หน้าแรก » เอ มหาหิงค์ » คอร์ดเพลง จันทร์ของใครใจของคุณ – เอ มหาหิงค์

คอร์ดเพลง จันทร์ของใครใจของคุณ – เอ มหาหิงค์


INTRO | Bm | G | D | A | ( 4 Times )

Bm 
  มีใครบอกเธอบ้างไหม 
 
 
ว่าทรวดทรงองค์เ
อวเธอเร่าร้
อน
Bm 
  มีใครบอกเธอบ้างไหม 
 
 
ว่าหน้าผากเธอ
นั้น..นู้
นนูน

Bm 
  ฉันอยากจะรู้จักเธอ 
 
 
  จนเก็บไปฝันละเมอ
 
  เ
พ้อ.. 
 
ถึงเ
ธออยู่เรื่อย
ไป

 
จะบ
อกอะไรให้
ฟัง 
 
ตะโ
กนดังๆฟั
F# 
งนะ

Bm 
  ดวงจันทร์ไม่รู้ของใ
คร 
 
แต่ดวงใจเป็นของ
คุณ
 
  ติดไอต้องโทรหา
ครู 
 
ติดยูต้องโทรหาใคร
Bm 
  แอบไลค์เธออยู่ใน
จอ 
 
เพราะแอบรอเธออยู่ใน
ใจ
 
  ที่พูดไปไม่ได้เจ้า
ชู้ 
 
เพราะชอบหนูแค่คนเดียว..(นะ)

INSTRU | Bm | G | D | A | ( 2 Times )

Bm 
  เธอไม่ต้องเขิน 
 
เธอไม่ต้อง
ทำอะไรทั้งนั้น
  ฉันชื่นใจทุกค
รั้งที่เจอเธอ
Bm 
  รอยยิ้มของเธอวั
นนั้น 
 
ยังตราตรึงเ
สมอ
 
  โ
อ้ยยย…

Bm 
เธอก็อยากรู้จักฉัน 
 
 
ฉันก็อยากรู้จักเธอ
 
พ้อ.. 
 
ถึงเ
ธออยู่เรื่อ
ยไป

 
จะบ
อกอะไรให้
ฟัง 
 
ตะโ
กนดังๆฟั
F# 
งนะ

Bm 
  ดวงจันทร์ไม่รู้ของใ
คร 
 
แต่ดวงใจเป็นของ
คุณ
 
  ติดไอต้องโทรหา
ครู 
 
ติดยูต้องโทรหาใคร
Bm 
  แอบไลค์เธออยู่ใน
จอ 
 
เพราะแอบรอเธออยู่ใน
ใจ
 
  ที่พูดไปไม่ได้เจ้า
ชู้ 
 
เพราะชอบหนูแค่คนเดียว..

INSTRU | Bm | G | D | A | ( 2 Times ) | G |

 
จะบ
อกอะไรให้
ฟัง 
 
ตะโ
กนดังๆฟั
F# 
งนะ

Bm 
  ดวงจันทร์ไม่รู้ของใ
คร 
 
แต่ดวงใจเป็นของ
คุณ
 
  ติดไอต้องโทรหา
ครู 
 
ติดยูต้องโทรหาใคร
Bm 
  แอบไลค์เธออยู่ใน
จอ 
 
เพราะแอบรอเธออยู่ใน
ใจ
 
  ที่พูดไปไม่ได้เจ้า
ชู้ 
 
เพราะชอบหนูแค่คนเดียว..

Bm 
  ดวงจันทร์ไม่รู้ของใ
คร 
 
แต่ดวงใจเป็นของ
คุณ
 
  ติดไอต้องโทรหา
ครู 
 
ติดยูต้องโทรหาใคร
Bm 
  แอบไลค์เธออยู่ใน
จอ 
 
เพราะแอบรอเธออยู่ใน
ใจ
 
  ที่พูดไปไม่ได้เจ้า
ชู้ 
 
เพราะชอบหนูแค่คนเดียว..

OUTRO | Bm | G | D | A | G |


มีใครบอกเธอบ้างไหม ว่าทรวดทรงองค์เอวเธอเร่าร้อน
มีใครบอกเธอบ้างไหม ว่าหน้าผากเธอนั้น..นู้นนูน

ฉันอยากจะรู้จักเธอ จนเก็บไปฝันละเมอ
เพ้อ.. ถึงเธออยู่เรื่อยไป

จะบอกอะไรให้ฟัง ตะโกนดังๆฟังนะ

ดวงจันทร์ไม่รู้ของใคร แต่ดวงใจเป็นของคุณ
ติดไอต้องโทรหาครู ติดยูต้องโทรหาใคร
แอบไลค์เธออยู่ในจอ เพราะแอบรอเธออยู่ในใจ
ที่พูดไปไม่ได้เจ้าชู้ เพราะชอบหนูแค่คนเดียว..(นะ)

( ดนตรี )

เธอไม่ต้องเขิน เธอไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้น
ฉันชื่นใจทุกครั้งที่เจอเธอ
รอยยิ้มของเธอวันนั้น ยังตราตรึงเสมอ
โอ้ยยย…

เธอก็อยากรู้จักฉัน ฉันก็อยากรู้จักเธอ
เพ้อ.. ถึงเธออยู่เรื่อยไป

จะบอกอะไรให้ฟัง ตะโกนดังๆฟังนะ

ดวงจันทร์ไม่รู้ของใคร แต่ดวงใจเป็นของคุณ
ติดไอต้องโทรหาครู ติดยูต้องโทรหาใคร
แอบไลค์เธออยู่ในจอ เพราะแอบรอเธออยู่ในใจ
ที่พูดไปไม่ได้เจ้าชู้ เพราะชอบหนูแค่คนเดียว..

( ดนตรี )

จะบอกอะไรให้ฟัง ตะโกนดังๆฟังนะ

ดวงจันทร์ไม่รู้ของใคร แต่ดวงใจเป็นของคุณ
ติดไอต้องโทรหาครู ติดยูต้องโทรหาใคร
แอบไลค์เธออยู่ในจอ เพราะแอบรอเธออยู่ในใจ
ที่พูดไปไม่ได้เจ้าชู้ เพราะชอบหนูแค่คนเดียว..

ดวงจันทร์ไม่รู้ของใคร แต่ดวงใจเป็นของคุณ
ติดไอต้องโทรหาครู ติดยูต้องโทรหาใคร
แอบไลค์เธออยู่ในจอ เพราะแอบรอเธออยู่ในใจ
ที่พูดไปไม่ได้เจ้าชู้ เพราะชอบหนูแค่คนเดียว..


รูปภาพคอร์ด จันทร์ของใครใจของคุณ – เอ มหาหิงค์

คอร์ดเพลง จันทร์ของใครใจของคุณ - เอ มหาหิงค์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง จันทร์ของใครใจของคุณ (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง – เอ มหาหิงค์
เรียบเรียง – ยักษ์ ไอเอเรคคอร์ด

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา