 
เป็นได้ส่ำ
นี่ละคนนอกสา
ยตา

 
บอกเจ้าของอย่าเฮ็ดเกินหน้
Gm 
าที่
 
อยู่พอส่ำ
นี้.. 
 
ละคนนอกหัว..ใจ…

OUTRO | F | Bb | C | Dm |


เวียนวนอยู่กับคำว่าฮัก บ่ฮู้สิไปจังได๋
มันหาทางออกบ่ได้ โอ๊ยเจ็บ
เก็บความรู้สึกไว้ในอก น้ำตาตกแต่เช้าฮอดค่ำ
อยากสิถอนหัวใจแฮงจำ ฮักเขาข้างเดียว

เมื่อพื้นที่หม่องนี่ บ่แม่นของเฮา
ยังอยากเอาหัวใจไปแซ่
แค่เริ่มกับแพ้ คิดฮักเขากะผิดแล้วล่ะ
ถึงใจของเฮาแต่เขามีเจ้าของ
อยากจับจองก็ต้องเสียน้ำตา
ต้องฮู้ไว้ว่า กฎของการแอบฮักเป็นจังได๋

เป็นคนที่บ่ถูกฮัก ถึงว่าสิฮักเขาจนเบิดใจ
น้ำตากะซอยบ่ได้ ฮักให้ตายก็เป็นได้ส่ำนี้

เป็นได้แค่คนแอบฮัก
ถึงว่าสิฮักเขาฮักแหน่อีหลี
บอกเจ้าของอย่าเฮ็ดเกินหน้าที่
เป็นได้ส่ำนี่ละคนนอกสายตา

เวียนวนอยู่กับคำว่าฮัก บ่ฮู้สิไปจังได๋
อยากเซากะเซาบ่ได้ ฮักเขาหลาย..
หัวใจเอ๋ย…

( ดนตรี )

เมื่อพื้นที่หม่องนี่ บ่แม่นของเฮา
ยังอยากเอาหัวใจไปแซ่
แค่เริ่มกับแพ้ คิดฮักเขากะผิดแล้วล่ะ
ถึงใจของเฮาแต่เขามีเจ้าของ
อยากจับจองก็ต้องเสียน้ำตา
ต้องฮู้ไว้ว่า กฎของการแอบฮักเป็นจังได๋

เป็นคนที่บ่ถูกฮัก ถึงว่าสิฮักเขาจนเบิดใจ
น้ำตากะซอยบ่ได้ ฮักให้ตายก็เป็นได้ส่ำนี้

เป็นได้แค่คนแอบฮัก
ถึงว่าสิฮักเขาฮักแหน่อีหลี
บอกเจ้าของอย่าเฮ็ดเกินหน้าที่
เป็นได้ส่ำนี่ละคนนอกสายตา

เป็นคนที่บ่ถูกฮัก ถึงว่าสิฮักเขาจนเบิดใจ
น้ำตากะซอยบ่ได้ ฮักให้ตายก็เป็นได้ส่ำนี้

เป็นได้แค่คนแอบฮัก
ถึงว่าสิฮักเขาฮักแหน่อีหลี
บอกเจ้าของอย่าเฮ็ดเกินหน้าที่
เป็นได้ส่ำนี่ละคนนอกสายตา

บอกเจ้าของอย่าเฮ็ดเกินหน้าที่
อยู่พอส่ำนี้.. ละคนนอกหัว..ใจ…


รูปภาพคอร์ด คนที่บ่ถูกฮัก – ปิยฉัตร ลูกทุ่งไอดอล x เขตต์ ศิรสิทธิ์

คอร์ดเพลง คนที่บ่ถูกฮัก - ปิยฉัตร ลูกทุ่งไอดอล x เขตต์ ศิรสิทธิ์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คนที่บ่ถูกฮัก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : อ.จินนี่ ภูไท

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา