หน้าแรก » คาราบาว » คอร์ดเพลง ทะเลใจ – คาราบาว

คอร์ดเพลง ทะเลใจ – คาราบาว


INTRO | E | E | E | E | ( 2 Times )

 
*  
แม้ชีวิตได้ผ่านเลย
C#m 
วัยแห่งความฝัน
วันที่ผ่าน
B7 
มาไร้จุดห
มาย
C#m 
ฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพีย
G#m 
งตัวและจิตใจ
 
ป็นมิตรแท้ที่
B7 
ดีต่อ
กัน

INSTRU | E | E | E | E |

 
เห
มือนชีวิตผันผ่านคืน
C#m 
วันอันเปลี่ยวเหงา
ตัวเป็นของเ
B7 
ราใจของใ
คร
C#m 
มีชีวิตเพื่อสู้คืน
G#m 
วันอันโหดร้าย
คืนที่ตัวกับใ
B7 
จไม่ตรง
กัน

 
** คืน
E7 
นั้นคืนไ
C#m 
หน 
 
ใจแพ้ตัว
…คืนและวันอันน่าก
ลัวตัวแพ้ใจ
C#m 
…ท่ามกลางแสง
สีศิวิไลซ์
F#m 
…อาจหลงทางไปไม่
B7 
ยากเย็น
E7 
…คืนนั้นคืนไ
C#m 
หน 
 
ใจเพ้อฝัน
…คืนและวันฝันไ
ปไกลลิบโลก
C#m 
…ดั่งนกน้อยลิ่วล่อง
G# 
ลอยแรงลมโบก
F#m 
พออับโชคตกลงก
B7 
ลางทะเลใจ

INSTRU | E | E | E | E |

ทุกชีวิตดิ้นรนค้น
C#m 
หาแต่จุดหมาย
ใจในร่างก
B7 
ายกลับไม่เ
จอ
C#m 
ทุกข์ที่เกิดซ้ำ 
 
เพราะ
G#m 
ใจนำพร่ำเพ้อ
หาหัวใจให้เ
B7 
จอก็เป็นสุข

INSTRU | E | E | E | E |
INSTRU | E | C#m | A B | E | C#m | G#m | A B | E |

( **, * )

C#m 
ฉันเรียนรู้เพื่ออยู่ 
 
เพียง
G#m 
ตัวและจิตใจ
 
ป็นมิตรแท้ที่
B7 
ดีตลอดก
าล

OUTRO | E | E | E | E | ( 2 Times )

เนื้อเพลง
* แม้ชีวิตได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝัน
วันที่ผ่านมาไร้จุดหมาย
ฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจ
เป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกัน

เหมือนชีวิตผันผ่านคืนวันอันเปลี่ยวเหงา
ตัวเป็นของเราใจของใคร

มีชีวิตเพื่อสู้คืนวันอันโหดร้าย
คืนที่ตัวกับใจไม่ตรงกัน

** คืนนั้นคืนไหนใจแพ้ตัว
คืนและวันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจ
ท่ามกลางแสงสีศิวิไลซ์
อาจหลงทางไปไม่ยากเย็น
คืนนั้นคืนไหนใจเพ้อฝัน
คืนและวันฝันไปไกลลิบโลก
ดั่งนกน้อยลิ่วล่องลอยแรงลมโบก
พออับโชคตกลงกลางทะเลใจ
ทุกชีวิตดิ้นรนค้นหาแต่จุดหมาย
ใจในร่างกายกลับไม่เจอ
ทุกข์ที่เกิดซ้ำ เพราะใจนำพร่ำเพ้อ
หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข

( ** , * )

ฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจ
เป็นมิตรแท้ที่ดีตลอดกาล
คอร์ด เนื้อเพลง ทะเลใจ – คาราบาว
เพลง : ทะเลใจ
ศิลปิน : แอ๊ด คาราบาว
อัลบั้ม : พฤษภา
คาราบาว - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา