หน้าแรก » คณะขวัญใจ » คอร์ดเพลง ฉันเป็นแมลง – คณะขวัญใจ

คอร์ดเพลง ฉันเป็นแมลง – คณะขวัญใจ

คอร์ดเพลง ฉันเป็นแมลง คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

เพลง ฉันเป็นแมลง (คอร์ด)

ศิลปิน : คณะขวัญใจ

แนวเพลง : #สตริง

Single : คณะขวัญใจ ฉันเป็นแมลง

คีย์คอร์ดเพลง ฉันเป็นแมลง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | A | A | Bm E | A | ( 2 Times ) | A |

 
เธออยู่ตรง
นั้น 
 
 
Amaj7 
 
เธออยู่บน
Bm 
นั้น 
 
 
 
กากกากอย่าง
ฉัน 
 
นั้นคงไม่อาจเอื้
F#m 
อมถึง
 
คงไม่มี
Bm 
วัน 
 
 

 
เธอเป็นคนส
วย 
 
 
Amaj7 
 
ใครๆ ต่างห
Bm 
มายปอง 
 
 
 
ฉันได้เพียงแต่ม
อง 
 
 
Dm 
 
เธออยู่อย่าง
นั้น 
 
 
Amaj7 

 
อยากจะค
ว้าเธอมา 
 
เคย
D7 
คิดอยู่
 
แต่ก็
รู้ในใจ 
 
คงไม่อ
D7 
าจ 
 
 
 
ได้แต่
ฝัน 
 
 
Amaj7 
 
แต่ว่าเ
ห็นทีไร 
 
เห็นหน้า
D7 
เธอทีไร
 
มันก็เค
ลิ้มตามไป 
 
ไม่อาจห
D7 
ยุด 
 
 
 
ความรู้สึ
กนี้

 
เป็นดั่งดอกไ
ม้ 
 
 
Amaj7 
 
กลิ่นหอมยั่ว
Bm 
ใจ 
 
 
 
คอยล่อแม
ลงตัวใด 
 
บิน
F#m 
หลงเข้าไป
 
ไม่อา
Bm 
จถอน 
 
 

 
ก่อนนอนคืน
นี้ 
 
 
Amaj7 
 
ตั้งใจใฝ่
Bm 
ปอง 
 
 
 
ออกไม่ยืนมอง
ฟ้าแล้วพูดจา 
 
กับส
F#m 
ายลม
 
บอกเธอใ
Bm 
ห้ที 
 
 
 
ว่าฉันคนนี้สุดจะคลั่
งไคล้ 
 
 
Amaj7 

INSTRU | Bm | F#m | Bm | F#m |
INSTRU | Bm | F#m | D E | A | A |

 
เป็นดั่งดอกไ
ม้ 
 
 
Amaj7 
 
กลิ่นหอมยั่ว
Bm 
ใจ 
 
 
 
คอยล่อแม
ลงตัวใด 
 
บิน
F#m 
หลงเข้าไป
 
ไม่อา
Bm 
จถอน

 
ก่อนนอนคืน
นี้ 
 
 
Amaj7 
 
ตั้งใจใฝ่
Bm 
ปอง 
 
 
 
ออกไม่ยืนมอง
ฟ้าแล้วพูดจา 
 
กับส
F#m 
ายลม
 
บอกเธอใ
Bm 
ห้ที 
 
 
 
ว่าฉันคนนี้สุดจะคลั่
งไคล้ 
 
 
Amaj7 

 
ฝากบอกไ
ป 
 
 
D7 
 
ผื่อว่าเธอจะรั
บรู้ 
 
 
Amaj7 
 
ฝากบอกไ
ป 
 
 
D7 
 
ผื่อว่าเธอจะรั
บรัก 
 
 
Amaj7 
 
ฝากบอกไ
ป 
 
 
D7 
 
ผื่อว่าเธอจะรั
กฉัน

OUTRO | Bm E | A |


เธออยู่ตรงนั้น
เธออยู่บนนั้น
กากกากอย่างฉัน นั้นคงไม่อาจเอื้อมถึง
คงไม่มีวัน

เธอเป็นคนสวย
ใครๆ ต่างหมายปอง
ฉันได้เพียงแต่มอง
เธออยู่อย่างนั้น

อยากจะคว้าเธอมา เคยคิดอยู่
แต่ก็รู้ในใจ คงไม่อาจ
ได้แต่ฝัน
แต่ว่าเห็นทีไร เห็นหน้าเธอทีไร
มันก็เคลิ้มตามไป ไม่อาจหยุด
ความรู้สึกนี้

เป็นดั่งดอกไม้
กลิ่นหอมยั่วใจ
คอยล่อแมลงตัวใด บินหลงเข้าไป
ไม่อาจถอน

ก่อนนอนคืนนี้
ตั้งใจใฝ่ปอง
ออกไม่ยืนมองฟ้าแล้วพูดจา กับสายลม
บอกเธอให้ที
ว่าฉันคนนี้สุดจะคลั่งไคล้

( ดนตรี )

เป็นดั่งดอกไม้
กลิ่นหอมยั่วใจ
คอยล่อแมลงตัวใด บินหลงเข้าไป
ไม่อาจถอน

ก่อนนอนคืนนี้
ตั้งใจใฝ่ปอง
ออกไม่ยืนมองฟ้าแล้วพูดจา กับสายลม
บอกเธอให้ที
ว่าฉันคนนี้สุดจะคลั่งไคล้

ฝากบอกไป
เผื่อว่าเธอจะรับรู้
ฝากบอกไป
เผื่อว่าเธอจะรับรัก
ฝากบอกไป
เผื่อว่าเธอจะรักฉัน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฉันเป็นแมลง (คอร์ด)
ศิลปิน : คณะขวัญใจ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชีวิน โกมารทัต
เรียบเรียง : คณะขวัญใจ
ติดต่องานแสดง : 063-9166983

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา