คอร์ดเพลง สถานะติดลบ – บอส ธีรพงษ์

  
Text   

คอร์ดเพลง : สถานะติดลบ บอส ธีรพงษ์

คอร์ดเพลง สถานะติดลบ - บอส ธีรพงษ์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single บอส ธีรพงษ์ : สถานะติดลบ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง สถานะติดลบ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
สถานะติด
G 
ลบ
 
น้องยังสิ
Bm 
กล้าคบกับอ้า
Em 
ยบ่
 
คนจังอ้
D 
ายมันดีพอแล้
C 
วบ่
 
พอสิเ
D 
ป็นคนในใจบ่..

INSTRU | G Bm | Em D | C | D |

 
ความ
Em 
ฮักอ้ายล้มละลาย
 
ถูก
Bm 
มองเป็นคนหลายใจ
 
ทั้ง ๆ ที่อ้
C 
ายเป็นผู้ถูกทำร้าย
 
แต่กลับก
G 
ลายว่าเป็นคนผิด

 
ที่
Em 
เคยทุ่มเทความรัก
 
ทั้งกาย
Bm 
ใจ 
 
พร้อมมอบชีวิต
 
หรือว่า
C 
ฟ้าเพิ่นได้ลิขิต
 
ให้บทชี
D 
วิตต้องเป็นคนชั่ว

 
ถูกตัด
Am 
สินความฮัก
 
ถูกมองว่า
Em 
ผิดตลอดเวลา
 
แต่มื้อนี้
C 
มีเจ้าเข้ามา
 
มีหนึ่งคำถ
D 
ามที่อยากถามไป

 
สถานะติด
G 
ลบ
 
น้องยังสิ
Bm 
กล้าคบอ้ายบ่
Em 
น้อ
 
คนจังอ้
D 
ายมันดีพอแล้
C 
วบ่
 
พอสิเ
D 
ป็นคนในใจบ่
 
สถานะติด
G 
ลบ
 
น้องพร้อมสิ
Bm 
จบที่อ้ายคน
Em 
นี้บ่
 
พร้อมสิห
D 
ยุดอยู่กับอ้า
C 
ยบ่
 
หรือว่ามี
D 
คนของใจอยู่
 
กะบอกกันแหน่เ
G 
ด้อ..

 
ต้องยอม
Em 
ฮับว่าทุกมื้อนี้
 
ตั้งแต่มี
Bm 
เจ้าเข้ามาในชีวิต
 
ชี
C 
วิตเริ่มมีคุณค่า
 
เจ้าคือนาง
D 
ฟ้าของหัวใจอ้าย

 
ถูกตัด
Am 
สินความฮัก
 
ถูกมองว่า
Em 
ผิดตลอดเวลา
 
แต่มื้อนี้
C 
มีเจ้าเข้ามา
 
มีหนึ่งคำถ
D 
ามที่อยากถามไป

 
สถานะติด
G 
ลบ
 
น้องยังสิ
Bm 
กล้าคบกับอ้ายบ่
Em 
น้อ
 
คนจังอ้
D 
ายมันดีพอแล้
C 
วบ่
 
พอสิเ
D 
ป็นคนในใจบ่
 
สถานะติด
G 
ลบ
 
น้องพร้อมสิ
Bm 
จบที่อ้ายคน
Em 
นี้บ่
 
พร้อมสิห
D 
ยุดอยู่กับอ้า
C 
ยบ่
 
หรือว่ามี
D 
คนของใจอยู่
 
กะบอกกันแหน่เ
G 
ด้อ..

INSTRU | Em | Bm | C | D |
INSTRU | Am | Em | C | D | D |

 
สถานะติด
G 
ลบ
 
น้องยังสิ
Bm 
กล้าคบกับอ้ายบ่
Em 
น้อ
 
คนจังอ้
D 
ายมันดีพอแล้
C 
วบ่
 
พอสิเ
D 
ป็นคนในใจบ่
 
สถานะติด
G 
ลบ
 
น้องพร้อมสิ
Bm 
จบที่อ้ายคน
Em 
นี้บ่
 
พร้อมสิห
D 
ยุดอยู่กับอ้า
C 
ยบ่
 
หรือว่ามี
D 
คนของใจอยู่
 
กะบอกกันแหน่เ
G 
ด้อ..

 
หรือว่า
Am 
มีคนของใจ
D7 
อยู่..
 
กะบอกอ้ายแหน่เด้อ…
 

OUTRO | G Bm | Em D | C | D | Gmaj7 |


สถานะติดลบ
น้องยังสิกล้าคบกับอ้ายบ่
คนจังอ้ายมันดีพอแล้วบ่
พอสิเป็นคนในใจบ่..

( ดนตรี )

ความฮักอ้ายล้มละลาย
ถูกมองเป็นหลายใจ
ทั้ง ๆ ที่อ้ายเป็นผู้ถูกทำร้าย
แต่กลับกลายว่าเป็นคนผิด

ที่เคยทุ่มเทความรัก
ทั้งกายใจ พร้อมมอบชีวิต
หรือว่าฟ้าเพิ่นได้ลิขิต
ให้บทชีวิตต้องเป็นคนชั่ว

ถูกตัดสินความฮัก
ถูกมองว่าผิดตลอดเวลา
แต่มื้อนี้มีเจ้าเข้ามา
มีหนึ่งคำถามที่อยากถามไป

สถานะติดลบ
น้องยังสิกล้าคบกับอ้ายบ่น้อ
คนจังอ้ายมันดีพอแล้วบ่
พอสิเป็นคนในใจบ่
สถานะติดลบ
น้องพร้อมสิจบที่อ้ายคนนี้บ่
พร้อมสิหยุดอยู่กับอ้ายบ่
หรือว่ามีคนของใจอยู่
กะบอกอ้ายแน่เด้อ..

ต้องยอมฮับว่าทุกมื้อนี้
ตั้งแต่มีเจ้าเข้ามาในชีวิต
ชีวิตเริ่มมีคุณค่า
เจ้าคือนางฟ้าของหัวใจอ้าย

ถูกตัดสินความฮัก
ถูกมองว่าผิดตลอดเวลา
แต่มื้อนี้มีเจ้าเข้ามา
มีหนึ่งคำถามที่อยากถามไป

สถานะติดลบ
น้องยังสิกล้าคบกับอ้ายบ่น้อ
คนจังอ้ายมันดีพอแล้วบ่
พอสิเป็นคนในใจบ่
สถานะติดลบ
น้องพร้อมสิจบที่อ้ายคนนี้บ่
พร้อมสิหยุดอยู่กับอ้ายบ่
หรือว่ามีคนของใจอยู่
กะบอกอ้ายแน่เด้อ..

( ดนตรี )

สถานะติดลบ
น้องยังสิกล้าคบกับอ้ายบ่น้อ
คนจังอ้ายมันดีพอแล้วบ่
พอสิเป็นคนในใจบ่
สถานะติดลบ
น้องพร้อมสิจบที่อ้ายคนนี้บ่
พร้อมสิหยุดอยู่กับอ้ายบ่
หรือว่ามีคนของใจอยู่
กะบอกอ้ายแน่เด้อ..

หรือว่ามีคนของใจอยู่
กะบอกอ้ายแหน่เด้อ…


รูปภาพคอร์ด สถานะติดลบ – บอส ธีรพงษ์

คอร์ดเพลง สถานะติดลบ - บอส ธีรพงษ์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สถานะติดลบ (คอร์ด)

ทํานอง/คําร้อง : อ๊อก วิสกี้
เรียบเรียง : การวิชากร พรหมเสน
ติดต่องานแสดง : 094-953-5154
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend