คอร์ดเพลง จันทร์ของใครใจของคุณ – เอ มหาหิงค์

  
Text   

INTRO | Bm | G | D | A | ( 4 Times )

Bm 
  มีใครบอกเธอบ้างไหม 
 
 
G 
ว่าทรวดทรงองค์เ
D 
อวเธอเร่าร้
A 
อน
Bm 
  มีใครบอกเธอบ้างไหม 
 
 
G 
ว่าหน้าผากเธอ
D 
นั้น..นู้
A 
นนูน

Bm 
  ฉันอยากจะรู้จักเธอ 
 
 
G 
  จนเก็บไปฝันละเมอ
 
  เ
D 
พ้อ.. 
 
ถึงเ
A 
ธออยู่เรื่อย
G 
ไป

 
จะบ
D 
อกอะไรให้
G 
ฟัง 
 
ตะโ
A 
กนดังๆฟั
F# 
งนะ

Bm 
  ดวงจันทร์ไม่รู้ของใ
G 
คร 
 
แต่ดวงใจเป็นของ
D 
คุณ
 
  ติดไอต้องโทรหา
A 
ครู 
 
ติดยูต้องโทรหาใคร
Bm 
  แอบไลค์เธออยู่ใน
G 
จอ 
 
เพราะแอบรอเธออยู่ใน
D 
ใจ
 
  ที่พูดไปไม่ได้เจ้า
A 
ชู้ 
 
เพราะชอบหนูแค่คนเดียว..(นะ)

INSTRU | Bm | G | D | A | ( 2 Times )

Bm 
  เธอไม่ต้องเขิน 
 
เธอไม่ต้อง
G 
ทำอะไรทั้งนั้น
D 
  ฉันชื่นใจทุกค
A 
รั้งที่เจอเธอ
Bm 
  รอยยิ้มของเธอวั
G 
นนั้น 
 
ยังตราตรึงเ
D 
สมอ
 
  โ
A 
อ้ยยย…

Bm 
เธอก็อยากรู้จักฉัน 
 
 
G 
ฉันก็อยากรู้จักเธอ
 
D 
พ้อ.. 
 
ถึงเ
A 
ธออยู่เรื่อ
G 
ยไป

 
จะบ
D 
อกอะไรให้
G 
ฟัง 
 
ตะโ
A 
กนดังๆฟั
F# 
งนะ

Bm 
  ดวงจันทร์ไม่รู้ของใ
G 
คร 
 
แต่ดวงใจเป็นของ
D 
คุณ
 
  ติดไอต้องโทรหา
A 
ครู 
 
ติดยูต้องโทรหาใคร
Bm 
  แอบไลค์เธออยู่ใน
G 
จอ 
 
เพราะแอบรอเธออยู่ใน
D 
ใจ
 
  ที่พูดไปไม่ได้เจ้า
A 
ชู้ 
 
เพราะชอบหนูแค่คนเดียว..

INSTRU | Bm | G | D | A | ( 2 Times ) | G |

 
จะบ
D 
อกอะไรให้
G 
ฟัง 
 
ตะโ
A 
กนดังๆฟั
F# 
งนะ

Bm 
  ดวงจันทร์ไม่รู้ของใ
G 
คร 
 
แต่ดวงใจเป็นของ
D 
คุณ
 
  ติดไอต้องโทรหา
A 
ครู 
 
ติดยูต้องโทรหาใคร
Bm 
  แอบไลค์เธออยู่ใน
G 
จอ 
 
เพราะแอบรอเธออยู่ใน
D 
ใจ
 
  ที่พูดไปไม่ได้เจ้า
A 
ชู้ 
 
เพราะชอบหนูแค่คนเดียว..

Bm 
  ดวงจันทร์ไม่รู้ของใ
G 
คร 
 
แต่ดวงใจเป็นของ
D 
คุณ
 
  ติดไอต้องโทรหา
A 
ครู 
 
ติดยูต้องโทรหาใคร
Bm 
  แอบไลค์เธออยู่ใน
G 
จอ 
 
เพราะแอบรอเธออยู่ใน
D 
ใจ
 
  ที่พูดไปไม่ได้เจ้า
A 
ชู้ 
 
เพราะชอบหนูแค่คนเดียว..

OUTRO | Bm | G | D | A | G |


มีใครบอกเธอบ้างไหม ว่าทรวดทรงองค์เอวเธอเร่าร้อน
มีใครบอกเธอบ้างไหม ว่าหน้าผากเธอนั้น..นู้นนูน

ฉันอยากจะรู้จักเธอ จนเก็บไปฝันละเมอ
เพ้อ.. ถึงเธออยู่เรื่อยไป

จะบอกอะไรให้ฟัง ตะโกนดังๆฟังนะ

ดวงจันทร์ไม่รู้ของใคร แต่ดวงใจเป็นของคุณ
ติดไอต้องโทรหาครู ติดยูต้องโทรหาใคร
แอบไลค์เธออยู่ในจอ เพราะแอบรอเธออยู่ในใจ
ที่พูดไปไม่ได้เจ้าชู้ เพราะชอบหนูแค่คนเดียว..(นะ)

( ดนตรี )

เธอไม่ต้องเขิน เธอไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้น
ฉันชื่นใจทุกครั้งที่เจอเธอ
รอยยิ้มของเธอวันนั้น ยังตราตรึงเสมอ
โอ้ยยย…

เธอก็อยากรู้จักฉัน ฉันก็อยากรู้จักเธอ
เพ้อ.. ถึงเธออยู่เรื่อยไป

จะบอกอะไรให้ฟัง ตะโกนดังๆฟังนะ

ดวงจันทร์ไม่รู้ของใคร แต่ดวงใจเป็นของคุณ
ติดไอต้องโทรหาครู ติดยูต้องโทรหาใคร
แอบไลค์เธออยู่ในจอ เพราะแอบรอเธออยู่ในใจ
ที่พูดไปไม่ได้เจ้าชู้ เพราะชอบหนูแค่คนเดียว..

( ดนตรี )

จะบอกอะไรให้ฟัง ตะโกนดังๆฟังนะ

ดวงจันทร์ไม่รู้ของใคร แต่ดวงใจเป็นของคุณ
ติดไอต้องโทรหาครู ติดยูต้องโทรหาใคร
แอบไลค์เธออยู่ในจอ เพราะแอบรอเธออยู่ในใจ
ที่พูดไปไม่ได้เจ้าชู้ เพราะชอบหนูแค่คนเดียว..

ดวงจันทร์ไม่รู้ของใคร แต่ดวงใจเป็นของคุณ
ติดไอต้องโทรหาครู ติดยูต้องโทรหาใคร
แอบไลค์เธออยู่ในจอ เพราะแอบรอเธออยู่ในใจ
ที่พูดไปไม่ได้เจ้าชู้ เพราะชอบหนูแค่คนเดียว..


รูปภาพคอร์ด จันทร์ของใครใจของคุณ – เอ มหาหิงค์

คอร์ดเพลง จันทร์ของใครใจของคุณ - เอ มหาหิงค์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง จันทร์ของใครใจของคุณ (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง – เอ มหาหิงค์
เรียบเรียง – ยักษ์ ไอเอเรคคอร์ด
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend