คอร์ดเพลง อ่อนแอกะแพ้ไป – จินตหรา พูนลาภ ft. กระต่าย พรรณนิภา

  
Text   

คอร์ดเพลง อ่อนแอกะแพ้ไป จินตหรา พูนลาภ ft. กระต่าย พรรณนิภา

คอร์ดเพลง อ่อนแอกะแพ้ไป - จินตหรา พูนลาภ ft. กระต่าย พรรณนิภา

เพลง อ่อนแอกะแพ้ไป (คอร์ด)

ศิลปิน : จินตหรา พูนลาภ ft. กระต่าย พรรณนิภา

แนวเพลง : #อีสาน

Single : จินตหรา พูนลาภ ft. กระต่าย พรรณนิภา อ่อนแอกะแพ้ไป

คีย์คอร์ดเพลง อ่อนแอกะแพ้ไป คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Am | F | Dm | Em | E |
INTRO | F | Em | DmEm | Am |

 
โลก
Am 
หมุนวนเวียน จากเดือนเลื่อนเป็น พ.
F 
ศ.
 
หยัง
Dm 
น้อทำใจคนรอ 
 
บ่วนห
G 
มุนตาม
F 
คิดเอาไว้ใน
G 
ใจ  
Em 
คงอีกบ่
Am 
นาน 
 
ความทร
Dm 
มาน 
 
สิ
F 
ลบจากใจใ
G 
ห้พ้น

 
ลมพัดต้
F 
อง 
 
ซูน
G 
คิง 
 
ยิ่งคิด
Am 
ฮอด
 
คนเคยก
F 
อด 
 
แฮงคิดฮ
G 
อดบ่เซา

 
อ่อนแอก็แ
C 
พ้ไป 
 
 
Em 
ยอมรับ 
 
กะ
Am 
ได้ 
 
 
G 
 
สิผ่านไปโดนปาน
F 
ได๋ 
 
หัว
G 
ใจยังฮักคื
C 
อเก่า
 
บอก
F 
ใจ 
 
อย่าไ
G 
หวหวั่น 
 
 
Em 
กะยังคิดนำแต่
Am 
เขา
 
ล่างมื้อ
F 
จนได้ส่องรูปเ
G 
ขา 
 
ให้พออ
C 
ยู่ได้

INSTRU | F G | Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

 
จาก
F 
วันเป็นเดือน 
 
G 
ลื่อนไปเป็นปี 
 
ยัง
Am 
คือเก่า
 
จักสิเ
F 
ศร้า.. สิไห้ ไปฮอด
G 
ไส

 
อ่อนแอก็แ
C 
พ้ไป 
 
 
Em 
ยอมรับ 
 
กะ
Am 
ได้ 
 
 
G 
 
สิผ่านไปโดนปาน
F 
ได๋ 
 
หัว
G 
ใจยังฮักคื
C 
อเก่า
 
บอก
F 
ใจ 
 
อย่าไ
G 
หวหวั่น 
 
 
Em 
กะยังคิดนำแต่
Am 
เขา
 
ล่างมื้อ
F 
จนได้ส่องรูปเ
G 
ขา 
 
ให้พออ
C 
ยู่ได้

 
อ่อนแอก็แ
C 
พ้ไป 
 
 
Em 
ยอมรับ 
 
กะ
Am 
ได้ 
 
 
G 
 
สิผ่านไปโดนปาน
F 
ได๋ 
 
หัว
G 
ใจยังฮักคื
C 
อเก่า
 
บอก
F 
ใจ 
 
อย่าไ
G 
หวหวั่น 
 
 
Em 
กะยังคิดนำแต่
Am 
เขา
 
ล่างมื้อ
F 
จนได้ส่องรูปเ
G 
ขา 
 
ให้พออ
C 
ยู่ได้

 
ฮักอ้ายบ่
Dm 
จาง.. 
 
คนเคยเคียงข้
G 
าง
 
คิดฮอดเด้  
C 
คิดฮอดอ้าย

OUTRO | Am | F | Dm | Em | Am |


โลกหมุนวนเวียน จากเดือนเลื่อนเป็น พ.ศ.
หยังน้อทำใจคนรอ บ่วนหมุนตาม
คิดเอาไว้ในใจ คงอีกบ่นาน 
ความทรมาน สิลบจากใจให้พ้น

ลมพัดต้อง ซูนคิง ยิ่งคิดฮอด
คนเคยกอด แฮงคิดฮอดบ่เซา

อ่อนแอก็แพ้ไป ยอมรับ กะได้
สิผ่านไปโดนปานได๋ หัวใจยังฮักคือเก่า
บอกใจ อย่าไหวหวั่น กะยังคิดนำแต่เขา
ล่างมื้อจนได้ส่องรูปเขา ให้พออยู่ได้

( ดนตรี )

จากวันเป็นเดือน เลื่อนไปเป็นปี ยังคือเก่า
จักสิเศร้า.. สิไห้ ไปฮอดไส

อ่อนแอก็แพ้ไป ยอมรับ กะได้
สิผ่านไปโดนปานได๋ หัวใจยังฮักคือเก่า
บอกใจ อย่าไหวหวั่น กะยังคิดนำแต่เขา
ล่างมื้อจนได้ส่องรูปเขา ให้พออยู่ได้

อ่อนแอก็แพ้ไป ยอมรับ กะได้
สิผ่านไปโดนปานได๋ หัวใจยังฮักคือเก่า
บอกใจ อย่าไหวหวั่น กะยังคิดนำแต่เขา
ล่างมื้อจนได้ส่องรูปเขา ให้พออยู่ได้

ฮักอ้ายบ่จาง.. คนเคยเคียงข้าง
คิดฮอดเด้ คิดฮอดอ้าย

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อ่อนแอกะแพ้ไป (คอร์ด)
ศิลปิน จินตหรา พูนลาภ ft. กระต่าย พรรณนิภา
คำร้อง/ทำนอง : รามิล ต้นแก้ว
เรียบเรียง​ : เอ็ม​ นา​โนน
คอนเสิร์ต Tel. 081-252-9344
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend