คอร์ดเพลง ฉันยังอยู่ – คณะขวัญใจ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฉันยังอยู่ คณะขวัญใจ

คอร์ดเพลง ฉันยังอยู่ - คณะขวัญใจ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single คณะขวัญใจ : ฉันยังอยู่

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ฉันยังอยู่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
ลาล้าลา.. ล้าลา.. ลาลาลาลา..
 
 
ลาล้าลา.. ล้าลา.. ล้าลาล้าลา..
 

INSTRU | Bb | Eb | Bb | F |

 
พยา
Bb 
ยามโบกมือทัก
Eb 
ทาย 
 
พยาย
F 
ามส่งยิ้มให้
Bb 
ไป
 
พยา
Ab 
ยามส่งความรู้
Eb 
สึก 
 
ส่งไ
F 
ป 
 
พยา
Bb 
ยามมากมายเท่าไ
Eb 
หร่ 
 
พยาย
F 
ามมากมายเหลือ
Bb 
เกิน
Ab 
เพียงอยากเดินข้าง
Eb 
กันเหมือนเก่า 
 
เท่า
F 
นั้น

 
แต่แ
Eb 
ปลกใจจริงไม่รู้
Ebm 
ทำไม 
 
ทำ
Bb 
ไมเธอมองไม่เห็น
 
หรือ
Cm 
อาจจะเป็น 
 
หรือฉันเป็นแค่เพียงวิญญ
F 
าณ

Eb 
แอบมองเธอคอย
Ebm 
เฝ้าดูอยู่ 
 
 
Bb 
อยากจะรู้เป็นไงบ้างหนอ
Cm 
ยังเฝ้ารอ 
 
นับวันเวลาพ
F 
บกัน

Eb 
แต่สุดท้าย
Ebm 
ก็รู้ความจริง 
 
ความ
Bb 
จริงไม่ใช่ความฝัน
Cm 
ลา.. ลา.. ลา.. ลับกันไปไกล ไ
F 
กลแสนไกล 
 
ห่างไกล
 
ไกลกันเหลือเ
Bb 
กิน.. 
 
 
Eb 
ลา.. ล้า  
F 
ลา..

 
ให้
Bb 
ลมแสงดาวดวงเ
Eb 
ดือนนภา 
 
F 
ายธาราผืน
Bb 
ดินช่วยที
Ab 
ฝากบอกไปว่าอยู่ตร
Eb 
งนี้ 
 
ที่เ
F 
ดิม

 
แต่แ
Eb 
ปลกใจจริงไม่รู้
Ebm 
ทำไม 
 
ทำ
Bb 
ไมเธอมองไม่เห็น
 
หรือ
Cm 
อาจจะเป็น 
 
หรือฉันเป็นแค่เพียงวิญญ
F 
าณ

Eb 
แอบมองเธอคอยเฝ้า
Ebm 
ดูอยู่ 
 
อยาก
Bb 
จะรู้เป็นไงบ้างหนอ
 
ยัง
Cm 
เฝ้ารอนับวันเวลาพบ
F 
กัน

Eb 
แต่สุดท้าย
Ebm 
ก็รู้ความจริง 
 
ความ
Bb 
จริงไม่ใช่ความฝัน
Cm 
ลา.. ลา.. ลา.. ลับกันไปไกล ไ
F 
กลแสนไกล 
 
ห่างไกล
 
ไกลกันเหลือเ
Bb 
กิน..

INSTRU | Ab Abm | Eb | Ab Abm | Eb |
INSTRU | Ab Abm | Eb | Db C | F |

 
แต่แ
Eb 
ปลกใจจริงไม่รู้
Ebm 
ทำไม 
 
ทำ
Bb 
ไมเธอมองไม่เห็น
 
หรือ
Cm 
อาจจะเป็น 
 
หรือฉันเป็นแค่เพียงวิญญ
F 
าณ

Eb 
แอบมองเธอคอยเฝ้า
Ebm 
ดูอยู่ 
 
อยา
Bb 
กจะรู้เป็นไงบ้างหนอ
 
ยัง
Cm 
เฝ้ารอนับวันเวลาพบ
F 
กัน

Eb 
แต่สุดท้าย
Ebm 
ก็รู้ความจริง 
 
ความ
Bb 
จริงไม่ใช่ความฝัน
Cm 
ลา.. ลา.. ลา.. ลับกันไปไกล ไ
F 
กลแสนไกล 
 
ห่างไกล
 
ไกลกันเหลือเกิน..
 

 
แต่แ
Eb 
ปลกใจจริงไม่รู้
Ebm 
ทำไม 
 
ทำ
Bb 
ไมเธอมองไม่เห็น
 
หรือ
Cm 
อาจจะเป็น 
 
หรือฉันเป็นแค่เพียงวิญญ
F 
าณ

Eb 
แอบมองเธอคอยเฝ้า
Ebm 
ดูอยู่ 
 
อยา
Bb 
กจะรู้เป็นไงบ้างหนอ
 
ยัง
Cm 
เฝ้ารอนับวันเวลาพบ
F 
กัน

Eb 
แต่สุดท้าย
Ebm 
ก็รู้ความจริง 
 
ความ
Bb 
จริงไม่ใช่ความฝัน
Cm 
ลา.. ลา.. ลา.. ลับกันไปไกล ไ
F 
กลแสนไกล 
 
ห่างไกล
 
ไกลกันเหลือเ
Bb 
กิน..

Cm 
ลา ลา ลา.. ลับกันไปไกล
 
ไกลแสนไกล ห่างไกล ไกลกันเหลือเกิน…
 

OUTRO | Eb Ebm | Bb |


ลาล้าลา.. ล้าลา.. ลาลาลาลา..
ลาล้าลา.. ล้าลา.. ล้าลาล้าลา..

( ดนตรี )

พยายามโบกมือทักทาย พยายามส่งยิ้มให้ไป
พยายามส่งความรู้สึก ส่งไป 
พยายามมากมายเท่าไหร่ พยายามมากมายเหลือเกิน
เพียงอยากเดินข้างกันเหมือนเก่า เท่านั้น

แต่แปลกใจจริงไม่รู้ทำไม ทำไมเธอมองไม่เห็น
หรืออาจจะเป็น หรือฉันเป็นแค่เพียงวิญญาณ

แอบมองเธอคอยเฝ้าดูอยู่ อยากจะรู้เป็นไงบ้างหนอ
ยังเฝ้ารอ นับวันเวลาพบกัน

แต่สุดท้ายก็รู้ความจริง ความจริงไม่ใช่ความฝัน
ลา.. ลา.. ลา.. ลับกันไปไกล ไกลแสนไกล ห่างไกล
ไกลกันเหลือเกิน.. ลา.. ล้า ลา..

ให้ลมแสงดาวดวงเดือนนภา สายธาราผืนดินช่วยที
ฝากบอกไปว่าอยู่ตรงนี้ ที่เดิม

แต่แปลกใจจริงไม่รู้ทำไม ทำไมเธอมองไม่เห็น
หรืออาจจะเป็น หรือฉันเป็นแค่เพียงวิญญาณ

แอบมองเธอคอยเฝ้าดูอยู่ อยากจะรู้เป็นไงบ้างหนอ
ยังเฝ้ารอนับวันเวลาพบกัน

แต่สุดท้ายก็รู้ความจริง ความจริงไม่ใช่ความฝัน
ลา.. ลา.. ลา.. ลับกันไปไกล ไกลแสนไกล ห่างไกล
ไกลกันเหลือเกิน..

( ดนตรี )

แต่แปลกใจจริงไม่รู้ทำไม ทำไมเธอมองไม่เห็น
หรืออาจจะเป็น หรือฉันเป็นแค่เพียงวิญญาณ

แอบมองเธอคอยเฝ้าดูอยู่ อยากจะรู้เป็นไงบ้างหนอ
ยังเฝ้ารอนับวันเวลาพบกัน

แต่สุดท้ายก็รู้ความจริง ความจริงไม่ใช่ความฝัน
ลา.. ลา.. ลา.. ลับกันไปไกล ไกลแสนไกล ห่างไกล
ไกลกันเหลือเกิน..

แต่แปลกใจจริงไม่รู้ทำไม ทำไมเธอมองไม่เห็น
หรืออาจจะเป็น หรือฉันเป็นแค่เพียงวิญญาณ

แอบมองเธอคอยเฝ้าดูอยู่ อยากจะรู้เป็นไงบ้างหนอ
ยังเฝ้ารอนับวันเวลาพบกัน

แต่สุดท้ายก็รู้ความจริง ความจริงไม่ใช่ความฝัน
ลา.. ลา.. ลา.. ลับกันไปไกล ไกลแสนไกล ห่างไกล
ไกลกันเหลือเกิน..

ลา ลา ลา.. ลับกันไปไกล
ไกลแสนไกล ห่างไกล ไกลกันเหลือเกิน…


รูปภาพคอร์ด ฉันยังอยู่ – คณะขวัญใจ

คอร์ดเพลง ฉันยังอยู่ - คณะขวัญใจ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฉันยังอยู่ (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : ชีวิน โกมารทัต
เรียบเรียง : คณะขวัญใจ
ติดต่องานแสดง : Tel. 063-9166983
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend