คอร์ดเพลง ทรมาน WANYAi แว่นใหญ่

  
Text   
คอร์ดเพลง ทรมาน WANYAi แว่นใหญ่

คอร์ด :

ศิลปิน : WANYAi แว่นใหญ่

เนื้อร้อง/ทำนอง : WANYAi

คอร์ดในเพลง : Bm,D,A


INTRO | Bm | D | A | A |

Bm 
  สักวันหนึ่งจะผ่านไป
D 
  คือคำที่ใครต่อใครได้บอ
A 
กไว้
Bm 
  ยังคงอดทนเฝ้ารอ
D 
  อีกนานแค่ไหนกว่ามันจะเลือ
A 
นหาย

 
ยังคง
D 
ทุกข์..ทน
C#m 
อยู่ที่เดิม
 
อยู่ใน
Bm 
ฝันร้ายแม้จะลื
A 
มตา
 
ยังมอง
Bm 
เห็นเธอ 
 
เอ่ย
C#m 
คำร่ำลาซ้ำๆ
 
ให้
D 
ฉันฟัง..
D#dim 
.. 
 
ทุก
E 
คืน..

 
ยังคงท
A 
รมาน 
 
และ
G#dim 
ยังไม่ได้ดี
C#7 
ขึ้นเลย
 
ยัง
F#m 
ทรมาน 
 
ทุก
Em 
ครั้งที่ยังคิด
A 
ถึงเธอ
 
D 
วามเสียใจ 
 
ก็ยัง
C#m 
รุนแรงเหมือนเดิม
 
ไม่เ
B7 
คยเปลี่ยน.. 
 
สัก
E 
ที..

 
ยังคง
A 
ทรมาน 
 
กับ
G#dim 
ความทรงจำทุก
C#7 
ภาพเธอ
 
ยัง
F#m 
ทรมาน 
 
ไม่
Em 
รู้อีกนานเท่
A 
าไร
 
ที่ต้อง
D 
มีน้ำตา 
 
ให้กับ
C#m 
แผลที่ไม่มีวัน
B7 
หายไป
 
และต้อง
Bm 
ยอมรับว่าไม่
E 
มีเธอแ
A 
ล้ว

Bm 
  ยอมแพ้อย่างไร้ความหวัง
D 
  กับความเจ็บช้ำที่ไม่มี
A 
วันหาย

 
ยังคง
D 
ทุกข์..ทน
C#m 
อยู่ที่เดิม
 
อยู่ใน
Bm 
ฝันร้ายแม้จะลื
A 
มตา
 
ยังมอง
Bm 
เห็นเธอ 
 
เอ่ย
C#m 
คำร่ำลาซ้ำๆ
 
ให้
D 
ฉันฟัง..
D#dim 
.. 
 
ทุก
E 
คืน..

 
ยังคงท
A 
รมาน 
 
และ
G#dim 
ยังไม่ได้ดี
C#7 
ขึ้นเลย
 
ยัง
F#m 
ทรมาน 
 
ทุก
Em 
ครั้งที่ยังคิด
A 
ถึงเธอ
 
D 
วามเสียใจ 
 
ก็ยัง
C#m 
รุนแรงเหมือนเดิม
 
ไม่เ
B7 
คยเปลี่ยน.. 
 
สัก
E 
ที..

 
ยังคง
A 
ทรมาน 
 
กับ
G#dim 
ความทรงจำทุก
C#7 
ภาพเธอ
 
ยัง
F#m 
ทรมาน 
 
ไม่
Em 
รู้อีกนานเท่
A 
าไร
 
ที่ต้อง
D 
มีน้ำตา 
 
ให้กับ
C#m 
แผลที่ไม่มีวัน
B7 
หายไป
 
และต้อง
Bm 
ยอมรับว่าไม่
E 
มีเธอแล้ว

INSTRU | D Dm | A | D D#dim | E F |

 
ยังคง
Bb 
ทรมาน 
 
และ
Adim 
ยังไม่ได้ดี
D7 
ขึ้นเลย
 
ยัง
Gm 
ทรมาน 
 
ทุก
Fm 
ครั้งที่ยังคิด
Bb 
ถึงเธอ
 
Eb 
วามเสียใจ 
 
ก็ยัง
Dm 
รุนแรงเหมือนเดิม
 
ไม่เ
C7 
คยเปลี่ยน.. 
 
สัก
F 
ที..

 
ยังคง
Bb 
ทรมาน 
 
กับ
Adim 
ความทรงจำทุก
D7 
ภาพเธอ
 
ยัง
Gm 
ทรมาน 
 
ไม่
Fm 
รู้อีกนานเท่
Bb 
าไร
 
ที่ต้อง
Eb 
มีน้ำตา 
 
ให้กับ
Dm 
แผลที่ไม่มีวัน
C7 
หายไป
 
และต้อง
Cm 
ยอมรับว่าไม่
F 
มีเธอแล้ว..

INSTRU | Eb |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ทรมาน


สักวันหนึ่งจะผ่านไป
คือคำที่ใครต่อใครได้บอกไว้
ยังคงอดทนเฝ้ารอ
อีกนานแค่ไหนกว่ามันจะเลือนหาย

ยังคงทุกข์ทนอยู่ที่เดิม
อยู่ในฝันร้ายแม้จะลืมตา
ยังมองเห็นเธอ เอ่ยคำร่ำลาซ้ำๆ
ให้ฉันฟัง.. 5ทุกคืน..

ยังคงทรมาน และยังไม่ได้ดีขึ้นเลย
ยังทรมาน ทุกครั้งที่ยังคิดถึงเธอ
ความเสียใจ ก็ยังรุนแรงเหมือนเดิม
ไม่เคยเปลี่ยน.. สักที
ยังคงทรมาน กับความทรงจำทุกภาพเธอ
ยังทรมาน ไม่รู้อีกนานเท่าไร
ที่ต้องมีน้ำตา ให้กับแผลที่ไม่มีวันหายไป
และต้องยอมรับว่าไม่มีเธอแล้ว
ยอมแพ้อย่างไร้ความหวัง
กับความเจ็บช้ำที่ไม่มีวันหาย

ยังคงทุกข์ทนอยู่ที่เดิม
อยู่ในฝันร้ายแม้จะลืมตา
ยังมองเห็นเธอ เอ่ยคำร่ำลาซ้ำๆ
ให้ฉันฟัง.. ทุกคืน..

ยังคงทรมาน และยังไม่ได้ดีขึ้นเลย
ยังทรมาน ทุกครั้งที่ยังคิดถึงเธอ
ความเสียใจ ก็ยังรุนแรงเหมือนเดิม
ไม่เคยเปลี่ยน.. สักที
ยังคงทรมาน กับความทรงจำทุกภาพเธอ
ยังทรมาน ไม่รู้อีกนานเท่าไร
ที่ต้องมีน้ำตา ให้กับแผลที่ไม่มีวันหายไป
และต้องยอมรับว่าไม่มีเธอแล้ว

( ดนตรี )

ยังคงทรมาน และยังไม่ได้ดีขึ้นเลย
ยังทรมาน ทุกครั้งที่ยังคิดถึงเธอ
ความเสียใจ ก็ยังรุนแรงเหมือนเดิม
ไม่เคยเปลี่ยน.. สักที
ยังคงทรมาน กับความทรงจำทุกภาพเธอ
ยังทรมาน ไม่รู้อีกนานเท่าไร
ที่ต้องมีน้ำตา ให้กับแผลที่ไม่มีวันหายไป
และต้องยอมรับว่าไม่มีเธอแล้ว..

มิวสิควิดีโอ ทรมาน WANYAi แว่นใหญ่

เพลง : ทรมาน
ศิลปิน : WANYAi แว่นใหญ่
เรียบเรียง : WANYAi, ติณณ์ นภาลัย,
ปริญญา เกศดี, ต่อศักดิ์ ปัญจศุภรักษ์
ติดต่องานแสดง : 080-298-2493
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend