คอร์ดเพลง เบิดแก้ว บอส ธีรพงษ์

  
Text   
คอร์ดเพลง เบิดแก้ว ศิลปิน บอส ธีรพงษ์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | G | Bm | G Gm |

D 
  บ่บอกกะฮู้สถานก
G 
ารณ์ของเจ้ากับเขา
D 
  มันบ่ต้องเว้าก็พอเบิ่งอ
G 
อก 
 
ในทางสายตา
 
  มันเ
Bm 
หงาบ่มีชี
A 
วิตชีวา 
 
ปาน
G 
ว่าเจ้าแบกโลก
D 
ไว้
 
  อา
Bm 
การน่าเป็นห่วง 
 
เจ้าคือสิเ
A 
ม็ดม่องไป๋
 
  ถึงได้มาเ
G 
สียใจ 
 
ฮ้องไห้อยู่
A 
นี่

D 
  มาใส่ดีกรีบรรเทา 
 
แผลใ
G 
จที่มีข้างใน
D 
  ยกไปเท่าได๋แล้วเจ้ายัง
G 
ไห้ 
 
จ่มหาแต่เขา
 
  เฝ้าโ
Bm 
ทษเจ้าของว่ายัง
A 
ดีบ่พอ 
 
ซั่นเ
G 
บาะเขาบ่เห็น
D 
หัว
 
  ยกใ
Bm 
ห้ไปเบิด 
 
เบิดเลยทั้งใ
A 
จทั้งตัว
 
  เป็นหยังได้แ
G 
ต่คำตั๋ว 
 
มันซ่างซั่วบ่ไ
A 
หว

 
รินมาแก้วใ
G 
หม่ 
 
มาฮาดลงใ
A 
จจั่กเทือ
 
อย่าให้มันเ
F#m 
หลือความฮัก
Bm 
เน่าๆ
 
ยกแก้วขึ้น
G 
มาผู้ใด๋กำลังเศ
A 
ร้า
 
ดื่มให้แก่เ
D 
ขาที่บ่เคยเห็น
F# 
ค่า

 
ฮ้องไห้ออก
G 
มา 
 
คั่น
A 
ว่ามันซอย
 
ค่อยๆ  
F#m 
ยกหัวใจที่เขาไ
Bm 
ด้ทำร้าย
 
เมาให้มัน
G 
สุดมื้ออื่น 
 
เริ่มใ
A 
หม่ 
 
มื้อนี้เบิดแ
G 
ก้ว
 
เซงลังเทื่อสุด
Gm 
ท้ายให้กลับมาฮักเจ้าข
 
อง

INSTRU | D | G | Bm | G Gm |
INSTRU | D | A/C# | Bm | G |

D 
  มาใส่ดีกรีบรรเทา 
 
แผลใ
G 
จที่มีข้างใน
D 
  ยกไปเท่าได๋แล้วเจ้ายัง
G 
ไห้ 
 
จมหาแต่เขา
 
  เฝ้าโ
Bm 
ทษเจ้าของว่ายัง
A 
ดีบ่พอ 
 
ซั่นเ
G 
บาะเขาบ่เห็น
D 
หัว
 
  ยกใ
Bm 
ห้ไปเบิด 
 
เบิดเลยทั้งใ
A 
จทั้งตัว
 
  เป็นหยังได้แ
G 
ต่คำตั๋ว 
 
มันซ่างซั่วบ่ไ
A 
หว

 
รินมาแก้วใ
G 
หม่ 
 
มาฮาดลงใ
A 
จจั่กเทือ
 
อย่าให้มันเ
F#m 
หลือความฮัก
Bm 
เน่าๆ
 
ยกแก้วขึ้น
G 
มาผู้ใด๋กำลังเศ
A 
ร้า
 
ดื่มให้แก่เ
D 
ขาที่บ่เคยเห็น
F# 
ค่า

 
ฮ้องไห้ออก
G 
มา 
 
คั่น
A 
ว่ามันซอย
 
ค่อยๆ  
F#m 
ยกหัวใจที่เขาไ
Bm 
ด้ทำร้าย
 
เมาให้มัน
G 
สุดมื้ออื่น 
 
เริ่มใ
A 
หม่ 
 
มื้อนี้เบิดแ
G 
ก้ว
 
เซงลังเทื่อสุด
Gm 
ท้าย

 
รินมาแก้วใ
G 
หม่ 
 
มาฮาดลงใ
A 
จจั่กเทือ
 
อย่าให้มันเ
F#m 
หลือความฮัก
Bm 
เน่าๆ
 
ยกแก้วขึ้น
G 
มาผู้ใด๋กำลังเศ
A 
ร้า
 
ดื่มให้แก่เ
D 
ขาที่บ่เคยเห็น
F# 
ค่า

 
ฮ้องไห้ออก
G 
มา 
 
คั่น
A 
ว่ามันซอย
 
ค่อยๆ  
F#m 
ยกหัวใจที่เขาไ
Bm 
ด้ทำร้าย
 
เมาให้มัน
G 
สุดมื้ออื่น 
 
เริ่มใ
A 
หม่ 
 
มื้อนี้เบิดแ
G 
ก้ว
 
เซงลังเทื่อสุด
Gm 
ท้ายให้กลับมาฮักเจ้าของ

 
มื้อนี้เบิดแ
G 
ก้ว 
 
เซงลังเทื่อสุดท้
A 
าย..
 
ให้หัวใจเจ้าของ..
 

OUTRO | D | G | Bm | G Gm | D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เบิดแก้ว


บ่บอกกะฮู้สถานการณ์ของเจ้ากับเขา
มันบ่ต้องเว้าก็พอเบิ่งออก ในทางสายตา
มันเหงาบ่มีชีวิตที่วา ปานว่าเจ้าแบกโลกไว้
อาการน่าเป็นห่วง เจ้าคือสิเม็ดม่องไป๋
ถึงได้มาเสียใจ ฮ้องไห้อยู่นี่

มาใส่ดีกรีบรรเทา แผลใจที่มีข้างใน
ยกไปเท่าได๋แล้วเจ้ายังไห้ จมหาแต่เขา
เฝ้าโทษเจ้าของว่ายังดีบ่พอ ซั่นเบาะเขาบ่เห็นหัว
ยกให้ไปเบิด เบิดเลยทั้งใจทั้งตัว
เป็นหยังได้แต่คำตั๋ว มันซ่างซั่วบ่ไหว

รินมาแก้วใหม่ มาฮาดลงใจจั่กเทือ
อย่าให้มันเหลือความฮักเน่าๆ
ยกแก้วขึ้นมาผู้ใด๋กำลังเศร้า
ดื่มให้แก่เขาที่บ่เคยเห็นค่า

ฮ้องไห้ออกมา คั่นว่ามันซอย
ค่อยๆ ยกหัวใจที่เขาได้ทำร้าย
เมาให้มันสุดมื้ออื่น เริ่มใหม่ มื้อนี้เบิดแก้ว
เซงลังเทื่อสุดท้ายให้กลับมาฮักเจ้าของ

( ดนตรี )

มาใส่ดีกรีบรรเทา แผลใจที่มีข้างใน
ยกไปเท่าได๋แล้วเจ้ายังไห้ จมหาแต่เขา
เฝ้าโทษเจ้าของว่ายังดีบ่พอ ซั่นเบาะเขาบ่เห็นหัว
ยกให้ไปเบิด เบิดเลยทั้งใจทั้งตัว
เป็นหยังได้แต่คำตั๋ว มันซ่างซั่วบ่ไหว

รินมาแก้วใหม่ มาฮาดลงใจจั่กเทือ
อย่าให้มันเหลือความฮักเน่าๆ
ยกแก้วขึ้นมาผู้ใด๋กำลังเศร้า
ดื่มให้แก่เขาที่บ่เคยเห็นค่า

ฮ้องไห้ออกมา คั่นว่ามันซอย
ค่อยๆ ยกหัวใจที่เขาได้ทำร้าย
เมาให้มันสุดมื้ออื่น เริ่มใหม่ มื้อนี้เบิดแก้ว
เซงลังเทื่อสุดท้าย

รินมาแก้วใหม่ มาฮาดลงใจจั่กเทือ
อย่าให้มันเหลือความฮักเน่าๆ
ยกแก้วขึ้นมาผู้ใด๋กำลังเศร้า
ดื่มให้แก่เขาที่บ่เคยเห็นค่า

ฮ้องไห้ออกมา คั่นว่ามันซอย
ค่อยๆ ยกหัวใจที่เขาได้ทำร้าย
เมาให้มันสุดมื้ออื่น เริ่มใหม่ มื้อนี้เบิดแก้ว
เซงลังเทื่อสุดท้ายให้กลับมาฮักเจ้าของ

มื้อนี้เบิดแก้ว เซงลังเทื่อสุดท้าย.. ให้หัวใจเจ้าของ

มิวสิควิดีโอ เบิดแก้ว บอส ธีรพงษ์

เพลง : เบิดแก้ว (คอร์ด)
ศิลปิน : บอส ธีรพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : เท่ห์ พอใจ
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
IG : boss_theeraphong
คอร์ดเพลง เบิดแก้ว บอส ธีรพงษ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend