หน้าแรก » ธีเดช ทองอภิชาติ » คอร์ดเพลง ผู้หญิงเจ้าชู้ – ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง ผู้หญิงเจ้าชู้ – ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง : ผู้หญิงเจ้าชู้ ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง ผู้หญิงเจ้าชู้ - ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ธีเดช ทองอภิชาติ : ผู้หญิงเจ้าชู้


INTRO | G | A | C | G |

 
และสุดท้
ายมันก็เป็น
ฉัน..ที่ต้องจา
Em 
กไป
 
เธอไม่เห
ลือแม้เพียงเยื่อ
ใย..อะไรสั
Em 
กอย่าง
 
จบลงแ
ล้ว 
 
ความรักสองเ
รา 
 
ถึงคราวจื
Em 
ดจาง
 
เมื่อเธอเจอหน
Am 
ทาง ทางที่ดี ดีกว่าเส้
นเดิม

 
ตอนเธอ
คบ 
 
พบพลันกับเ
ขา 
 
รักเราอ
Em 
ยู่ไหน
 
คำสัญ
ญาที่เคยให้
ไว้ 
 
คงอว
Em 
สาน
 
วันพรุ่ง
นี้ในสายตาเ
ธอ 
 
ฉันแค่ทาง
Em 
ผ่าน
 
เป็นแค่สะ
Am 
พาน..ให้เธอก้าวผ่านไปยังจุดห
มาย

Bm 
  ลืมเรื่องของเราได้ง่ายจ
Em 
ริงนะเธอ
Am 
  มิใช้พลั้ง 
 
มิใช้เผ
ลอ 
 
แต่เธอกำลังนอ
กใจ

 
ผู้หญิงเจ้า
ชู้ 
 
ถ้ากู
รู้ 
 
ไม่เอาทำ
Em 
แฟน
 
เห็นแล้วอายหมามัน
Am 
แทน
 
ใครเป็นแ
ฟน 
 
ระวังใ
ห้ดี 
 
 
 
ผู้หญิงเจ้า
ชู้ 
 
แลไม่
รู้ 
 
ถึงหน้าต
Em 
าดี
 
วังเว้อผู้หญิงพั
Am 
นนี้ วังให้
ดี 
 
ผู้หญิงเจ้
าชู้.. 
 
 

INSTRU | G D | Em | C D | G |
INSTRU | Bm | Em | Am D | G |

Bm 
  ลืมเรื่องของเราได้ง่ายจ
Em 
ริงนะเธอ
Am 
  มิใช้พลั้ง 
 
มิใช้เผ
ลอ 
 
แต่เธอกำลังนอ
กใจ

 
ผู้หญิงเจ้า
ชู้ 
 
ถ้ากู
รู้ 
 
ไม่เอาทำ
Em 
แฟน
 
เห็นแล้วอายหมามัน
Am 
แทน
 
ใครเป็นแ
ฟน 
 
ระวังใ
ห้ดี 
 
 
 
ผู้หญิงเจ้า
ชู้ 
 
แลไม่
รู้ 
 
ถึงหน้าต
Em 
าดี
 
วังเว้อผู้หญิงพั
Am 
นนี้ วังให้
ดี 
 
ผู้หญิงเจ้
าชู้..

 
ผู้หญิงเจ้า
ชู้ 
 
ถ้ากู
รู้ 
 
ไม่เอาทำ
Em 
แฟน
 
เห็นแล้วอายหมามัน
Am 
แทน
 
ใครเป็นแ
ฟน 
 
ระวังใ
ห้ดี 
 
 
 
ผู้หญิงเจ้า
ชู้ 
 
แลไม่
รู้ 
 
ถึงหน้าต
Em 
าดี
 
วังเว้อผู้หญิงพั
Am 
นนี้ 
 
วังให้
ดี 
 
ผู้หญิงเจ้
าชู้..

 
วังเว้อผู้หญิงพั
Am 
นนี้ 
 
วังให้
ดี.. ผู้หญิงเจ้
าชู้..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ผู้หญิงเจ้าชู้


และสุดท้ายมันกเปนฉัน..ที่ต้องจากไป
เธอไม่เหลือแม้เพียงเยื่อใย..อะไรสักอย่าง
จบลงแล้ว ความรักสองเรา ถึงคราวจืดจาง
เมื่อเธอเจอหนทาง ทางที่ดี ดีกว่าเส้นเดิม

ตอนเธอคบ พบพลันกับเขา รักเราอยู่ไหน
คำสัญญาที่เคยให้ไว้ คงอวสาน
วันพรุ่งนี้ในสายตาเธอ ฉันแค่ทางผ่าน
เปนแค่สะพาน..ให้เธอก้าวผ่านไปยังจุดหมาย

ลืมเรื่องของเราได้ง่ายจริงนะเธอ
มิใช้พลั้ง มิใช้เผลอ แต่เธอกำลังนอกใจ

ผู้หญิงเจ้าชู้ ถ้ากูรู้ ไม่เอาทำแฟน
เหนแล้วอายหมามันแทน
ใครเปนแฟน ระวังให้ดี
ผู้หญิงเจ้าชู้ แลไม่รู้ ถึงหน้าตาดี
วังเว้อผู้หญิงพันนี้วังให้ดี ผู้หญิงเจ้าชู้..
( ดนตรี )

ลืมเรื่องของเราได้ง่ายจริงนะเธอ
มิใช้พลั้ง มิใช้เผลอ แต่เธอกำลังนอกใจ

ผู้หญิงเจ้าชู้ ถ้ากูรู้ ไม่เอาทำแฟน
เหนแล้วอายหมามันแทน
ใครเปนแฟน ระวังให้ดี
ผู้หญิงเจ้าชู้ แลไม่รู้ ถึงหน้าตาดี
วังเว้อผู้หญิงพันนี้วังให้ดี ผู้หญิงเจ้าชู้..

ผู้หญิงเจ้าชู้ ถ้ากูรู้ ไม่เอาทำแฟน
เหนแล้วอายหมามันแทน
ใครเปนแฟน ระวังให้ดี
ผู้หญิงเจ้าชู้ แลไม่รู้ ถึงหน้าตาดี
วังเว้อผู้หญิงพันนี้ วังให้ดี ผู้หญิงเจ้าชู้..

วังเว้อผู้หญิงพันนี้ วังให้ดี..ผู้หญิงเจ้าชู้..


รูปภาพคอร์ด ผู้หญิงเจ้าชู้ – ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง ผู้หญิงเจ้าชู้ - ธีเดช ทองอภิชาติ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ผู้หญิงเจ้าชู้ (คอร์ด)

เนื้อร้อง อาหลี12ปันนา
เรียบเรียง ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องาน 0892896387
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา