หน้าแรก » คาราบาว » คอร์ดเพลง เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ – คาราบาว

คอร์ดเพลง เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ – คาราบาว


INTRO | G | G | D | G | ( 2 Times )

 
วันเว
ลาผันเปลี่ยนเวียนไป
 
ใจของ
คนก็หมุนวนเปลี่ยน
แปร
 
ตั้งแต่เด็กน้อยจนเติบแก่
 
 
ผ่านไป
พบปัญหาสาระ
พัน
 
ถูกกีด
กันโดยชนชั้นเอา
เปรียบ
 
เหยียบข
ย้ำหัวใจทำลาย
ขวัญ
 
หยดหยาด
เหงื่อดั่งน้ำเกลือน้ำ
กลั่น
 
น้ำใจ
นั้น 
 
จงแบ่งปันผู้
คน

 
เสียง
เพลง 
 
ให้เปล่งออก
มา
 
จะโหยหา
เสรีอันยิ่ง
Em 
ใหญ่
 
เสียง
เพลง 
 
ให้เปล่งออก
มา
 
จะโหยหา
เสรี
ภาพ

INSTRU | G | G | D | G | ( 2 Times )

 
คนกับ
คนอยู่กันเป็นกลุ่มคน
 
ความสับ
สน 
 
คือโลภโมโท
สัน
 
คือเอาเปรียบเอาไปไม่แบ่งปัน
 
 
เลยตีกัน
จนล้มหายตาย
ห่า
 
ก็เห็นเงินพบเงินก็จะเตะ
 
 
ให้เตะให้
ตาย 
 
ไม่มีรา
คา
 
ชีวิต
คนดูเหมือนดั่งผัก
ปลา
 
อนาถ
หนา 
 
สังคมสัง
คัง

 
เสียง
เพลง 
 
ให้เปล่งออก
มา
 
จะโหยหา
เสรีอันยิ่ง
Em 
ใหญ่
 
เสียง
เพลง 
 
ให้เปล่งออก
มา
 
จะโหยหา
เสรีภ
าพ

INSTRU | G | G | C | G | ( 2 Times )
INSTRU | F | G | F | G | F | G | F | D |
INSTRU | G | G | D | G | ( 2 Times )

 
อันสัง
คมก็ยังเดินดั่งเก่า
 
ดั่งไดโน
เสาร์ 
 
ดั่งเต่าล้าน
ปี
 
คือสังคม ยศฐาบรรดามี
 
 
มีศักดิ์มี
ศรี 
 
ถือนายถือ
บ่าว
 
จะก้าวเดินต่อไปในภายหน้า
 
 
ต้องสร้างศรัท
ธา 
 
ในประชาธิป
ไตย
 
ที่เป็น
จริงเป็นจังดั่งตั้ง
ใจ
 
ให้ชาวไทย
ได้มีเสรีภ
าพ

 
เสียง
เพลง 
 
ให้เปล่งออก
มา
 
จะโหยหา
เสรีอันยิ่ง
Em 
ใหญ่
 
เสียง
เพลง 
 
ให้เปล่งออก
มา
 
จะโหยหา
เสรีภ
าพ

 
เสียงเพ
ลงแห่งเสรี
ภาพ 
 
 
เสรีภ
Em 
าพ
 
เสียงเพ
ลงแห่งเสรี
ภาพ 
 
 
เสรีภ
Em 
าพ
 
เสียงเพ
ลงแห่งเสรี
ภาพ 
 
 
เสรีภ
Em 
าพ
 
เสียงเพ
ลงแห่งเสรี
ภาพ 
 
 
เสรีภ
Em 
าพ

OUTRO | C | G | D | Em | C | G | D | G |
Fade out..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ (คอร์ด)
ศิลปิน คาราบาว
 โฆษณา