คอร์ดเพลง ใจพัง – โซแมน

  
Text   

คอร์ดเพลง : ใจพัง โซแมน

คอร์ดเพลง ใจพัง - โซแมน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single โซแมน : ใจพัง

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ใจพัง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A E/G# | F#m E |
INTRO | Dmaj7 C#m7 | Bm7 E | E |

 
อย่าห้
A 
ามเถาะหมู่ 
 
ปล่อยให้กู
E/G# 
ตายไปสา
 
มึง
F#m 
เห็นบ่ว่ากูเ
E 
จ็บซำใด๋
 
มึงก็
Dmaj7 
ฮู้ว่ากูฮัก 
 
ฮั
C#m7 
กเขาหลาย
Bm7 
ฮักจนว่าสิตายแท
E 
นได้

 
เขา
A 
ถิ่มไปมีผู้อื่น 
 
สิให้กู
E/G# 
ฝืนอยู่ไปเฮ็ดหยัง
 
หัว
F#m 
ใจมันพังเบิดแ
E 
ล้วบ่เหลือ
 
บอกว่า
Dmaj7 
ฮักกันบักคัก 
 
แต่เขากะ
C#m7 
เฮ็ดถิ่มเฮ็ดเหี่ย
 
Bm7 
จ็บจนบ่เหลือหม่องสิเ
E 
จ็บ.. 
 
แล้วหั
A 
วใจ

 
ปล่อยให้กู
Dmaj7 
ตายให้มันแล้วๆไป
E 
สา
 
สิให้กู
C#m7 
ตื่นมาหยังถ้าบ่มี
F#m 
เขา
 
หายใจอ
D 
อกก็ยังคึดฮอดบ่เ
E 
ซา
 
หายใจเ
A 
ข้ายังคิดฮอดเขาสู
C# 
อย่าง
 
ปล่อยให้
Dmaj7 
กูตายๆ 
 
ไปโลดหมู่
E 
สู
 
สิให้กู
C#m7 
อยู่มาทนเจ็บเฮ็
F#m 
ดหยัง
 
ตาย
D 
ไปคงสิลืมได้สูอ
E 
ย่าง
 
เขาบ่
D 
อยู่แม่นกูสิตายหรือว่าสิ
E 
ยัง
 
สิมีประโยชน์อิห
C# 
ยัง.. 
 
หัวใจกูพังเบิ
F#m 
ดแล้ว

INSTRU | D E | A | D E | A |
INSTRU | D E | A E/G# F#m E | D E | F#m |

 
เขา
A 
ถิ่มไปมีผู้อื่น 
 
สิให้กู
E/G# 
ฝืนอยู่ไปเฮ็ดหยัง
 
หัว
F#m 
ใจมันพังเบิดแ
E 
ล้วบ่เหลือ
 
บอกว่า
Dmaj7 
ฮักกันบักคัก 
 
แต่เขากะ
C#m7 
เฮ็ดถิ่มเฮ็ดเหี่ย
 
Bm7 
จ็บจนบ่เหลือหม่องสิเ
E 
จ็บ.. 
 
แล้วหั
A 
วใจ

 
ปล่อยให้กู
Dmaj7 
ตายให้มันแล้วๆไป
E 
สา
 
สิให้กู
C#m7 
ตื่นมาหยังถ้าบ่มี
F#m 
เขา
 
หายใจอ
D 
อกก็ยังคึดฮอดบ่เ
E 
ซา
 
หายใจเ
A 
ข้ายังคิดฮอดเขาสู
C# 
อย่าง
 
ปล่อยให้
Dmaj7 
กูตายๆ 
 
ไปโลดหมู่
E 
สู
 
สิให้กู
C#m7 
อยู่มาทนเจ็บเฮ็
F#m 
ดหยัง
 
ตาย
D 
ไปคงสิลืมได้สูอ
E 
ย่าง
 
เขาบ่
D 
อยู่แม่นกูสิตายหรือว่าสิ
E 
ยัง
 
สิมีประโยชน์อิห
C# 
ยัง.. 
 
หัวใจกูพังเบิ
F#m 
ดแล้ว

INSTRU | D | E | F#m | D | E | F#m | ( 2 Times )
INSTRU Fade out…


อย่าห้ามเถาะหมู่ ปล่อยให้กูตายไปสา
มึงเห็นบ่ว่ากูเจ็บซำใด๋
มึงก็ฮู้ว่ากูฮัก ฮักเขาหลาย
ฮักจนว่าสิตายแทนได้

* เขาถิ่มไปมีผู้อื่น สิให้กูฝืนอยู่ไปเฮ็ดหยัง
หัวใจมันพังเบิดแล้วบ่เหลือ
บอกว่าฮักกันบักคัก แต่เขากะเฮ็ดถิ่มเฮ็ดเหี่ย
เจ็บจนบ่เหลือหม่องสิเจ็บ แล้วหัวใจ

**ปล่อยให้กูตายให้มันแล้วๆไปสา
สิให้กูตื่นมาหยังถ้าบ่มีเขา
หายใจออกก็ยังคึดฮอดบ่เซา
หายใจเข้ายังคิดฮอดเขาสูอย่าง
ปล่อยให้กูตายๆ ไปโลดหมู่สู
สิให้กูอยู่มาทนเจ็บเฮ็ดหยัง
ตายไปคงสิลืมได้สูอย่าง
เขาบ่อยู่แม่นกูสิตายหรือว่าสิยัง
สิมีประโยชน์อิหยัง.. หัวใจกูพังเบิดแล้ว

( ดนตรี )

* เขาถิ่มไปมีผู้อื่น สิให้กูฝืนอยู่ไปเฮ็ดหยัง
หัวใจมันพังเบิดแล้วบ่เหลือ
บอกว่าฮักกันบักคัก แต่เขากะเฮ็ดถิ่มเฮ็ดเหี่ย
เจ็บจนบ่เหลือหม่องสิเจ็บ แล้วหัวใจ

**ปล่อยให้กูตายให้มันแล้วๆไปสา
สิให้กูตื่นมาหยังถ้าบ่มีเขา
หายใจออกก็ยังคึดฮอดบ่เซา
หายใจเข้ายังคิดฮอดเขาสูอย่าง
ปล่อยให้กูตายๆ ไปโลดหมู่สู
สิให้กูอยู่มาทนเจ็บเฮ็ดหยัง
ตายไปคงสิลืมได้สูอย่าง
เขาบ่อยู่แม่นกูสิตายหรือว่าสิยัง
สิมีประโยชน์อิหยัง.. หัวใจกูพังเบิดแล้ว


รูปภาพคอร์ด ใจพัง – โซแมน

คอร์ดเพลง ใจพัง - โซแมน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ใจพัง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : วิชัย ไชยราช
เรียบเรียง : วิชัย ไชยราช
ติดต่องาน โทร.081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend