คอร์ดเพลง บางเวลาโคตรคิดถึงเลย – คณะขวัญใจ

  
Text   

คอร์ดเพลง : บางเวลาโคตรคิดถึงเลย คณะขวัญใจ

คอร์ดเพลง บางเวลาโคตรคิดถึงเลย - คณะขวัญใจ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single คณะขวัญใจ : บางเวลาโคตรคิดถึงเลย


INTRO | Eb Cm | Bb Eb | ( 2 Times )

 
ในบ
Eb 
างช่วงเวลา 
 
ที่สาย
Ab 
ตามองเหม่อ
 
ใจพ
Eb 
ร่ำเพ้อ 
 
ล่องลอย
Bb 
ไกล
 
เสียง
Eb 
ความเงียบครอบงำแม้ในผู้
Ab 
คนมากมาย
 
ราว
Eb 
กับคล้าย 
 
เวลา
Bb 
ไม่เดิน

 
เห็น
Eb 
รอยยิ้มของใคร 
 
ใคร
Ab 
ซักคนคนหนึ่ง
 
ที่ยั
Eb 
งซึ้งตรึงทรวง
Bb 
ใน
 
ลม
Eb 
หายใจยังอุ่นๆ 
 
กลิ่นหอม
Ab 
ที่ยังไม่เสื่อมสลาย
 
ไม่จ
Eb 
างหาย 
 
ไม่เคยลบ
Bb 
เลือนราง

 
บาง
Ab 
อารมณ์ 
 
หัวใจอ่
Eb 
อนล้า
 
บาง
Ab 
เวลา 
 
น้ำตา
Eb 
มันเรียกร้อง
 
ยัง
Ab 
คงจำ 
 
สองตา
Gm 
ที่เคยจ้อง
Cm 
มอง
 
ร่ำ
Fm 
ร้อง..       
F7 
โหยห
Bb 
า 
 
หา…

 
คิด
Eb 
ถึง.. 
 
คิด
Cm 
ถึง.. 
 
คิด
Bb 
ถึงคะนึงร่ำไป 
 
 
Eb 
 
คิด
Fm 
ถึงใคร 
 
 
Bb 
ใครคนนั้น 
 
 
Eb 
 
คิด
Eb 
ถึง.. 
 
คิด
Cm 
ถึงเขา 
 
ไม่เคย
Bb 
จะลืมซักวัน
Eb 
 
ฝาก
Fm 
.. 
 
ให้จันท
Bb 
ร์ 
 
ช่วยบอกเขา
Eb 
ได้ไหม
 
ต่อให้ดิน
Ab 
มลาย 
 
ท้องฟ้า
Gm 
จะหาย
Cm 
ไป
 
จะยังคง
Fm 
หัวใจ 
 
จะรักเธอ
Gm 
เรื่อยไป
 
ไม่ว่านาน
Ab 
เท่าใด 
 
ตราบสิ้นลม
Bb 
หายใจ 
 
ยังคิดถึงเธอ

INSTRU | Eb | Ab | Eb | Ab | Bb | Ab | Eb |

 
บาง
Ab 
อารมณ์ 
 
หัวใจอ่
Eb 
อนล้า
 
บาง
Ab 
เวลา 
 
น้ำตา
Eb 
มันเรียกร้อง
 
ยัง
Ab 
คงจำ 
 
สองตา
Gm 
ที่เคยจ้อง
Cm 
มอง
 
ร่ำ
Fm 
ร้อง..       
F7 
โหยห
Bb 
า 
 
หา…

 
คิด
Eb 
ถึง.. 
 
คิด
Cm 
ถึง.. คิด
Bb 
ถึงคะนึงร่ำไป 
 
 
Eb 
 
คิด
Fm 
ถึงใคร 
 
 
Bb 
ใครคนนั้น 
 
 
Eb 
 
คิด
Eb 
ถึง.. 
 
คิด
Cm 
ถึงเขา ไม่เคย
Bb 
จะลืมซักวัน
Eb 
 
ฝาก
Fm 
.. 
 
ให้จันท
Bb 
ร์ ช่วยบอกเขา
Eb 
ได้ไหม
 
ต่อให้ดิน
Ab 
มลาย 
 
ท้องฟ้า
Gm 
จะหาย
Cm 
ไป
 
จะยังคง
Fm 
หัวใจ 
 
จะรักเธอ
Gm 
เรื่อยไป
 
ไม่ว่านาน
Ab 
เท่าใด 
 
ตราบสิ้นลม
Bb 
หายใจ 
 
ยังคิดถึงเธอ

OUTRO | Eb | Ab | Eb | Ab | ( 2 Times ) | Eb |


ในบางช่วงเวลา ที่สายตามองเหม่อ
ใจพร่ำเพ้อ ล่องลอยไกล
เสียงความเงียบครอบงำแม้ในผู้คนมากมาย
ราวกับคล้าย เวลาไม่เดิน

เห็นรอยยิ้มของใคร ใครซักคนคนหนึ่ง
ที่ยังซึ้งตรึงทรวงใน
ลมหายใจยังอุ่นๆ กลิ่นหอมที่ยังไม่เสื่อมสลาย
ไม่จางหาย ไม่เคยลบเลือนราง

บางอารมณ์ หัวใจอ่อนล้า
บางเวลา น้ำตามันเรียกร้อง
ยังคงจำ สองตาที่เคยจ้องมอง
ร่ำร้อง.. โหยหา หา…

คิดถึง.. คิดถึง.. คิดถึงคะนึงร่ำไป
คิดถึงใคร ใครคนนั้น
คิดถึง.. คิดถึงเขา ไม่เคยจะลืมซักวัน
ฝาก.. ให้จันทร์ ช่วยบอกเขาได้ไหม
ต่อให้ดินมลาย ท้องฟ้าจะหายไป
จะยังคงหัวใจ จะรักเธอเรื่อยไป
ไม่ว่านานเท่าใด ตราบสิ้นลมหายใจ ยังคิดถึงเธอ

( ดนตรี )

บางอารมณ์ หัวใจอ่อนล้า
บางเวลา น้ำตามันเรียกร้อง
ยังคงจำ สองตาที่เคยจ้องมอง
ร่ำร้อง..        โหยหา หา…

คิดถึง.. คิดถึง.. คิดถึงคะนึงร่ำไป
คิดถึงใคร ใครคนนั้น
คิดถึง.. คิดถึงเขา ไม่เคยจะลืมซักวัน
ฝาก.. ให้จันทร์ ช่วยบอกเขาได้ไหม
ต่อให้ดินมลาย ท้องฟ้าจะหายไป
จะยังคงหัวใจ จะรักเธอเรื่อยไป
ไม่ว่านานเท่าใด ตราบสิ้นลมหายใจ ยังคิดถึงเธอ..

มิวสิควิดีโอเพลง บางเวลาโคตรคิดถึงเลย คณะขวัญใจ

เพลง บางเวลาโคตรคิดถึงเลย (คอร์ด)

คำร้องทำนอง ชีวิน /วิชัยรัตน์
บันทึกเสียง ธนพล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend