คอร์ดเพลง คนที่บ่ถูกฮัก – ปิยฉัตร ลูกทุ่งไอดอล x เขตต์ ศิรสิทธิ์

  
Text   

INTRO | F | Bb | C | Dm |

Dm 
เวียนวนอยู่กับคำว่าฮัก 
 
บ่
Gm 
ฮู้สิไปจังได๋
 
มัน
C 
หาทางออกบ่ได้ 
 
โอ๊
F 
ยเจ็บ
 
เก็บ
Dm 
ความรู้สึกไว้ในอก 
 
น้ำตา
Gm 
ตกแต่เช้าฮอดค่ำ
 
อยากสิถ
C 
อนหัวใจแฮงจำ 
 
ฮักเขาข้า
Dm 
งเดียว

 
เมื่อพื้น
Bb 
ที่หม่องนี่ 
 
บ่แ
C 
ม่นของเฮา
 
ยังอยาก
Am 
เอาหัวใจไป
Dm 
แซ่
 
แค่เริ่มกับ
Bb 
แพ้ 
 
คิดฮักเ
C 
ขากะผิดแล้
F 
วล่ะ
 
ถึงใจของ
Gm 
เฮาแต่เขามีเจ้าของ
 
อยากจับ
Am 
จองก็ต้องเสีย
Dm 
น้ำตา
 
ต้องฮู้ไว้
Bb 
ว่า 
 
กฎของการแอบฮักเป็นจั
C 
งได๋

 
เป็นคนที่บ่ถูก
F 
ฮัก 
 
ถึงว่าสิ
Am 
ฮักเขาจนเบิ
Dm 
ดใจ
 
น้ำตากะซอยบ่
Bb 
ได้ 
 
ฮักให้ต
C 
ายก็เป็นได้
F 
ส่ำนี้ 
 
 
C 

 
เป็นได้แค่คนแอบ
F 
ฮัก
 
ถึงว่าสิ
C 
ฮักเขาฮักแหน่
Dm 
อีหลี
 
บอกเจ้าของอย่าเฮ็ดเกินหน้
Gm 
าที่
 
เป็นได้ส่ำ
C 
นี่ละคนนอกสา
F 
ยตา

Dm 
เวียนวนอยู่กับคำว่าฮัก 
 
บ่
Gm 
ฮู้สิไปจังได๋
 
อยากเ
C 
ซากะเซาบ่ได้ 
 
ฮักเขา
Am 
หลาย..
 
หัวใจ
Dm 
เอ๋ย…

INSTRU | Bb | F | Gm | C |
INSTRU | Dm | Bb | F | C | Dm |

 
เมื่อพื้น
Bb 
ที่หม่องนี่ 
 
บ่แ
C 
ม่นของเฮา
 
ยังอยาก
Am 
เอาหัวใจไป
Dm 
แซ่
 
แค่เริ่มกับ
Bb 
แพ้ 
 
คิดฮักเ
C 
ขากะผิดแล้
F 
วล่ะ
 
ถึงใจของ
Gm 
เฮาแต่เขามีเจ้าของ
 
อยากจับ
Am 
จองก็ต้องเสีย
Dm 
น้ำตา
 
ต้องฮู้ไว้
Bb 
ว่า 
 
กฎของการแอบฮักเป็นจั
C 
งได๋

 
เป็นคนที่บ่ถูก
F 
ฮัก 
 
ถึงว่าสิ
Am 
ฮักเขาจนเบิ
Dm 
ดใจ
 
น้ำตากะซอยบ่
Bb 
ได้ 
 
ฮักให้ต
C 
ายก็เป็นได้
F 
ส่ำนี้ 
 
 
C 

 
เป็นได้แค่คนแอบ
F 
ฮัก
 
ถึงว่าสิ
C 
ฮักเขาฮักแหน่
Dm 
อีหลี
 
บอกเจ้าของอย่าเฮ็ดเกินหน้
Gm 
าที่
 
เป็นได้ส่ำ
C 
นี่ละคนนอกสา
F 
ยตา 
 
 
C 

 
เป็นคนที่บ่ถูก
F 
ฮัก 
 
ถึงว่าสิ
Am 
ฮักเขาจนเบิ
Dm 
ดใจ
 
น้ำตากะซอยบ่
Bb 
ได้ 
 
ฮักให้ต
C 
ายก็เป็นได้
F 
ส่ำนี้ 
 
 
C 

 
เป็นได้แค่คนแอบ
F 
ฮัก
 
ถึงว่าสิ
C 
ฮักเขาฮักแหน่
Dm 
อีหลี
 
บอกเจ้าของอย่าเฮ็ดเกินหน้
Gm 
าที่
 
เป็นได้ส่ำ
C 
นี่ละคนนอกสา
F 
ยตา

 
บอกเจ้าของอย่าเฮ็ดเกินหน้
Gm 
าที่
 
อยู่พอส่ำ
C 
นี้.. 
 
ละคนนอกหัว..ใจ…

OUTRO | F | Bb | C | Dm |


เวียนวนอยู่กับคำว่าฮัก บ่ฮู้สิไปจังได๋
มันหาทางออกบ่ได้ โอ๊ยเจ็บ
เก็บความรู้สึกไว้ในอก น้ำตาตกแต่เช้าฮอดค่ำ
อยากสิถอนหัวใจแฮงจำ ฮักเขาข้างเดียว

เมื่อพื้นที่หม่องนี่ บ่แม่นของเฮา
ยังอยากเอาหัวใจไปแซ่
แค่เริ่มกับแพ้ คิดฮักเขากะผิดแล้วล่ะ
ถึงใจของเฮาแต่เขามีเจ้าของ
อยากจับจองก็ต้องเสียน้ำตา
ต้องฮู้ไว้ว่า กฎของการแอบฮักเป็นจังได๋

เป็นคนที่บ่ถูกฮัก ถึงว่าสิฮักเขาจนเบิดใจ
น้ำตากะซอยบ่ได้ ฮักให้ตายก็เป็นได้ส่ำนี้

เป็นได้แค่คนแอบฮัก
ถึงว่าสิฮักเขาฮักแหน่อีหลี
บอกเจ้าของอย่าเฮ็ดเกินหน้าที่
เป็นได้ส่ำนี่ละคนนอกสายตา

เวียนวนอยู่กับคำว่าฮัก บ่ฮู้สิไปจังได๋
อยากเซากะเซาบ่ได้ ฮักเขาหลาย..
หัวใจเอ๋ย…

( ดนตรี )

เมื่อพื้นที่หม่องนี่ บ่แม่นของเฮา
ยังอยากเอาหัวใจไปแซ่
แค่เริ่มกับแพ้ คิดฮักเขากะผิดแล้วล่ะ
ถึงใจของเฮาแต่เขามีเจ้าของ
อยากจับจองก็ต้องเสียน้ำตา
ต้องฮู้ไว้ว่า กฎของการแอบฮักเป็นจังได๋

เป็นคนที่บ่ถูกฮัก ถึงว่าสิฮักเขาจนเบิดใจ
น้ำตากะซอยบ่ได้ ฮักให้ตายก็เป็นได้ส่ำนี้

เป็นได้แค่คนแอบฮัก
ถึงว่าสิฮักเขาฮักแหน่อีหลี
บอกเจ้าของอย่าเฮ็ดเกินหน้าที่
เป็นได้ส่ำนี่ละคนนอกสายตา

เป็นคนที่บ่ถูกฮัก ถึงว่าสิฮักเขาจนเบิดใจ
น้ำตากะซอยบ่ได้ ฮักให้ตายก็เป็นได้ส่ำนี้

เป็นได้แค่คนแอบฮัก
ถึงว่าสิฮักเขาฮักแหน่อีหลี
บอกเจ้าของอย่าเฮ็ดเกินหน้าที่
เป็นได้ส่ำนี่ละคนนอกสายตา

บอกเจ้าของอย่าเฮ็ดเกินหน้าที่
อยู่พอส่ำนี้.. ละคนนอกหัว..ใจ…


รูปภาพคอร์ด คนที่บ่ถูกฮัก – ปิยฉัตร ลูกทุ่งไอดอล x เขตต์ ศิรสิทธิ์

คอร์ดเพลง คนที่บ่ถูกฮัก - ปิยฉัตร ลูกทุ่งไอดอล x เขตต์ ศิรสิทธิ์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คนที่บ่ถูกฮัก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : อ.จินนี่ ภูไท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend