คอร์ดเพลง เพื่อนกันมันดีแล้ว – RachYO

  
Text   

คอร์ดเพลง : เพื่อนกันมันดีแล้ว RachYO

คอร์ดเพลง เพื่อนกันมันดีแล้ว- RachYO

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single RachYO : เพื่อนกันมันดีแล้ว

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เพื่อนกันมันดีแล้ว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A | C#m | Bm | E | ( 3 Times ) | A |

 
A 
พื่อน.. 
 
มันคือคำแรกที่เราสองคนนั้นเ
C#m 
ริ่มมา
 
เข้าใจอย่างดีว่ามันไม่มีเลิ
Bm 
กรา
 
ไม่ผิดเ
E 
ลยที่เธอชอบแบบนี้
 
รู้จักตั้งแต่
A 
ตีนเท่าฝาหอย
 
จนตอนนี้ฉันคิดว่า
C#m 
หอยเท่าฝ่าตีน
 
เธอน่ารักเหมือน
Bm 
เดิมไม่มีเปลี่ยน
 
แต่สิ่งที่เป
E 
ลี่ยนคือใจฉันเอง

 
เก็บความรู้
F#m 
สึกไว้ไม่ไหว
 
ยิ่งห้ามเท่า
C#m 
ไหร่ยิ่งฝืนไปอยู่ดี
 
ไม่เคยจะ
Bm 
นึกว่าวันนี้จู่ๆ 
 
ก็ชอบเพื่อนคนนี้
 
ไม่
A 
มีอะไรแน่นอน

 
แต่เธอก็
F#m 
หยุดฉันเอาไว้
 
ตอบกลับออกไ
C#m 
ปว่าเพื่อนกันก็ดีแล้ว
 
ถ้าถาม
Bm 
เธอว่ารักฉันมากแค่ไหน
 
เธอคงจะตอบจาก
E 
ใจว่ารักแค่เพื่อนกัน

 
เราเป็นเพื่อนกันแบบ
A 
นี้ 
 
ก็ดีแล้ว
C#m 
ฉันควรจะเข้าใจ 
 
และ
Bm 
ไม่เข้าไปวุ่นวาย
 
หรือเป็นอะ
E 
ไรที่เธอไม่ต้องการ
 
หากมีเว
A 
ลา กลับไปย้อน  
C#m 
ฉันจะไม่ใจร้อน
 
รีบ
Bm 
เอ่ยถ้อยคำวาจาจริงจังไ
E 
 
เพื่อนกันมันดีแล้วเธอ
 

 
เราเป็นเพื่อนกันแบบ
A 
นี้ 
 
ก็ดีแล้ว
C#m 
ฉันควรจะเข้าใจและ
Bm 
ไม่เข้าไปวุ่นวาย
 
หรือเป็นอะ
E 
ไรที่เธอไม่ต้องการ
 
หากมีเว
A 
ลา กลับไปย้อน  
C#m 
ฉันจะไม่ใจร้อน
 
รีบ
Bm 
เอ่ยถ้อยคำวาจาจริงจังไ
E 
 
เพื่อนกันมันดีแล้วเ
A 
ธอ

 
จะไม่ออกแรงเ
A 
ห่า 
 
ไม่ใช่ว่าเหงาสะอึกตอบ
 
ไม่พูดถึง
C#m 
แฟนเก่า 
 
ปัจจุบันมีความรู้สึกบอก
 
ว่าใจของ
Bm 
เธอต้องมาก่อน 
 
ไม่มองว่ามันเป็นแค่เรื่อง
 
อยากดึงตัวเ
E 
ธอเข้ามากอด 
 
แต่คำตอบคือเป็นได้แค่เพื่อน
 
มันสะเ
A 
ทือนสะท้านสุดแสน
 
เหมือนโซ่ล่ามแขนคอยเคลื่อนตึง
 
 
ถ้าเกิดเลือก
C#m 
ได้ก็ไม่อยากเป็น 
 
friend
 
เพราะอยากเป็นแฟนไว้เชื่อมดึง
 
Bm 
ใจมันมึนที่คิดจริงจัง
 
ขอให้เธอเก็บมันเอาไว้สักเรื่องนึง
 
 
ที่บ
E 
อกเพื่อนเป็นมิตรภาพขบักขี้คางคาก
 
กูบ่ได้อยากเป็นเพื่อนมึง
 

 
เก็บความรู้
F#m 
สึกไว้ไม่ไหว
 
ยิ่งห้ามเท่า
C#m 
ไหร่ยิ่งฝืนไปอยู่ดี
 
ไม่เคยจะ
Bm 
นึกว่าวันนี้จู่ๆ 
 
ก็ชอบเพื่อนคนนี้
 
ไม่
A 
มีอะไรแน่นอน

 
แต่เธอก็
F#m 
หยุดฉันเอาไว้
 
ตอบกลับออกไ
C#m 
ปว่าเพื่อนกันก็ดีแล้ว
 
ถ้าถาม
Bm 
เธอว่ารักฉันมากแค่ไหน
 
เธอคงจะตอบจาก
E 
ใจว่ารักแค่เพื่อนกัน

 
เราเป็นเพื่อนกันแบบ
A 
นี้ 
 
ก็ดีแล้ว
C#m 
ฉันควรจะเข้าใจ 
 
และ
Bm 
ไม่เข้าไปวุ่นวาย
 
หรือเป็นอะ
E 
ไรที่เธอไม่ต้องการ
 
หากมีเว
A 
ลา กลับไปย้อน  
C#m 
ฉันจะไม่ใจร้อน
 
รีบ
Bm 
เอ่ยถ้อยคำวาจาจริงจังไ
E 
 
เพื่อนกันมันดีแล้วเธอ
 

 
เราเป็นเพื่อนกันแบบ
A 
นี้ 
 
ก็ดีแล้ว
C#m 
ฉันควรจะเข้าใจ 
 
และ
Bm 
ไม่เข้าไปวุ่นวาย
 
หรือเป็นอะ
E 
ไรที่เธอไม่ต้องการ
 
หากมีเว
A 
ลา กลับไปย้อน  
C#m 
ฉันจะไม่ใจร้อน
 
รีบ
Bm 
เอ่ยถ้อยคำวาจาจริงจังไ
E 
 
เพื่อนกันมันดีแล้วเ
A 
ธอ…


เพื่อน.. มันคือคำแรกที่เราสองคนนั้นเริ่มมา
เข้าใจอย่างดีว่ามันไม่มีเลิกรา
ไม่ผิดเลยที่เธอชอบแบบนี้
รู้จักตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอย
จนตอนนี้ฉันคิดว่าหอยเท่าฝ่าตีน
เธอน่ารักเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน
แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือใจฉันเอง

เก็บความรู้สึกไว้ไม่ไหวยิ่ง
ห้ามเท่าไหร่ยิ่งฝืนไปอยู่ดี
ไม่เคยจะนึกว่าวันนี้จู่ๆ ก็ชอบเพื่อนคนนี้
ไม่มีอะไรแน่นอน

แต่เธอก็หยุดฉันเอาไว้
ตอบกลับออกไปว่าเพื่อนกันก็ดีแล้ว
ถ้าถามเธอว่ารักฉันมากแค่ไหน
เธอคงจะตอบจากใจว่ารักแค่เพื่อนกัน

เราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ ก็ดีแล้ว
ฉันควรจะเข้าใจ และไม่เข้าไปวุ่นวาย
หรือเป็นอะไรที่เธอไม่ต้องการ
หากมีเวลา กลับไปย้อน ฉันจะไม่ใจร้อน
รีบเอ่ยถ้อยคำวาจาจริงจังไป
เพื่อนกันมันดีแล้วเธอ

เราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ ก็ดีแล้ว
ฉันควรจะเข้าใจและไม่เข้าไปวุ่นวาย
หรือเป็นอะไรที่เธอไม่ต้องการ
หากมีเวลา กลับไปย้อน ฉันจะไม่ใจร้อน
รีบเอ่ยถ้อยคำวาจาจริงจังไป
เพื่อนกันมันดีแล้วเธอ

จะไม่ออกแรงเห่า ไม่ใช่ว่าเหงาสะอึกตอบ
ไม่พูดถึงแฟนเก่า ปัจจุบันมีความรู้สึกบอก
ว่าใจของเธอต้องมาก่อน ไม่มองว่ามันเป็นแค่เรื่อง
อยากดึงตัวเธอเข้ามากอด แต่คำตอบคือเป็นได้แค่เพื่อน
มันสะเทือนสะท้านสุดแสน
เหมือนโซ่ล่ามแขนคอยเคลื่อนตึง
ถ้าเกิดเลือกได้ก็ไม่อยากเป็น rin
เพราะอยากเป็นแฟนไว้เชื่อมดึง
ใจมันมึนที่คิดจริงจัง
ขอให้เธอเก็บมันเอาไว้สักเรื่องนึง
ที่บอกเพื่อนเป็นมิตรภาพขบักขี้คางคาก
กูบ่ได้อยากเป็นเพื่อนมึง

เก็บความรู้สึกไว้ไม่ไหวยิ่ง
ห้ามเท่าไหร่ยิ่งฝืนไปอยู่ดี
ไม่เคยจะนึกว่าวันนี้จู่ๆ ก็ชอบเพื่อนคนนี้
ไม่มีอะไรแน่นอน

แต่เธอก็หยุดฉันเอาไว้
ตอบกลับออกไปว่าเพื่อนกันก็ดีแล้ว
ถ้าถามเธอว่ารักฉันมากแค่ไหน
เธอคงจะตอบจากใจว่ารักแค่เพื่อนกัน

เราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ ก็ดีแล้ว
ฉันควรจะเข้าใจ และไม่เข้าไปวุ่นวาย
หรือเป็นอะไรที่เธอไม่ต้องการ
หากมีเวลา กลับไปย้อน ฉันจะไม่ใจร้อน
รีบเอ่ยถ้อยคำวาจาจริงจังไป
เพื่อนกันมันดีแล้วเธอ

เราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ ก็ดีแล้ว
ฉันควรจะเข้าใจ และไม่เข้าไปวุ่นวาย
หรือเป็นอะไรที่เธอไม่ต้องการ
หากมีเวลา กลับไปย้อน ฉันจะไม่ใจร้อน
รีบเอ่ยถ้อยคำวาจาจริงจังไป
เพื่อนกันมันดีแล้วเธอ…


รูปภาพคอร์ด เพื่อนกันมันดีแล้ว – RachYO

คอร์ดเพลง เพื่อนกันมันดีแล้ว - RachYO

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เพื่อนกันมันดีแล้ว (คอร์ด)

Lyrics : RachYO
Arrange : Mingshan
Beat Prod : Mingshan
คอร์ดเพลง เพื่อนกันมันดีแล้ว - RachYO
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend