คอร์ดเพลง เด็ด – GUNGUN

  
Text   

คอร์ดเพลง : เด็ด GUNGUN

คอร์ดเพลง เด็ด - GUNGUN

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single GUNGUN : เด็ด


INTRO | Amaj7 | A7 | Bm7 | Dm7 |
INTRO | Amaj7 | A7 | Bm7 | Dm7 |

 
ดอ
Amaj7 
กไม้.. 
 
ตอนนี้มันมีใน
F#m 
มือช่อหนึ่ง
 
และมันจะตรา
Bm 
ตรึง.. 
 
และติดอยู่ใน
E 
ใจ..

 
เจ้าดอ
Amaj7 
กไม้.. 
 
ช่อนี้มันก็คือ
F#m 
เธอนั่นไง
 
ฉันเด็ดมันเอา
Bm 
ไว้.. 
 
เพื่อไม่ให้เธอหา
E 
ยไป..

C#m7 
  แล้ววันนึงเธอเริ่มเหี่ยวเ
Dmaj7 
ฉาไป
Bm7 
  และฉันคงทำได้แค่ม
E 
อง

Dmaj7 
  ไม่น่าเ
E 
ลย 
 
ไปเด็ดเธ
C#m7 
อมา ดอม
F#m7 
ดม
 
  ทำให้
Bm 
ใจของเธอระ
E 
ทมจนจวนจะ
Amaj7 
สลาย 
 
 
A7 
Dmaj7 
  น่าจะป
E 
ล่อยเธอเอาไว้
C#m7 
  ไม่น่าเข้าไปทำ
F#m7 
ร้ายเธอเลย
 
  เพราะ
Bm7 
ฉันเองที่
E 
ดูเธอไม่
Amaj7 
ดีพอ

 
หลังจาก
Amaj7 
นั้น.. 
 
ความฝันที่มีมัน
F#m 
ก็หายไป
 
ในมือกุมเธอ
Bm 
ไว้.. 
 
แต่ใจกลับสลา
E 
ยไป..

 
คงเป็น
Amaj7 
ฉัน.. 
 
ให้น้ำเธอได้ไม่
F#m 
เต็มหัวใจ
 
ทำให้เธอต้อง
Bm 
ตาย.. 
 
และไม่ได้เติบ
E 
โต

C#m7 
  แล้ววันนึงเธอเริ่มเหี่ยวเ
Dmaj7 
ฉาไป
Bm7 
  และฉันคงทำได้แค่ม
E 
อง

Dmaj7 
  ไม่น่าเ
E 
ลย 
 
ไปเด็ดเธ
C#m7 
อมา ดอม
F#m7 
ดม
 
  ทำให้
Bm 
ใจของเธอระ
E 
ทมจนจวนจะ
Amaj7 
สลาย 
 
 
A7 
Dmaj7 
  น่าจะป
E 
ล่อยเธอเอาไว้
C#m7 
  ไม่น่าเข้าไปทำ
F#m7 
ร้ายเธอเลย
 
  เพราะ
Bm7 
ฉันเองที่
E 
ดูเธอไม่
Amaj7 
ดีพอ

INSTRU | A# B |

Fmaj7 
  ไม่น่าเ
G 
ลย 
 
ไปเด็ดเธ
Em7 
อมา ดอม  
Am7 
ดม
 
  ทำให้
Dm 
ใจของเธอระ
G 
ทมจนจวนจะ
Cmaj7 
สลาย 
 
 
C7 
Fmaj7 
  น่าจะป
G 
ล่อยเธอเอาไว้
Em7 
  ไม่น่าเข้าไปทำ
Am7 
ร้ายเธอเลย
 
  เพราะ
Dm7 
ฉันเองที่
G 
ดูเธอไม่ดี
Cmaj7 
พอ

 
เพราะ
Dm7 
ฉันเองที่
G 
ทำเธอนั้นเน่าตาย..

OUTRO | Fmaj7 | G | Em7 | Am7 |
OUTRO | Dm7 | G | C | C |


ดอกไม้.. ตอนนี้มันมีในมือช่อหนึ่ง
และมันจะตราตรึง.. และติดอยู่ในใจ

เจ้าดอกไม้.. ช่อนี้มันก็คือเธอนั่นไง
ฉันเด็ดมันเอาไว้.. เพื่อไม่ให้เธอหายไป

แล้ววันนึงเธอเริ่มเหี่ยวเฉาไป
และฉันคงทำได้แค่มอง

ไม่น่าเลย ไปเด็ดเธอมา ดอม ดม
ทำให้ใจของเธอระทมจนจวนจะ สลาย
น่าจะปล่อยเธอเอาไว้
ไม่น่าเข้าไปทำร้ายเธอเลย
เพราะฉันเองที่ดูเธอไม่ดีพอ

หลังจากนั้น.. ความฝันที่มีมันก็หายไป
ในมือกุมเธอไว้.. แต่ใจกลับสลายไป

คงเป็นฉัน.. ให้น้ำเธอได้ไม่เต็มหัวใจ
ทำให้เธอต้องตาย.. และไม่ได้เติบโต

แล้ววันนึงเธอเริ่มเหี่ยวเฉาไป
และฉันคงทำได้แค่มอง

ไม่น่าเลย ไปเด็ดเธอมา ดอม ดม
ทำให้ใจของเธอระทมจนจวนจะ สลาย
น่าจะปล่อยเธอเอาไว้
ไม่น่าเข้าไปทำร้ายเธอเลย
เพราะฉันเองที่ดูเธอไม่ดีพอ

( ดนตรี )

ไม่น่าเลย ไปเด็ดเธอมา ดอม ดม
ทำให้ใจของเธอระทมจนจวนจะส ลาย
น่าจะปล่อยเธอเอาไว้
ไม่น่าเข้าไปทำร้ายเธอเลย
เพราะฉันเองที่ดูเธอไม่ดีพอ

เพราะฉันเองที่ทำเธอนั้นเน่าตาย


รูปภาพคอร์ด เด็ด – GUNGUN

คอร์ดเพลง เด็ด - GUNGUN

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เด็ด (คอร์ด)

Written by :GUNGUN
Arranged by : GUNGUN
ติดต่อจ้างงาน : 081-916-5225
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend