คอร์ดเพลง ร้องไห้เพราะคนโง่ – GUNGUN

  
Text   

คอร์ดเพลง : ร้องไห้เพราะคนโง่ – GUNGUN

คอร์ดเพลง ร้องไห้เพราะคนโง่ - GUNGUN

เพลง : ร้องไห้เพราะคนโง่ (คอร์ด)

ศิลปิน : GUNGUN

แนวเพลง : #สตริง

Single : GUNGUN ร้องไห้เพราะคนโง่

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ร้องไห้เพราะคนโง่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Fm | Bb | Eb | Cm | ( 2 Times )

Fm 
  วันนี้เธ
Bb 
อเปลี่ยนไป 
 
ไป
Eb 
รักคนใหม่ไม่ใ
Cm 
ช่ฉัน
 
  เพราะวัน
Fm 
นั้น 
 
 
Bb 
ฉันทำพลา
Eb 
ดไป 
 
 
Cm 
Fm 
  รู้ดีว่าเ
Bb 
ธอก่อนร้างรา 
 
เธอ
Eb 
รักฉันมากกว่
Cm 
าใคร
 
  เอาใจ
Fm 
ใส่ 
 
ดู
Bb 
แลรักฉันคนเ
Eb 
ดียว 
 
 
Cm 

 
เพราะฉัน
Fm 
เอง 
 
ในวัน
Bb 
นั้น 
 
ที่
Eb 
ทำให้เธอลำบ
Cm 
ากใจ
 
เพราะฉัน
Fm 
เอง 
 
ไม่
Bb 
คิดอะไร.
Eb 
..
 
จนต้องเสียเธ
Cm 
อไป 
 
วันนั้น

 
  
Fm 
ดู ดูเธอซิ  
Bb 
ดูเธอร้องไห้.
Eb 
.. 
 
เธอทำตัวเหมื
Cm 
อนไร้ค่า
Fm 
  ดูเธอร้อง
Bb 
ไห้ 
 
เพราะว่า
Eb 
ฉันเอง 
 
ทำเธ
Cm 
อเจ็บปางตาย
 
  แต่
Fm 
รู้ 
 
ไว้อ
Bb 
ย่าง 
 
เธอกับ
Eb 
ฉันบางทีไม่เห
Cm 
มาะสม
 
  อย่ามัว
Fm 
จม 
 
อยู่ใน
Bb 
ท้องทะเล
Eb 
น้ำตา 
 
 
Cm 

Fm 
  ความรักที่เป
Bb 
ลี่ยนไป 
 
อาจทำ
Eb 
ให้หัวใจต้องอ่
Cm 
อนล้า
 
  แต่จะให้
Fm 
ย้อนเวลากลั
Bb 
บไปคงทำไม่
Eb 
ไหว 
 
 
Cm 
Fm 
  ฉันรักแต่ไม่
Bb 
ดูแล 
 
ฉันต้อง
Eb 
ขอโทษเธอจาก
Cm 
หัวใจ
 
  ที่เธอต้อง
Fm 
ร้องไห้ 
 
ก็เพราะ
Bb 
คนที่โง่กว่าควายเท่
Eb 
านั้นเอง 
 
 
Cm 

 
  
Fm 
ดู ดูเธอซิ  
Bb 
ดูเธอร้องไห้.
Eb 
.. 
 
เธอทำตัวเหมื
Cm 
อนไร้ค่า
Fm 
  ดูเธอร้อง
Bb 
ไห้ 
 
เพราะว่า
Eb 
ฉันเอง 
 
ทำเธ
Cm 
อเจ็บปางตาย
 
  แต่
Fm 
รู้ 
 
ไว้อ
Bb 
ย่าง 
 
เธอกับ
Eb 
ฉันบางทีไม่เห
Cm 
มาะสม
 
  อย่ามัว
Fm 
จม 
 
อยู่ใน
Bb 
ท้องทะเล
Eb 
น้ำตา 
 
 
Cm 

INSTRU | Fm | Bb | Eb | Cm | ( 2 Times )

 
  
Fm 
ดู ดูเธอซิ  
Bb 
ดูเธอร้องไห้.
Eb 
.. 
 
เธอทำตัวเหมื
Cm 
อนไร้ค่า
Fm 
  ดูเธอร้อง
Bb 
ไห้ 
 
เพราะว่า
Eb 
ฉันเอง 
 
ทำเธ
Cm 
อเจ็บปางตาย
 
  แต่
Fm 
รู้ 
 
ไว้อ
Bb 
ย่าง 
 
เธอกับ
Eb 
ฉันบางทีไม่เห
Cm 
มาะสม
 
  อย่ามัว
Fm 
จม 
 
อยู่ใน
Bb 
ท้องทะเล
Eb 
น้ำตา 
 
 
Cm 

 
เพราะฉัน
Fm 
เอง 
 
ในวัน
Bb 
นั้น 
 
ที่
Eb 
ทำให้เธอน้ำ
Cm 
ตาไหล
 
เพราะฉัน
Fm 
เอง 
 
ที่
Bb 
โง่เกินไป.
Eb 
..
 
จนเธอไม่มี
Cm 
ใจในวันนั้น…


วันนี้เธอเปลี่ยนไป ไปรักคนใหม่ไม่ใช่ฉัน
เพราะวันนั้น ฉันทำพลาดไป
รู้ดีว่าเธอก่อนร้างรา เธอรักฉันมากกว่าใคร
เอาใจใส่ ดูแลรักฉันคนเดียว

เพราะฉันเอง ในวันนั้น ที่ทำให้เธอลำบากใจ
เพราะฉันเอง ไม่คิดอะไร จนต้องเสียเธอไป วันนั้น

ดู ดูเธอซิ ดูเธอร้องไห้ เธอทำตัวเหมือนไร้ค่า
ดูเธอร้องไห้ เพราะว่าฉันเอง ทำเธอเจ็บปางตาย
แต่รู้ ไว้อย่าง เธอกับฉันบางทีไม่เหมาะสม
อย่ามัวจม อยู่ในท้องทะเลน้ำตา

ความรักที่เปลี่ยนไป อาจทำให้หัวใจต้องอ่อนล้า
แต่จะให้ย้อนเวลากลับไปคงทำไม่ไหว
ฉันรักแต่ไม่ดูแล ฉันต้องขอโทษเธอจากหัวใจ
ที่เธอต้องร้องไห้ ก็เพราะคนที่โง่กว่าควายเท่านั้นเอง

ดู ดูเธอซิ ดูเธอร้องไห้ เธอทำตัวเหมือนไร้ค่า
ดูเธอร้องไห้ เพราะว่าฉันเอง ทำเธอเจ็บปางตาย
แต่รู้ ไว้อย่าง เธอกับฉันบางทีไม่เหมาะสม
อย่ามัวจม อยู่ในท้องทะเลน้ำตา

( ดนตรี )

ดู ดูเธอซิ ดูเธอร้องไห้ เธอทำตัวเหมือนไร้ค่า
ดูเธอร้องไห้ เพราะว่าฉันเอง ทำเธอเจ็บปางตาย
แต่รู้ ไว้อย่าง เธอกับฉันบางทีไม่เหมาะสม
อย่ามัวจม อยู่ในท้องทะเลน้ำตา

เพราะฉันเองในวันนั้น ที่ทำให้เธอน้ำตาไหล
เพราะฉันเอง ที่โง่เกินไป จนเธอไม่มีใจในวันนั้น

คอร์ดเพลง ร้องไห้เพราะคนโง่ - GUNGUN

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ร้องไห้เพราะคนโง่ (คอร์ด)

Written by :GUNGUN
Arranged by : GUNGUN
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend