คอร์ดเพลง ก๋วยเตี๋ยวหน้าใสกับใจโทรมๆ – Pancake

  
Text   

คอร์ดเพลง : ก๋วยเตี๋ยวหน้าใสกับใจโทรมๆ Pancake

คอร์ดเพลง ก๋วยเตี๋ยวหน้าใสกับใจโทรมๆ - Pancake

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : ก๋วยเตี๋ยวหน้าใสกับใจโทรมๆ


Tune to Eb
INTRO | C | Em | Dm | Fm G |

Cmaj7 
เดินเข้ามาซอยศูนย์วิจัย
Em 
เดินเข้าไปด้วยใจและใจ
Dm 
ที่มีจุดหมาย 
 
ก็
Fm 
หวังได้พบเธอ

Cmaj7 
กินก๋วยเตี๋ยวสักชามแล้วกัน
Em 
วอนสักวันได้เพียงแค่เจอ
 
เธอ
Dm 
ยืนหน้าร้าน 
 
ข้อ
Fm 
อ้างอยากเจอเ
G 
ธอ

 
มองตะเ
F 
กียบที่คู่กัน
 
ดูช่าง
Em 
หวานน้ำตาลไม่ต้อ
A 
งเติม
 
มันต่างกับ
Dm 
ฉันจริงๆ
 
มันช้ำที่ดูช่างเ
Fm 
ดียวด
G 
าย

 
เธอช่วยมาเสิร์ฟได้
F 
มั้ยนะคนดี
 
ช่วยมาเสิร์ฟตร
Em 
งนี้.. 
 
ที่หั
A 
วใจ
 
ไม่เอาเส้น
Dm 
เล็กเส้นใหญ่
 
แค่ขอเส้นใจก็พ
C 
อแล้ว
 
ไม่ต้องเติมน้ำ
F 
ใส..ไม่จำเป็น
 
ก็แค่เพียงได้
Em 
เห็นหน้าเธอ 
 
ก็ใ
A 
สพอ
 
ฉันเองไม่
Dm 
หรูไม่หล่อ
 
แต่ฉันดีพอจะเห
C 
มาทั้งใจเธอ 
 
 
G 

INSTRU | C | Em | Dm | Fm G | ( 2 Times )

 
มองตะเ
F 
กียบที่คู่กัน
 
ดูช่าง
Em 
หวานน้ำตาลไม่ต้อ
A 
งเติม
 
มันต่างกับ
Dm 
ฉันจริงๆ
 
มันช้ำที่ดูช่างเ
Fm 
ดียวด
G 
าย

 
เธอช่วยมาเสิร์ฟได้
F 
มั้ยนะคนดี
 
ช่วยมาเสิร์ฟตร
Em 
งนี้.. 
 
ที่หั
A 
วใจ
 
ไม่เอาเส้น
Dm 
เล็กเส้นใหญ่
 
แค่ขอเส้นใจก็พ
C 
อแล้ว
 
ไม่ต้องเติมน้ำ
F 
ใส..ไม่จำเป็น
 
ก็แค่เพียงได้
Em 
เห็นหน้าเธอ 
 
ก็ใ
A 
สพอ
 
ฉันเองไม่
Dm 
หรูไม่หล่อ
 
แต่ฉันดีพอจะเห
C 
มาทั้งใจเธอ 
 
 
G 

 
เธอช่วยมาเสิร์ฟได้
F 
มั้ยนะคนดี
 
ช่วยมาเสิร์ฟตร
Em 
งนี้.. 
 
ที่หั
A 
วใจ
 
ไม่เอาเส้น
Dm 
เล็กเส้นใหญ่
 
แค่ขอเส้นใจก็พ
C 
อแล้ว
 
ไม่ต้องเติมน้ำ
F 
ใส..ไม่จำเป็น
 
ก็แค่เพียงได้
Em 
เห็นหน้าเธอ 
 
ก็ใ
A 
สพอ
 
ฉันเองไม่
Dm 
หรูไม่หล่อ
 
แต่ฉันดีพอจะเห
C 
มาทั้งใจเธอ

A 
  เช็คบิลที่หัว
Dm 
ใจ
 
  จะเ
Fm 
หลือเท่าไรไม่
Cmaj7 
ต้องทอน
 
  เช็คบิลที่
Dm 
หัวใจ
 
  จะเ
Fm 
หลือเท่าไรไม่
Cmaj7 
ต้องทอน


เดินเข้ามาซอยศูนย์วิจัย
เดินเข้าไปด้วยใจและใจ
ที่มีจุดหมาย ก็หวังได้พบเธอ

กินก๋วยเตี๋ยวสักชามแล้วกัน
วอนสักวันได้เพียงแค่เจอ
เธอยืนหน้าร้าน ข้ออ้างอยากเจอเธอ

มองตะเกียบที่คู่กัน
ดูช่างหวานน้ำตาลไม่ต้องเติม
มันต่างกับฉันจริงๆ
มันช้ำที่ดูช่างเดียวดาย

เธอช่วยมาเสิร์ฟได้มั้ยนะคนดี
ช่วยมาเสิร์ฟตรงนี้.. ที่หัวใจ
ไม่เอาเส้นเล็กเส้นใหญ่
แค่ขอเส้นใจก็พอแล้ว
ไม่ต้องเติมน้ำใส..ไม่จำเป็น
ก็แค่เพียงได้เห็นหน้าเธอ ก็ใสพอ
ฉันเองไม่หรูไม่หล่อ
แต่ฉันดีพอจะเหมาทั้งใจเธอ

( ดนตรี )

มองตะเกียบที่คู่กัน
ดูช่างหวานน้ำตาลไม่ต้องเติม
มันต่างกับฉันจริงๆ
มันช้ำที่ดูช่างเดียวดาย

เธอช่วยมาเสิร์ฟได้มั้ยนะคนดี
ช่วยมาเสิร์ฟตรงนี้.. ที่หัวใจ
ไม่เอาเส้นเล็กเส้นใหญ่
แค่ขอเส้นใจก็พอแล้ว
ไม่ต้องเติมน้ำใส..ไม่จำเป็น
ก็แค่เพียงได้เห็นหน้าเธอ ก็ใสพอ
ฉันเองไม่หรูไม่หล่อ
แต่ฉันดีพอจะเหมาทั้งใจเธอ

เธอช่วยมาเสิร์ฟได้มั้ยนะคนดี
ช่วยมาเสิร์ฟตรงนี้.. ที่หัวใจ
ไม่เอาเส้นเล็กเส้นใหญ่
แค่ขอเส้นใจก็พอแล้ว
ไม่ต้องเติมน้ำใส..ไม่จำเป็น
ก็แค่เพียงได้เห็นหน้าเธอ ก็ใสพอ
ฉันเองไม่หรูไม่หล่อ
แต่ฉันดีพอจะเหมาทั้งใจเธอ

เช็คบิลที่หัวใจ
จะเหลือเท่าไรไม่ต้องทอน
เช็คบิลที่หัวใจ
จะเหลือเท่าไรไม่ต้องทอน

มิวสิควิดีโอ ก๋วยเตี๋ยวหน้าใสกับใจโทรมๆ Pancake

เพลง ก๋วยเตี๋ยวหน้าใสกับใจโทรมๆ (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend