คอร์ดเพลง ฉันเป็นแมลง – คณะขวัญใจ

  
Text   

คอร์ดเพลง ฉันเป็นแมลง คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

เพลง ฉันเป็นแมลง (คอร์ด)

ศิลปิน : คณะขวัญใจ

แนวเพลง : #สตริง

Single : คณะขวัญใจ ฉันเป็นแมลง

คีย์คอร์ดเพลง ฉันเป็นแมลง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | A | A | Bm E | A |
INTRO | A | A | Bm E | A | A |

 
เธออยู่ตรง
A 
นั้น 
 
 
Amaj7 
 
เธออยู่บน
Bm 
นั้น 
 
 
E 
 
กากกากอย่าง
A 
ฉัน 
 
นั้นคงไม่อาจเอื้
F#m 
อมถึง
 
คงไม่มี
Bm 
วัน 
 
 
E 

 
เธอเป็นคนส
A 
วย 
 
 
Amaj7 
 
ใครๆ ต่างห
Bm 
มายปอง 
 
 
E 
 
ฉันได้เพียงแต่ม
D 
อง 
 
 
Dm 
 
เธออยู่อย่าง
A 
นั้น 
 
 
Amaj7 

 
อยากจะค
B 
ว้าเธอมา 
 
เคย
D7 
คิดอยู่
 
แต่ก็
B 
รู้ในใจ 
 
คงไม่อ
D7 
าจ 
 
 
E 
 
ได้แต่
A 
ฝัน 
 
 
Amaj7 
 
แต่ว่าเ
B 
ห็นทีไร 
 
เห็นหน้า
D7 
เธอทีไร
 
มันก็เค
B 
ลิ้มตามไป 
 
ไม่อาจห
D7 
ยุด 
 
 
E 
 
ความรู้สึ
A 
กนี้

 
เป็นดั่งดอก
A 
ไม้ 
 
 
Amaj7 
 
กลิ่นหอมยั่ว
Bm 
ใจ 
 
 
E 
 
คอยล่อแม
A 
ลงตัวใด 
 
บิน
F#m 
หลงเข้าไป
 
ไม่อา
Bm 
จถอน 
 
 
E 

 
ก่อนนอนคืน
A 
นี้ 
 
 
Amaj7 
 
ตั้งใจใฝ่
Bm 
ปอง 
 
 
E 
 
ออกไม่ยืนมอง
A 
ฟ้าแล้วพูดจา 
 
กับส
F#m 
ายลม
 
บอกเธอใ
Bm 
ห้ที 
 
 
E 
 
ว่าฉันคนนี้สุดจะคลั่
A 
งไคล้ 
 
 
Amaj7 

INSTRU | Bm | F#m | Bm | F#m |
INSTRU | Bm | F#m | D E | A | A |

 
เป็นดั่งดอก
A 
ไม้ 
 
 
Amaj7 
 
กลิ่นหอมยั่ว
Bm 
ใจ 
 
 
E 
 
คอยล่อแม
A 
ลงตัวใด 
 
บิน
F#m 
หลงเข้าไป
 
ไม่อา
Bm 
จถอน
E 

 
ก่อนนอนคืน
A 
นี้ 
 
 
Amaj7 
 
ตั้งใจใฝ่
Bm 
ปอง 
 
 
E 
 
ออกไม่ยืนมอง
A 
ฟ้าแล้วพูดจา 
 
กับส
F#m 
ายลม
 
บอกเธอใ
Bm 
ห้ที 
 
 
E 
 
ว่าฉันคนนี้สุดจะคลั่
A 
งไคล้ 
 
 
Amaj7 

 
ฝากบอกไ
B 
ป 
 
 
D7 
 
E 
ผื่อว่าเธอจะรั
A 
บรู้ 
 
 
Amaj7 
 
ฝากบอกไ
B 
ป 
 
 
D7 
 
E 
ผื่อว่าเธอจะรั
A 
บรัก 
 
 
Amaj7 
 
ฝากบอกไ
B 
ป 
 
 
D7 
 
E 
ผื่อว่าเธอจะรั
A 
กฉัน

OUTRO | Bm E | A |


เธออยู่ตรงนั้น
เธออยู่บนนั้น
กากกากอย่างฉัน นั้นคงไม่อาจเอื้อมถึง
คงไม่มีวัน

เธอเป็นคนสวย
ใครๆ ต่างหมายปอง
ฉันได้เพียงแต่มอง
เธออยู่อย่างนั้น

อยากจะคว้าเธอมา เคยคิดอยู่
แต่ก็รู้ในใจ คงไม่อาจ
ได้แต่ฝัน
แต่ว่าเห็นทีไร เห็นหน้าเธอทีไร
มันก็เคลิ้มตามไป ไม่อาจหยุด
ความรู้สึกนี้

เป็นดั่งดอกไม้
กลิ่นหอมยั่วใจ
คอยล่อแมลงตัวใด บินหลงเข้าไป
ไม่อาจถอน

ก่อนนอนคืนนี้
ตั้งใจใฝ่ปอง
ออกไม่ยืนมองฟ้าแล้วพูดจา กับสายลม
บอกเธอให้ที
ว่าฉันคนนี้สุดจะคลั่งไคล้

( ดนตรี )

เป็นดั่งดอกไม้
กลิ่นหอมยั่วใจ
คอยล่อแมลงตัวใด บินหลงเข้าไป
ไม่อาจถอน

ก่อนนอนคืนนี้
ตั้งใจใฝ่ปอง
ออกไม่ยืนมองฟ้าแล้วพูดจา กับสายลม
บอกเธอให้ที
ว่าฉันคนนี้สุดจะคลั่งไคล้

ฝากบอกไป
เผื่อว่าเธอจะรับรู้
ฝากบอกไป
เผื่อว่าเธอจะรับรัก
ฝากบอกไป
เผื่อว่าเธอจะรักฉัน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฉันเป็นแมลง (คอร์ด)
ศิลปิน : คณะขวัญใจ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชีวิน โกมารทัต
เรียบเรียง : คณะขวัญใจ
ติดต่องานแสดง : 063-9166983
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend