หน้าแรก » บ่าววี อาร์สยาม » คอร์ดเพลง คู่ชีวิต – บ่าววี อาร์สยาม

คอร์ดเพลง คู่ชีวิต – บ่าววี อาร์สยาม

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง คู่ชีวิต คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง คู่ชีวิต - บ่าววี อาร์สยาม

INTRO | Am | Dm | G | C E |
INTRO | F | Bm7b5 | E7 | Am | Am |

 
ไม่
Am 
รู้ว่าวันไหนลมหายใ
Em 
จสิ้นสุด
 
วัน
Dm 
ไหนโลกจะ
Em 
หยุดวุ่น
Am 
วน 
 
 
Am 
ไม่รู้ว่าลมหนาวจะพัด
Dm 
มาอีกกี่หน
 
รู้แค่
มีหนึ่งคนเคียงข้า
งเสมอ..

 
ไม่
Am 
สนว่าบนฟ้าขีดให้
Em 
ใครมาคู่
 
ใจ
Dm 
ฉันนั้นจะ
Em 
อยู่ 
 
คู่
Am 
เธอ 
 
 
 
เกิด
Am 
มาหนึ่งชีวิต 
 
เสาะหา
Dm 
ใครจนได้เจอ
 
ขอเลือ
กเธอ 
 
รัก
Em 
เธอหมดหั
Am 
วใจ 
 
 
A7 

 
เธอคือคนเดียวคนสุด
Dm 
ท้าย.. 
 
ที่ต้องก
าร
 
เธอคนเดียวแค่เท่า
นั้น.
Em 
.. 
 
ตลอดไ
Am 
 
วันเว
A7 
ลาต่อแต่
Dm 
นี้ 
 
สองคนสองก
าย
 
จะรักจะ
อยู่..เป็นคู่หัวใ
จ.. 
 
คู่ชีวิต..

INSTRU | Am | Dm | G | C E |

 
อีก
Am 
นานสักเพียงไหน 
 
จนร่าง
Em 
ไร้วิญญาน
 
รัก
Dm 
นั้นไม่มี
Em 
วัน 
 
ผัน
Am 
แปร 
 
 
 
จะ
Am 
ทำด้วยความรัก 
 
ที่มั่น
Dm 
คงด้วยรักแท้
 
ให้แน่ว
แน่ 
 
ให้
Em 
ฟ้าเป็นพ
Am 
ยาน.. 
 
 
A7 

 
เธอคือคนเดียวคนสุด
Dm 
ท้าย.. 
 
ที่ต้องก
าร
 
เธอคนเดียวแค่เท่า
นั้น.
Em 
.. 
 
ตลอดไ
Am 
 
วันเว
A7 
ลาต่อแต่
Dm 
นี้ 
 
สองคนสองก
าย
 
จะรักจะ
อยู่..เป็นคู่หัวใ
จ.. 
 
คู่ชีวิต..

INSTRU | F | E | Am G | F |
INSTRU | Dm | E | Am | A7 |

 
เธอคือคนเดียวคนสุด
Dm 
ท้าย.. 
 
ที่ต้องก
าร
 
เธอคนเดียวแค่เท่า
นั้น.
Em 
.. 
 
ตลอดไ
Am 
 
วันเว
A7 
ลาต่อแต่
Dm 
นี้ 
 
สองคนสองก
าย
 
จะรักจะ
อยู่..เป็นคู่หัวใ
จ.. 
 
คู่ชีวิต..

OUTRO | Am | Dm | Em | Am | Am |


ไม่รู้ว่าวันไหนลมหายใจสิ้นสุด
วันไหนโลกจะหยุดวุ่นวน
ไม่รู้ว่าลมหนาวจะพัดมาอีกกี่หน
รู้แค่มีหนึ่งคนเคียงข้างเสมอ..

ไม่สนว่าบนฟ้าขีดให้ใครมาคู่
ใจฉันนั้นจะอยู่ คู่เธอ
เกิดมาหนึ่งชีวิต เสาะหาใครจนได้เจอ
ขอเลือกเธอ รักเธอหมดหัวใจ

เธอคือคนเดียวคนสุดท้าย.. ที่ต้องการ
เธอคนเดียวแค่เท่านั้น… ตลอดไป
วันเวลาต่อแต่นี้ สองคนสองกาย
จะรักจะอยู่..เป็นคู่หัวใจ.. คู่ชีวิต..

( ดนตรี )

อีกนานสักเพียงไหน จนร่างไร้วิญญาน
รักนั้นไม่มีวัน ผันแปร
จะทำด้วยความรัก ที่มั่นคงด้วยรักแท้
ให้แน่วแน่ ให้ฟ้าเป็นพยาน..

เธอคือคนเดียวคนสุดท้าย.. ที่ต้องการ
เธอคนเดียวแค่เท่านั้น… ตลอดไป
วันเวลาต่อแต่นี้ สองคนสองกาย
จะรักจะอยู่..เป็นคู่หัวใจ.. คู่ชีวิต..

( ดนตรี )

เธอคือคนเดียวคนสุดท้าย.. ที่ต้องการ
เธอคนเดียวแค่เท่านั้น… ตลอดไป
วันเวลาต่อแต่นี้ สองคนสองกาย
จะรักจะอยู่..เป็นคู่หัวใจ.. คู่ชีวิต..


รูปภาพคอร์ด คู่ชีวิต – บ่าววี อาร์สยาม

คอร์ดเพลง คู่ชีวิต - บ่าววี อาร์สยาม

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คู่ชีวิต (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
เรียบเรียง : อัครินทร์ เกตุมณี
โหลดเสียงรอสาย : *223333
คอร์ดเพลง คู่ชีวิต - บ่าววี อาร์สยาม
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :