คอร์ดเพลง ผู้รักษาประตู กอล์ฟ ธวัชชัย x เอ มหาหิงค์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ผู้รักษาประตู กอล์ฟ ธวัชชัย x เอ มหาหิงค์

คอร์ดเพลง ผู้รักษาประตู กอล์ฟ ธวัชชัย x เอ มหาหิงค์

เพลง :

ศิลปิน : กอล์ฟ ธวัชชัย, เอ มหาหิงค์

เนื้อร้อง : กันยกร พลศรี

คอร์ดทั้งหมด : A,C#m,F#m,E,Bm,E


INTRO | A | C#m | D | E |
INTRO | A | C#m | D | E |

 
อ้ายบ่มี
A 
สิทธิ์เดินเกม
 
เมื่อเจ้าให้
C#m 
เป็นแค่ผู้รักษาประตู
 
มองจากด
D 
าวอังคารยังฮู้ 
 
จั่งใด๋เ
E 
จ้ากะถิ่มกัน

 
ถืกเขา
F#m 
สับขาหลอกอ้าย
C#m 
จนยับ
 
เจ้าก็ยังผ
D 
ลักและเตะตั
A 
ดขา
 
อ้ายดึง
Bm 
เกมเพื่อยื้อเวลา
 
กะคือจั่ง
D 
ว่ายื้อให้เจ้าของเ
E 
จ็บ

 
ถืก
Bm 
เขาทำประตูขึ้นนำ
 
เขตหวง
C#m 
ห้ามเจ้าให้เขาล้ำเส้น
 
ปล่อยให้เ
D 
ข้าจุดโทษเดินเกม..บนฮั
E 
กเฮา..

 
ครึ่งแรกและครึ่งห
A 
ลัง
 
อ้ายกะ
C#m 
พังบ่เหลือ
F#m 
ชิ้นดี
 
ล้าห
E 
ล่อยลงทุกน
D 
าที 
 
 
C#m 
ฮืมม..
 
ที่
Bm 
เขาเดินเกมเหยียบ
E 
ย่ำ
 
เจ้าปล่อยให้เขาเปิดแผ
A 
นรุก..
 
จุดโ
C#m 
ทษทำคะแนน
F#m 
ขึ้นนำ
 
ผู้รัก
E 
ษาประตูจั่งอ้
D 
าย.. 
 
ตั้ง
C#m 
รับบ่ทัน
 
ล้ม
Bm 
ลุกคลุกคลานกอดเ
E 
สา
 
เจ้าเป่านกห
A 
วีดปิดเกม

INSTRU | A C#m | F#m E |
INSTRU | D C#m | Bm E |
INSTRU | A C#m | F#m E |
INSTRU | D C#m | Bm E | A |

 
ถืก
Bm 
เขาทำประตูขึ้นนำ
 
เขตหวง
C#m 
ห้ามเจ้าให้เขาล้ำเส้น
 
ปล่อยให้เ
D 
ข้าจุดโทษเดินเกม..บนฮั
E 
กเฮา..

 
ครึ่งแรกและครึ่งห
A 
ลัง
 
อ้ายกะ
C#m 
พังบ่เหลือ
F#m 
ชิ้นดี
 
ล้าห
E 
ล่อยลงทุกน
D 
าที 
 
 
C#m 
ฮืมม..
 
ที่
Bm 
เขาเดินเกมเหยียบ
E 
ย่ำ
 
เจ้าปล่อยให้เขาเปิดแผ
A 
นรุก..
 
จุดโ
C#m 
ทษทำคะแนน
F#m 
ขึ้นนำ
 
ผู้รัก
E 
ษาประตูจั่งอ้
D 
าย.. 
 
ตั้ง
C#m 
รับบ่ทัน
 
ล้ม
Bm 
ลุกคลุกคลานกอดเ
E 
สา
 
เจ้าเป่านกห
A 
วีดปิดเกม

 
ครึ่งแรกและครึ่งห
A 
ลัง
 
อ้ายกะ
C#m 
พังบ่เหลือ
F#m 
ชิ้นดี
 
ล้าห
E 
ล่อยลงทุกน
D 
าที 
 
 
C#m 
ฮืมม..
 
ที่
Bm 
เขาเดินเกมเหยียบ
E 
ย่ำ
 
เจ้าปล่อยให้เขาเปิดแผ
A 
นรุก..
 
จุดโ
C#m 
ทษทำคะแนน
F#m 
ขึ้นนำ
 
ผู้รัก
E 
ษาประตูจั่งอ้
D 
าย.. 
 
ตั้ง
C#m 
รับบ่ทัน
 
ล้ม
Bm 
ลุกคลุกคลานกอดเ
E 
สา
 
เจ้าเป่านกห
A 
วีดปิดเกม

 
ล้ม
Bm 
ลุกคลุกคลานกอดเ
E 
สา..
 
รอเจ้าเป่านกหวีดปิดเกม..
A 

OUTRO | A C#m | F#m E |
OUTRO | D C#m | Bm E | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ผู้รักษาประตู


อ้ายบ่มีสิทธิ์เดินเกม
เมื่อเจ้าให้เป็นแค่ผู้รักษาประตู
มองจากดาวอังคารยังฮู้ จั่งใด๋เจ้ากะถิ่มกัน

ถืกเขาสับขาหลอกอ้ายจนยับ
เจ้าก็ยังผลักและเตะตัดขา
อ้ายดึงเกมเพื่อยื้อเวลา
กะคือจั่งว่ายื้อให้เจ้าของเจ็บ

ถืกเขาทำประตูขึ้นนำ
เขตหวงห้ามเจ้าให้เขาล้ำเส้น
ปล่อยให้เข้าจุดโทษเดินเกม..บนฮักเฮา..

ครึ่งแรกและครึ่งหลัง
อ้ายกะพังบ่เหลือชิ้นดี
ล้าหล่อยลงทุกนาที ฮืมม..
ที่เขาเดินเกมเหยียบย่ำ
เจ้าปล่อยให้เขาเปิดแผนรุก..
จุดโทษทำคะแนนขึ้นนำ
ผู้รักษาประตูจั่งอ้าย.. ตั้งรับบ่ทัน
ล้มลุกคลุกคลานกอดเสา
เจ้าเป่านกหวีดปิดเกม

( ดนตรี )

ถืกเขาทำประตูขึ้นนำ
เขตหวงห้ามเจ้าให้เขาล้ำเส้น
ปล่อยให้เข้าจุดโทษเดินเกม..บนฮักเฮา..

ครึ่งแรกและครึ่งหลัง
อ้ายกะพังบ่เหลือชิ้นดี
ล้าหล่อยลงทุกนาที ฮืมม..
ที่เขาเดินเกมเหยียบย่ำ
เจ้าปล่อยให้เขาเปิดแผนรุก..
จุดโทษทำคะแนนขึ้นนำ
ผู้รักษาประตูจั่งอ้าย.. ตั้งรับบ่ทัน
ล้มลุกคลุกคลานกอดเสา
เจ้าเป่านกหวีดปิดเกม

ครึ่งแรกและครึ่งหลัง
อ้ายกะพังบ่เหลือชิ้นดี
ล้าหล่อยลงทุกนาที ฮืมม..
ที่เขาเดินเกมเหยียบย่ำ
เจ้าปล่อยให้เขาเปิดแผนรุก..
จุดโทษทำคะแนนขึ้นนำ
ผู้รักษาประตูจั่งอ้าย.. ตั้งรับบ่ทัน
ล้มลุกคลุกคลานกอดเสา
เจ้าเป่านกหวีดปิดเกม

ล้มลุกคลุกคลานกอดเสา..
รอเจ้าเป่านกหวีดปิดเกม…

มิวสิควิดีโอ ผู้รักษาประตู กอล์ฟ ธวัชชัย x เอ มหาหิงค์

เพลง ผู้รักษาประตู
ศิลปิน : กอล์ฟ ธวัชชัย x เอ มหาหิงค์
ทำนอง – กันยกร/นที ริมจัน
เรียบเรียง / มิกซ์ มาสเตอร์ – ยักษ์ ไอเอเรคคอร์ด
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend