คอร์ดเพลง ขอโทษที่ฉัน – แซ็ค หลานยายแหม่ม

  
Text   

คอร์ดเพลง : ขอโทษที่ฉัน แซ็ค หลานยายแหม่ม

คอร์ดเพลง ขอโทษที่ฉัน - แซ็ค หลานยายแหม่ม

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single แซ็ค หลานยายแหม่ม : ขอโทษที่ฉัน


INTRO | F C | Dm | Bb C | F C |

 
เข้า
F 
ใจ.. 
 
ว่าเราเป็นแฟนที่ไ
C 
ม่ดี
 
จากวั
Dm 
นนี้.. 
 
มีเราเธอคงลำบ
C 
ากไป
 
ขอโ
Bb 
ทษทุกการกระ
Bbm 
ทำ
 
ที่
Am 
ทำให้เธอไม่ส
Dm 
นใจ
 
หรือ
Bb 
เราควรต้องไปจากชีวิตเ
C 
ขา

 
เข้าใ
F 
จ.. 
 
ว่าเราเป็นแฟนที่ไ
C 
ม่ดี
 
ขอโท
Dm 
ษที.. 
 
ที่ทำให้เธอลำบา
C 
กใจ
 
เข้า
Bb 
ใจว่าตร
Bbm 
งนั้น
 
มันไม่จำ
Am 
เป็นต้องมีเรา
Dm 
ก็ได้
 
หรือ
Gm 
เราควรต้องไปจากตร
C 
งนั้น

 
เข้า
Gm 
ใจ.. 
 
ว่าไม่ต้อง
Am 
มีฉัน
 
ก่อนเราจะจา
Bb 
กกัน 
 
ฉันอยากจะ
C 
ขอ..

 
ขอโทษที่
F 
ฉัน..เป็นความ
C 
สุขให้เธอไม่
Dm 
ได้
 
ขอโทษหล
Bb 
าย ๆ ที่ฉันนั้น
C 
ไม่เอาไ
F 
หน.
A 
.
 
ขอ
Bb 
โทษทุกการกระ
C 
ทำ 
 
ขอ
Am 
โทษที่ทำเธอเสี
Dm 
ยใจ
 
ขอโ
Bb 
ทษ.. 
 
ขอโทษได้ไ
C 
หม..
 
ที่ฉันนั้นเป็นความสุขให้เธอไม่ไ
F 
ด้ 
 
 
C 

 
เข้าใ
F 
จ.. 
 
ว่าเราเป็นแฟนที่ไ
C 
ม่ดี
 
ขอโท
Dm 
ษที.. 
 
ที่ทำให้เธอลำบา
C 
กใจ
 
เข้า
Bb 
ใจว่าตร
Bbm 
งนั้น..
 
มันไม่จำ
Am 
เป็นต้องมีเรา
Dm 
ก็ได้
 
หรือ
Gm 
เราควรต้องไปจากตรง
C 
นั้น..

INSTRU | F C | Dm | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | Bb C | Bb C | F |

 
เข้า
Gm 
ใจ.. 
 
ว่าไม่ต้อง
Am 
มีฉัน..
 
ก่อนเราจะจา
Bb 
กกัน 
 
ฉันอยากจะ
C 
ขอ..

 
ขอโทษที่
F 
ฉัน..เป็นความ
C 
สุขให้เธอไม่
Dm 
ได้
 
ขอโทษหล
Bb 
าย ๆ ที่ฉันนั้น
C 
ไม่เอาไ
F 
หน.
A 
.
 
ขอ
Bb 
โทษทุกการกระ
C 
ทำ 
 
ขอ
Am 
โทษที่ทำเธอเสี
Dm 
ยใจ
 
ขอโ
Bb 
ทษ.. 
 
ขอโทษได้ไ
C 
หม..

 
ขอโทษที่
F 
ฉัน..เป็นความ
C 
สุขให้เธอไม่
Dm 
ได้
 
ขอโทษหล
Bb 
าย ๆ ที่ฉันนั้น
C 
ไม่เอาไ
F 
หน.
A 
.
 
ขอ
Bb 
โทษทุกการกระ
C 
ทำ 
 
ขอ
Am 
โทษที่ทำเธอเสี
Dm 
ยใจ
 
ขอโ
Bb 
ทษ.. 
 
ขอโทษได้ไ
C 
หม..
 
ที่ฉันนั้นเป็นความสุขให้เธอไม่ไ
F 
ด้..

OUTRO | F C | Dm | Bb C | F |


เข้าใจ.. ว่าเราเป็นแฟนที่ไม่ดี
จากวันนี้.. มีเราเธอคงลำบากไป
ขอโทษทุกการกระทำ
ที่ทำให้เธอไม่สนใจ
หรือเราควรต้องไปจากชีวิตเขา

เข้าใจ.. ว่าเราเป็นแฟนที่ไม่ดี
ขอโทษที.. ที่ทำให้เธอลำบากใจ
เข้าใจว่าตรงนั้น
มันไม่จำเป็นต้องมีเราก็ได้
หรือเราควรต้องไปจากตรงนั้น

เข้าใจ.. ว่าไม่ต้องมีฉัน
ก่อนเราจะจากกัน ฉันอยากจะขอ..

ขอโทษที่ฉัน..เป็นความสุขให้เธอไม่ได้
ขอโทษหลาย ๆ ที่ฉันนั้นไม่เอาไหน..
ขอโทษทุกการกระทำ ขอโทษที่ทำเธอเสียใจ
ขอโทษ.. ขอโทษได้ไหม..
ที่ฉันนั้นเป็นความสุขให้เธอไม่ได้

เข้าใจ.. ว่าเราเป็นแฟนที่ไม่ดี
ขอโทษที.. ที่ทำให้เธอลำบากใจ
เข้าใจว่าตรงนั้น..
มันไม่จำเป็นต้องมีเราก็ได้
หรือเราควรต้องไปจากตรงนั้น..

( ดนตรี )

เข้าใจ.. ว่าไม่ต้องมีฉัน..
ก่อนเราจะจากกัน ฉันอยากจะขอ..

ขอโทษที่ฉัน..เป็นความสุขให้เธอไม่ได้
ขอโทษหลาย ๆ ที่ฉันนั้นไม่เอาไหน..
ขอโทษทุกการกระทำ ขอโทษที่ทำเธอเสียใจ
ขอโทษ.. ขอโทษได้ไหม..

ขอโทษที่ฉัน..เป็นความสุขให้เธอไม่ได้
ขอโทษหลาย ๆ ที่ฉันนั้นไม่เอาไหน..
ขอโทษทุกการกระทำ ขอโทษที่ทำเธอเสียใจ
ขอโทษ.. ขอโทษได้ไหม..
ที่ฉันนั้นเป็นความสุขให้เธอไม่ได้..


รูปภาพคอร์ด ขอโทษที่ฉัน – แซ็ค หลานยายแหม่ม

คอร์ดเพลง ขอโทษที่ฉัน - แซ็ค หลานยายแหม่ม

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ขอโทษที่ฉัน (คอร์ด)

คำร้อง ทำนอง : แซ็ค หลานยายแหม่ม
เรียบเรียง : แซ็ค หลานยายแหม่ม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend