หน้าแรก » แซ็ค หลานยายแหม่ม » คอร์ดเพลง ขอโทษที่ฉัน – แซ็ค หลานยายแหม่ม

คอร์ดเพลง ขอโทษที่ฉัน – แซ็ค หลานยายแหม่ม

คอร์ดเพลง : ขอโทษที่ฉัน แซ็ค หลานยายแหม่ม

คอร์ดเพลง ขอโทษที่ฉัน - แซ็ค หลานยายแหม่ม

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single แซ็ค หลานยายแหม่ม : ขอโทษที่ฉัน


INTRO | F C | Dm | Bb C | F C |

 
เข้า
ใจ.. 
 
ว่าเราเป็นแฟนที่ไ
ม่ดี
 
จากวั
Dm 
นนี้.. 
 
มีเราเธอคงลำบ
ากไป
 
ขอโ
Bb 
ทษทุกการกระ
Bbm 
ทำ
 
ที่
Am 
ทำให้เธอไม่ส
Dm 
นใจ
 
หรือ
Bb 
เราควรต้องไปจากชีวิตเ
ขา

 
เข้าใ
จ.. 
 
ว่าเราเป็นแฟนที่ไ
ม่ดี
 
ขอโท
Dm 
ษที.. 
 
ที่ทำให้เธอลำบา
กใจ
 
เข้า
Bb 
ใจว่าตร
Bbm 
งนั้น
 
มันไม่จำ
Am 
เป็นต้องมีเรา
Dm 
ก็ได้
 
หรือ
Gm 
เราควรต้องไปจากตร
งนั้น

 
เข้า
Gm 
ใจ.. 
 
ว่าไม่ต้อง
Am 
มีฉัน
 
ก่อนเราจะจา
Bb 
กกัน 
 
ฉันอยากจะ
ขอ..

 
ขอโทษที่
ฉัน..เป็นความ
สุขให้เธอไม่
Dm 
ได้
 
ขอโทษหล
Bb 
าย ๆ ที่ฉันนั้น
ไม่เอาไ
หน.
.
 
ขอ
Bb 
โทษทุกการกระ
ทำ 
 
ขอ
Am 
โทษที่ทำเธอเสี
Dm 
ยใจ
 
ขอโ
Bb 
ทษ.. 
 
ขอโทษได้ไ
หม..
 
ที่ฉันนั้นเป็นความสุขให้เธอไม่ไ
ด้ 
 
 

 
เข้าใ
จ.. 
 
ว่าเราเป็นแฟนที่ไ
ม่ดี
 
ขอโท
Dm 
ษที.. 
 
ที่ทำให้เธอลำบา
กใจ
 
เข้า
Bb 
ใจว่าตร
Bbm 
งนั้น..
 
มันไม่จำ
Am 
เป็นต้องมีเรา
Dm 
ก็ได้
 
หรือ
Gm 
เราควรต้องไปจากตรง
นั้น..

INSTRU | F C | Dm | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | Bb C | Bb C | F |

 
เข้า
Gm 
ใจ.. 
 
ว่าไม่ต้อง
Am 
มีฉัน..
 
ก่อนเราจะจา
Bb 
กกัน 
 
ฉันอยากจะ
ขอ..

 
ขอโทษที่
ฉัน..เป็นความ
สุขให้เธอไม่
Dm 
ได้
 
ขอโทษหล
Bb 
าย ๆ ที่ฉันนั้น
ไม่เอาไ
หน.
.
 
ขอ
Bb 
โทษทุกการกระ
ทำ 
 
ขอ
Am 
โทษที่ทำเธอเสี
Dm 
ยใจ
 
ขอโ
Bb 
ทษ.. 
 
ขอโทษได้ไ
หม..

 
ขอโทษที่
ฉัน..เป็นความ
สุขให้เธอไม่
Dm 
ได้
 
ขอโทษหล
Bb 
าย ๆ ที่ฉันนั้น
ไม่เอาไ
หน.
.
 
ขอ
Bb 
โทษทุกการกระ
ทำ 
 
ขอ
Am 
โทษที่ทำเธอเสี
Dm 
ยใจ
 
ขอโ
Bb 
ทษ.. 
 
ขอโทษได้ไ
หม..
 
ที่ฉันนั้นเป็นความสุขให้เธอไม่ไ
ด้..

OUTRO | F C | Dm | Bb C | F |


เข้าใจ.. ว่าเราเป็นแฟนที่ไม่ดี
จากวันนี้.. มีเราเธอคงลำบากไป
ขอโทษทุกการกระทำ
ที่ทำให้เธอไม่สนใจ
หรือเราควรต้องไปจากชีวิตเขา

เข้าใจ.. ว่าเราเป็นแฟนที่ไม่ดี
ขอโทษที.. ที่ทำให้เธอลำบากใจ
เข้าใจว่าตรงนั้น
มันไม่จำเป็นต้องมีเราก็ได้
หรือเราควรต้องไปจากตรงนั้น

เข้าใจ.. ว่าไม่ต้องมีฉัน
ก่อนเราจะจากกัน ฉันอยากจะขอ..

ขอโทษที่ฉัน..เป็นความสุขให้เธอไม่ได้
ขอโทษหลาย ๆ ที่ฉันนั้นไม่เอาไหน..
ขอโทษทุกการกระทำ ขอโทษที่ทำเธอเสียใจ
ขอโทษ.. ขอโทษได้ไหม..
ที่ฉันนั้นเป็นความสุขให้เธอไม่ได้

เข้าใจ.. ว่าเราเป็นแฟนที่ไม่ดี
ขอโทษที.. ที่ทำให้เธอลำบากใจ
เข้าใจว่าตรงนั้น..
มันไม่จำเป็นต้องมีเราก็ได้
หรือเราควรต้องไปจากตรงนั้น..

( ดนตรี )

เข้าใจ.. ว่าไม่ต้องมีฉัน..
ก่อนเราจะจากกัน ฉันอยากจะขอ..

ขอโทษที่ฉัน..เป็นความสุขให้เธอไม่ได้
ขอโทษหลาย ๆ ที่ฉันนั้นไม่เอาไหน..
ขอโทษทุกการกระทำ ขอโทษที่ทำเธอเสียใจ
ขอโทษ.. ขอโทษได้ไหม..

ขอโทษที่ฉัน..เป็นความสุขให้เธอไม่ได้
ขอโทษหลาย ๆ ที่ฉันนั้นไม่เอาไหน..
ขอโทษทุกการกระทำ ขอโทษที่ทำเธอเสียใจ
ขอโทษ.. ขอโทษได้ไหม..
ที่ฉันนั้นเป็นความสุขให้เธอไม่ได้..


รูปภาพคอร์ด ขอโทษที่ฉัน – แซ็ค หลานยายแหม่ม

คอร์ดเพลง ขอโทษที่ฉัน - แซ็ค หลานยายแหม่ม

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ขอโทษที่ฉัน (คอร์ด)

คำร้อง ทำนอง : แซ็ค หลานยายแหม่ม
เรียบเรียง : แซ็ค หลานยายแหม่ม
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :