คอร์ดเพลง ถามใจ – กินรี

  
Text   

คอร์ดเพลง ถามใจ กินรี

คอร์ดเพลง ถามใจ - กินรี

เพลง ถามใจ (คอร์ด)

ศิลปิน : กินรี

แนวเพลง : #ใต้

Single : กินรี ถามใจ

คีย์คอร์ดเพลง ถามใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C Em | F G | F G |

 
  หากชี
C 
วิตคนเ
Em 
รา ต้องก
F 
ารอะไรหลายอ
G 
ย่าง
Am 
  ก็ไขว่ก็ค
Em 
ว้าเอา แต่
F 
คงไม่ได้ดั่ง
G 
หวัง
Am 
  ฉันก็ค
Em 
นหนึ่ง ยัง
F 
สู้วิ่งตามความ
C 
ฝัน
Am 
  ไม่ท้อแต่มุ่
Em 
งมั่น สัก
F 
วัน 
 
ฝันต้องเป็นจ
G 
ริง

 
  หากน้ำ
C 
ตาคน 
 
Em 
รา 
 
ไหล
F 
มาเวลารู้
G 
สึก
Am 
  ก็ลองนึก
Em 
คิดดู ว่า
F 
เราสู้แล้วหรือ
G 
ยัง
Am 
  โลกนี้มั
Em 
นกว้าง เส้นท
F 
างเต็มด้วยขวากห
C 
นาม
Am 
  แต่ต้องมีห
Em 
นทางทุกอ
F 
ย่าง เราต้องมีความศรัท
G 
ธา

 
 ถามใจตัวเ
F 
อง 
 
ว่าเรานี้
G 
สู้สุดตัวหรือ
Am 
ยัง
 
ถ้ายังไม่เต็มกำ
F 
ลัง 
 
บอกตัวเ
G 
อง 
 
ว่าไม่ถ
Am 
อย
 
สองมือสองเท้าเ
F 
รา 
 
ยัง
G 
มี
 
และเอาช
C 
นะหัว
Em 
ใจของ
Am 
ตัวเอง
 
ทุก
Dm 
สิ่งที่ปารถ
Em 
นา
 
ทุกอ
Dm 
ย่างมันต้องได้
G 
มาเพราะตัวเ
Am 
อง

INSTRU | Am | C Em | F G |

 
  หากน้ำ
C 
ตาคน 
 
Em 
รา 
 
ไหล
F 
มาเวลารู้
G 
สึก
Am 
  ก็ลองนึก
Em 
คิดดู ว่า
F 
เราสู้แล้วหรือ
G 
ยัง
Am 
  โลกนี้มั
Em 
นกว้าง เส้นท
F 
างเต็มด้วยขวากห
C 
นาม
Am 
  แต่ต้องมีห
Em 
นทางทุกอ
F 
ย่าง เราต้องมีความศรัท
G 
ธา

 
ถามใจตัวเ
F 
อง 
 
ว่าเรานี้
G 
สู้สุดตัวหรือ
Am 
ยัง
 
ถ้ายังไม่เต็มกำ
F 
ลัง 
 
บอกตัวเ
G 
อง 
 
ว่าไม่ถ
Am 
อย
 
สองมือสองเท้าเ
F 
รา 
 
ยัง
G 
มี
 
และเอาช
C 
นะหัว
Em 
ใจของ
Am 
ตัวเอง
 
ทุก
Dm 
สิ่งที่ปารถ
Em 
นา
 
ทุกอ
Dm 
ย่างมันต้องได้
G 
มาเพราะตัวเ
Am 
อง

INSTRU | Am | F G | F G | F | G |

 
ถามใจตัวเ
F 
อง 
 
ว่าเรานี้
G 
สู้สุดตัวหรือ
Am 
ยัง
 
ถ้ายังไม่เต็มกำ
F 
ลัง 
 
บอกตัวเ
G 
อง 
 
ว่าไม่ถ
Am 
อย
 
สองมือสองเท้าเ
F 
รา 
 
ยัง
G 
มี
 
และเอาช
C 
นะหัว
Em 
ใจของ
Am 
ตัวเอง
 
ทุก
Dm 
สิ่งที่ปารถ
Em 
นา
 
ทุกอ
Dm 
ย่างมันต้องได้
G 
มาเพราะตัวเ
Am 
อง..


หากชีวิตคนเรา ต้องการอะไรหลายอย่าง
ก็ไขว่ก็คว้าเอา แต่คงไม่ได้ดั่งหวัง
ฉันก็คนหนึ่ง ยังสู้วิ่งตามความฝัน
ไม่ท้อแต่มุ่งมั่น สักวัน ฝันต้องเป็นจริง

หากน้ำตาคน เรา ไหลมาเวลารู้สึก
ก็ลองนึกคิดดู ว่าเราสู้แล้วหรือยัง
โลกนี้มันกว้าง เส้นทางเต็มด้วยขวากหนาม
แต่ต้องมีหนทางทุกอย่าง เราต้องมีความศรัทธา

 ถามใจตัวเอง ว่าเรานี้สู้สุดตัวหรือยัง
ถ้ายังไม่เต็มกำลัง บอกตัวเอง ว่าไม่ถอย
สองมือสองเท้าเรา ยังมี
และเอาชนะหัวใจของตัวเอง
ทุกสิ่งที่ปารถนา
ทุกอย่างมันต้องได้มาเพราะตัวเอง

( ดนตรี )

หากน้ำตาคน เรา ไหลมาเวลารู้สึก
ก็ลองนึกคิดดู ว่าเราสู้แล้วหรือยัง
โลกนี้มันกว้าง เส้นทางเต็มด้วยขวากหนาม
แต่ต้องมีหนทางทุกอย่าง เราต้องมีความศรัทธา

ถามใจตัวเอง ว่าเรานี้สู้สุดตัวหรือยัง
ถ้ายังไม่เต็มกำลัง บอกตัวเอง ว่าไม่ถอย
สองมือสองเท้าเรา ยังมี
และเอาชนะหัวใจของตัวเอง
ทุกสิ่งที่ปารถนา
ทุกอย่างมันต้องได้มาเพราะตัวเอง

( ดนตรี )

ถามใจตัวเอง ว่าเรานี้สู้สุดตัวหรือยัง
ถ้ายังไม่เต็มกำลัง บอกตัวเอง ว่าไม่ถอย
สองมือสองเท้าเรา ยังมี
และเอาชนะหัวใจของตัวเอง
ทุกสิ่งที่ปารถนา
ทุกอย่างมันต้องได้มาเพราะตัวเอง..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ถามใจ (คอร์ด)
ศิลปิน กินรี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend