คอร์ดเพลง วันคริสต์มาสอย่าคิดมาก GUNGUN

  
Text   


INTRO | Cm F | Bb Gm | ( 2 Times )

Cm 
วันคริสต์มาสปี
F 
นี้นั้นเหงาเกิน
Bb 
ไป 
 
 
Gm 
Cm 
เพราะเธองอนและไ
F 
ม่ยิ้มให้ทั้ง
Bb 
วัน 
 
 
Gm 
Cm 
ฉันแค่อยากให้เ
F 
ราสนุกด้วย
Bb 
กัน 
 
 
Gm 
Cm 
ช่วยกันทำวัน
F 
นี้ให้มันสด
Bb 
ใส 
 
 
Gm 

 
ผ่อน
Cm 
คลาย.. 
 
ทุ
F 
กๆอย่าง
 
เก็บไ
Eb 
ว้มัวเศร้าอยู่ทำ
F 
ไม

 
เพราะว่าในวัน
Cm 
คริสต์มาสเ
F 
ธออย่าคิดม
Bb 
ากเกินไป 
 
 
Gm 
 
ปล่อยตัวใ
Cm 
ห้สบาย 
 
ล่องล
F 
อยไปกับเจ้าก
Bb 
วางเรน
Gm 
เดียร์
 
อยากกอดเธอ
Cm 
ทั้งวัน.
F 
.. 
 
อยู่กับเธอ
Bb 
ทั้งคืน 
 
 
Gm 
 
คอยเป็นซาน
Cm 
ต้ามาให้ของข
F 
วัญก่อ
Bb 
นนอน 
 
 
Gm 

 
เธอตื่นขึ้น
Cm 
มาและเล่าความฝัน
 
ที่เธอได้เ
F 
จอ 
 
ว่าฉันเป็นคนผิด
 
ทั้ง
Bb 
ที่ไม่ทำอะไร 
 
เธอกลับผิ
Gm 
ดใจไอ่ฉันก็งงดิ
Cm 
แค่คิด 
 
เธอบอกว่าอย่ามา
F 
ชิดเธอครึ่งวัน
 
อย่ามาก
Bb 
วน อย่ามากอด จะให้
Gm 
ฉันทำยังไงกัน

Cm 
  ทั้งที่วัน
F 
นี้วันดีนะเธอ
Bb 
  อย่าทำมา
Gm 
งอนแค่นอนละเมอ
 
  อยากให้
Cm 
เราได้กอด 
 
อยากให้เ
F 
ราได้ใกล้กันไว้
 
  อยากให้หา
Bb 
ยงอน 
 
และทำให้
Gm 
วันนี้ให้มันสดใส

 
ผ่อน
Cm 
คลาย.. 
 
ทุ
F 
กๆอย่าง
 
เก็บไ
Eb 
ว้มัวเศร้าอยู่ทำ
F 
ไม

 
เพราะว่าในวัน
Cm 
คริสต์มาสเ
F 
ธออย่าคิดม
Bb 
ากเกินไป 
 
 
Gm 
 
ปล่อยตัวใ
Cm 
ห้สบาย 
 
ล่องล
F 
อยไปกับเจ้าก
Bb 
วางเรน
Gm 
เดียร์
 
อยากกอดเธอ
Cm 
ทั้งวัน.
F 
.. 
 
อยู่กับเธอ
Bb 
ทั้งคืน 
 
 
Gm 
 
คอยเป็นซาน
Cm 
ต้ามาให้ของข
F 
วัญก่อ
Bb 
นนอน 
 
 
Gm 

 
เพราะว่าในวัน
Cm 
คริสต์มาสเ
F 
ธออย่าคิดม
Bb 
ากเกินไป 
 
 
Gm 
 
ปล่อยตัวใ
Cm 
ห้สบาย 
 
ล่องล
F 
อยไปกับเจ้าก
Bb 
วางเรน
Gm 
เดียร์
 
อยากกอดเธอ
Cm 
ทั้งวัน.
F 
.. 
 
อยู่กับเธอ
Bb 
ทั้งคืน 
 
 
Gm 
 
คอยเป็นซาน
Cm 
ต้ามาให้ของข
F 
วัญก่อ
Bb 
นนอน 
 
 
Gm 

INSTRU | Cm F | Bb Gm | ( 4 Times )

 
ผ่อน
Cm 
คลาย.. 
 
ทุ
F 
กๆอย่าง
 
เก็บไ
Eb 
ว้มัวเศร้าอยู่ทำ
F 
ไม

 
เพราะว่าในวัน
Cm 
คริสต์มาสเ
F 
ธออย่าคิดม
Bb 
ากเกินไป 
 
 
Gm 
 
ปล่อยตัวใ
Cm 
ห้สบาย 
 
ล่องล
F 
อยไปกับเจ้าก
Bb 
วางเรน
Gm 
เดียร์
 
อยากกอดเธอ
Cm 
ทั้งวัน.
F 
.. 
 
อยู่กับเธอ
Bb 
ทั้งคืน 
 
 
Gm 
 
คอยเป็นซาน
Cm 
ต้ามาให้ของข
F 
วัญก่อ
Bb 
นนอน 
 
 
Gm 

 
เพราะว่าในวัน
Cm 
คริสต์มาสเ
F 
ธออย่าคิดม
Bb 
ากเกินไป 
 
 
Gm 
 
ปล่อยตัวใ
Cm 
ห้สบาย 
 
ล่องล
F 
อยไปกับเจ้าก
Bb 
วางเรน
Gm 
เดียร์
 
อยากกอดเธอ
Cm 
ทั้งวัน.
F 
.. 
 
อยู่กับเธอ
Bb 
ทั้งคืน 
 
 
Gm 
 
คอยเป็นซาน
Cm 
ต้ามาให้ของข
F 
วัญก่อ
Bb 
นนอน 
 
 
Gm 


วันคริสต์มาสปีนี้นั้นเหงาเกินไป
เพราะเธองอนและไม่ยิ้มให้ทั้งวัน
ฉันแค่อยากให้เราสนุกด้วยกัน
ช่วยกันทำวันนี้ให้มันสดใส

ผ่อนคลาย ทุกๆอย่าง เก็บไว้มัวเศร้าอยู่ทำไม

เพราะว่าในวันคริสต์มาสเธออย่าคิดมากเกินไป
ปล่อยตัวให้สบาย ล่องลอยไปกับเจ้ากวางเรนเดียร์
อยากกอดเธอทั้งวัน อยู่กับเธอทั้งคืน
คอยเป็นซานต้ามาให้ของขวัญก่อนนอน

เธอตื่นขึ้นมาและเล่าความฝันที่เธอได้เจอว่าฉันเป็นคนผิด
ทั้งที่ไม่ทำอะไร เธอกลับผิดใจไอ่ฉันก็งงดิ
แค่คิด เธอบอกว่าอย่ามาชิดเธอครึ่งวัน
อย่ามากวน อย่ามากอด จะให้ฉันทำยังไงกัน

ทั้งที่วันนี้วันดีนะเธอ อย่าทำมางอนแค่นอนละเมอ
อยากให้เราได้กอด อยากให้เราได้ใกล้กันไว้
อยากให้หายงอน และทำให้วันนี้ให้มันสดใส

ผ่อนคลายทุกๆอย่าง เก็บไว้มัวเศร้าอยู่ทำไม

เพราะว่าในวันคริสต์มาสเธออย่าคิดมากเกินไป
ปล่อยตัวให้สบาย ล่องลอยไปกับเจ้ากวางเรนเดียร์
อยากกอดเธอทั้งวัน อยู่กับเธอทั้งคืน
คอยเป็นซานต้ามาให้ของขวัญก่อนนอน

เพราะว่าในวันคริสต์มาสเธออย่าคิดมากเกินไป
ปล่อยตัวให้สบาย ล่องลอยไปกับเจ้ากวางเรนเดียร์
อยากกอดเธอทั้งวัน อยู่กับเธอทั้งคืน
คอยเป็นซานต้ามาให้ของขวัญก่อนนอน

ดนตรี

ผ่อนคลายทุกๆอย่าง เก็บไว้มัวเศร้าอยู่ทำไม

เพราะว่าในวันคริสต์มาสเธออย่าคิดมากเกินไป
ปล่อยตัวให้สบาย ล่องลอยไปกับเจ้ากวางเรนเดียร์
อยากกอดเธอทั้งวัน อยู่กับเธอทั้งคืน
คอยเป็นซานต้ามาให้ของขวัญก่อนนอน

เพราะว่าในวันคริสต์มาสเธออย่าคิดมากเกินไป
ปล่อยตัวให้สบาย ล่องลอยไปกับเจ้ากวางเรนเดียร์
อยากกอดเธอทั้งวัน อยู่กับเธอทั้งคืน
คอยเป็นซานต้ามาให้ของขวัญก่อนนอน

มิวสิควิดีโอ วันคริสต์มาสอย่าคิดมาก GUNGUN

เพลง : วันคริสต์มาสอย่าคิดมาก
ศิลปิน : GUNGUN
เนื้อร้อง/ทำนอง : GUNGUN
เรียบเรียง : GUNGUN
ติดต่องานศิลปิน : 0819165225
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend