คอร์ดเพลง ที่เดิม – เปิดเกมส์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ที่เดิม เปิดเกมส์

คอร์ดเพลง ที่เดิม - เปิดเกมส์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เปิดเกมส์ : ที่เดิม

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ที่เดิม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | D A | Bm G | ( 2 Times )

 
  
D 
  เธอกับเขา.. 
 
 
A 
  เราสามคน..
 
  
Bm 
  ใจเธอ
A 
นั้นวกวนหรือเป
G 
ล่า.
A 
..

 
  
D 
  วันก่อนก็บอกมีแค่ฉัน 
 
แต่วัน
A 
นี้มีเขาคนไหนเล่า
 
  ไหนละเ
Bm 
รื่องราว..
A 
 
  ที่เธอบอกว่ารั
G 
กกัน.. 
 
กับ
A 
ฉันไปตลอ
D 
ดกาล
 
  ทำไมมาทิ้
A 
งกัน
 
  ทำไมเธอหลอ
Bm 
กฉัน 
 
ไม่เข้
G 
าใจ

INSTRU | D A | Bm G | ( 2 Times )

 
ใน
Bm 
วันที่ไม่มีเธอคนนั้
A 
นอยู่
 
เธอทำ
G 
ให้ใจของฉันดวง
D 
นี้มันว่างเปล่า
 
ใน
Bm 
วันที่ฉันไม่มีเธออ
A 
ยู่ในหัวใจ
 
ยอม
G 
รับว่าฉันนั้นว่างเป
A 
ล่า

 
จริง ๆ แ
D 
ล้วก็ไม่ 
 
ก็ไม่จำเ
A 
ป็นต้องมีใคร
 
ไม่จำเ
Bm 
ป็นต้องมีคนข้างกา
A 
ยก็ได้
 
อยู่
G 
ตัวคนเดียวมันโคต
F#m 
รดีจะตาย
Em 
ไม่ต้องเดือดร้อนเ
A 
ลย
 
อยู่กันเท่
D 
านี้ 
 
อยู่กับเว
A 
ลา
 
กับความเป็น
Bm 
จริงที่ไม่มีเธอเหมือนวั
A 
นเก่า
 
ก็
G 
ดีนะเรา 
 
ควรจะก
A 
ลับมาอยู่ตรง
D 
ที่เดิม

INSTRU | A G |

 
ใน
Bm 
วันที่ไม่มีเธอคนนั้
A 
นอยู่
 
เธอทำ
G 
ให้ใจของฉันดวง
D 
นี้มันว่างเปล่า
 
ใน
Bm 
วันที่ฉันไม่มีเธออ
A 
ยู่ในหัวใจ
 
ยอม
G 
รับว่าฉันนั้นว่างเป
A 
ล่า

 
จริง ๆ แ
D 
ล้วก็ไม่ 
 
ก็ไม่จำเ
A 
ป็นต้องมีใคร
 
ไม่จำเ
Bm 
ป็นต้องมีคนข้างกา
A 
ยก็ได้
 
อยู่
G 
ตัวคนเดียวมันโคต
F#m 
รดีจะตาย
Em 
ไม่ต้องเดือดร้อนเ
A 
ลย
 
อยู่กันเท่
D 
านี้ 
 
อยู่กับเว
A 
ลา
 
กับความเป็น
Bm 
จริงที่ไม่มีเธอเหมือนวั
A 
นเก่า
 
ก็
G 
ดีนะเรา 
 
ควรจะก
A 
ลับมาอยู่ตรง
D 
ที่เดิม

INSTRU | Em F#m | G D |
INSTRU | Em F#m | G | A |

 
จริง ๆ แ
D 
ล้วก็ไม่ 
 
ก็ไม่จำเ
A 
ป็นต้องมีใคร
 
ไม่จำเ
Bm 
ป็นต้องมีคนข้างกา
A 
ยก็ได้
 
อยู่
G 
ตัวคนเดียวมันโคต
F#m 
รดีจะตาย
Em 
ไม่ต้องเดือดร้อนเ
A 
ลย
 
อยู่กันเท่
D 
านี้ 
 
อยู่กับเว
A 
ลา
 
กับความเป็น
Bm 
จริงที่ไม่มีเธอเหมือนวั
A 
นเก่า
 
ก็
G 
ดีนะเรา 
 
ควรจะก
A 
ลับมาอยู่ตรง
D 
ที่เดิม

 
ก็
G 
ดีนะเรา 
 
ควรจะกลั
A 
บมาอยู่ตรง
D 
ที่เดิม…


เธอกับเขา.. เราสามคน..
ใจเธอนั้นวกวนหรือเปล่า…

วันก่อนก็บอกมีแค่ฉัน แต่วันนี้มีเขาคนไหนเล่า
ไหนละเรื่องราว..
ที่เธอบอกว่ารักกัน.. กับฉันไปตลอดกาล
ทำไมมาทิ้งกัน
ทำไมเธอหลอกฉัน ไม่เข้าใจ

( ดนตรี )

ในวันที่ไม่มีเธอคนนั้นอยู่
เธอทำให้ใจของฉันดวงนี้มันว่างเปล่า
ในวันที่ฉันไม่มีเธออยู่ในหัวใจ
ยอมรับว่าฉันนั้นว่างเปล่า

จริง ๆ แล้วก็ไม่ ก็ไม่จำเป็นต้องมีใคร
ไม่จำเป็นต้องมีคนข้างกายก็ได้
อยู่ตัวคนเดียวมันโคตรดีจะตาย
ไม่ต้องเดือดร้อนเลย
อยู่กันเท่านี้ อยู่กับเวลา
กับความเป็นจริงที่ไม่มีเธอเหมือนวันเก่า
ก็ดีนะเรา ควรจะกลับมาอยู่ตรงที่เดิม

( ดนตรี )

ในวันที่ไม่มีเธอคนนั้นอยู่
เธอทำให้ใจของฉันดวงนี้มันว่างเปล่า
ในวันที่ฉันไม่มีเธออยู่ในหัวใจ
ยอมรับว่าฉันนั้นว่างเปล่า

จริง ๆ แล้วก็ไม่ ก็ไม่จำเป็นต้องมีใคร
ไม่จำเป็นต้องมีคนข้างกายก็ได้
อยู่ตัวคนเดียวมันโคตรดีจะตาย
ไม่ต้องเดือดร้อนเลย
อยู่กันเท่านี้ อยู่กับเวลา
กับความเป็นจริงที่ไม่มีเธอเหมือนวันเก่า
ก็ดีนะเรา ควรจะกลับมาอยู่ตรงที่เดิม

( ดนตรี )

จริง ๆ แล้วก็ไม่ ก็ไม่จำเป็นต้องมีใคร
ไม่จำเป็นต้องมีคนข้างกายก็ได้
อยู่ตัวคนเดียวมันโคตรดีจะตาย
ไม่ต้องเดือดร้อนเลย
อยู่กันเท่านี้ อยู่กับเวลา
กับความเป็นจริงที่ไม่มีเธอเหมือนวันเก่า
ก็ดีนะเรา ควรจะกลับมาอยู่ตรงที่เดิม

ก็ดีนะเรา ควรจะกลับมาอยู่ตรงที่เดิม…


รูปภาพคอร์ด ที่เดิม – เปิดเกมส์

คอร์ดเพลง ที่เดิม - เปิดเกมส์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ที่เดิม (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กษิฐศักดิ์ หนูวงค์
เรียบเรียง : A2 HOME STUDIO
ติดต่องาน : โทร.081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend