หน้าแรก » บอส ธีรพงษ์ » คอร์ดเพลง แนวคนเบิ่ดใจ – บอส ธีรพงษ์ วีหก

คอร์ดเพลง แนวคนเบิ่ดใจ – บอส ธีรพงษ์ วีหก

คอร์ดเพลง แนวคนเบิ่ดใจ
ศิลปิน บอส ธีรพงษ์ วีหก
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง แนวคนเบิ่ดใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
(หรือใช้ Capo ที่เฟรต 1
แล้วกดลดคีย์มา 2 ครึ่งเสียง
จะได้คีย์คอร์ดเพลงตามต้นฉบับ)

INTRO | C | Em | F | G |
INTRO | C | Em | Dm | G |

 
อ้
ายบ่คิดบ่ฝัน 
 
ว่าความฮัก
Em 
เฮาสิจบแบบนี้
Dm 
บ่คิดอีหลี 
 
ว่าความฮัก
นี้สิพังทลาย
 
ทบประคองหัวใจ 
 
อ้ายยืนบ่ไ
Em 
หว
 
มันก
ลั้นน้ำตาบ่ได้ 
 
เมื่อเจ้าสิ
ลา

 
*  
Em 
..คนเคยฮักกันมาตั้งโ
Am 
ดน
Em 
..เคยผ่านพ้นเรื่องราวดี
Am 
ร้ายด้วยกันมา
 
ตอบอ้ายแห
น่หล่า 
 
ลืมแล้ว
ซั่นบ่

 
** หรืออ้ายได้ต
ายจากใจเจ้าไ
ปแล้ว
 
กะแม่น
Em 
แล้วแนวคนมันเ
Am 
บิดใจ
 
แล้วอ้
ายสิอยู่จั่งใ
ด๋ 
 
คั่นบ่มีเ
จ้า 
 
 
 
ถึงบ่ต
าย 
 
อ้ายกะ
ส่ำตาย
 
เพราะลม
Em 
หายใจคื
Am 
อเจ้า 
 
ใน
มื้อที่น้องมีเ
ขา
 
อ้
ายส่ำหมาหัวเ
น่า 
 
ที่เจ้าถีบ
หัวส่ง

INSTRU | G |

 
มื่อตั้งท่าสิไป 
 
อ้ายคงบ่
Em 
รั้งเจ้าได้
Dm 
จับมือคนใหม่ 
 
เบิ่งเจ้ามั่นใ
จแท้หนอหล่า
 
อ้
ายสิพยายาม 
 
บอกใจให้
Em 
ลืมน้องสา
 
แต่บ่ง่
ายคือว่า 
 
 
ภาพเ
จ้ายังคงติดตาบ่ลบลืมจ
ากใจ

INSTRU | F G | Em Am | F G | C E |
INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

( *, ** )

Dm 
อ้ายส่ำหมาหัวเ
น่า 
 
ที่เจ้าถีบหัวส่ง

OUTRO | F G | Em Am | F G | C |

เนื้อเพลง
อ้ายบ่คิดบ่ฝัน ว่าความฮักเฮาสิจบแบบนี้
บ่คิดอีหลี ว่าความฮักนี้สิพังทลาย
แทบประคองหัวใจ อ้ายยืนบ่ไหว
มันกลั้นน้ำตาบ่ได้ เมื่อเจ้าสิลา

* คนเคยฮักกันมาตั้งโดน
เคยผ่านพ้นเรื่องราวดีร้ายด้วยกันมา
ตอบอ้ายแหน่หล่า ลืมแล้วซั่นบ่

** หรืออ้ายได้ตายจากใจเจ้าไปแล้ว
กะแม่นแล้วแนวคนมันเบิดใจ
แล้วอ้ายสิอยู่จั่งใด๋คั่นบ่มีเจ้า
ถึงบ่ตาย อ้ายกะส่ำตาย
เพราะลมหายใจคือเจ้า ในมื้อที่น้องมีเขา
อ้ายส่ำหมาหัวเน่า ที่เจ้าถีบหัวส่ง

เมื่อตั้งท่าสิไป อ้ายคงบ่รั้งเจ้าได้
จับมือคนใหม่ เบิ่งเจ้ามั่นใจแท้หนอหล่า
อ้ายสิพยายาม บอกใจให้ลืมน้องสา
แต่บ่ง่ายคือว่า
ภาพเจ้ายังคงติดตาบ่ลบลืมจากใจ

( ดนตรี )

( *, ** )

อ้ายส่ำหมาหัวเน่า ที่เจ้าถีบหัวส่ง
เพลง : แนวคนเบิ่ดใจ
ศิลปิน : บอส ธีรพงษ์ วีหก
คำร้อง : แม็คกี้ ฤทธิศร สวัสดี
ทำนอง : แม็คกี้ ฤทธิศร สวัสดี
เรียบเรียง : อานนท์ เชื้อบุญมา
บอส ธีรพงษ์ วีหก - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :