คอร์ดเพลง คนล่าฝัน – คาราบาว

  
Text   

INTRO | E D | E | E D | E | E | A |

 
* แสงตะ
A 
วันเพิ่งจะโผ่ลพ้นข
D 
อบฟ้า
 
มีเว
A 
ลาให้คนเราอีกมากม
E 
าย
 
พาชี
A 
วิตก้าวไปสู่ยัง
D 
จุดหมาย
 
ถึงเสี่ยงเ
A 
ป็นเสี่ยงต
E 
ายก็น่า
A 
ลอง
E 

 
มองดู
A 
ฟ้า 
 
ฝูงนกกาเที่ยว
D 
หากิน
 
ไปยัง
A 
ถิ่นแดนไกลสุดสาย
E 
ตา
 
เหมือนย้ำเ
A 
ตือนว่าชีวิตล้วนเ
D 
กิดมา
 
แสวง
A 
หาต่อ
E 
สู้และดิ้น
A 
รน

 
** โอ้ชี
A 
วิตมีอะไรตั้งเ
D 
ยอะแยะ
 
มีเกิด
A 
แก่เจ็บตายคล้ายๆ 
 
 
E 
กัน
 
แต่สิ่ง
A 
ที่มีไม่เหมือนคือค
D 
วามฝัน
 
อยู่ที่ใ
A 
ครจะล่า
E 
มันให้อยู่
A 
มือ

 
คนเป็น
A 
คนย่อมปะปนด้วย
D 
ชั่วดี
 
ในศักดิ์
A 
ศรีมีทั้งจนและ
E 
ร่ำรวย
 
มีความ
A 
รักเป็นเรื่องราวอัน
D 
สดสวย
 
ความผิดห
A 
วังเป็นแค่เ
E 
รื่องธรรม
A 
ดา

 
ฟ้าเบื้อง
A 
บนน้ำเบื้องล่างดินข
D 
วางหน้า
 
ข้ามไปเ
A 
ถิดไขว่คว้าความใฝ่
E 
ฝัน
 
มีชี
A 
วิตเกิดมาแค่ 
 
D 
รั้งเดียวเท่านั้น
 
อย่าปล่อย
A 
มันซังกะต
E 
ายไป
A 
วันๆ

 
** โอ้ชี
A 
วิตมีอะไรตั้งเ
D 
ยอะแยะ
 
มีเกิด
A 
แก่เจ็บตายคล้ายๆ 
 
 
E 
กัน
 
แต่สิ่ง
A 
ที่มีไม่เหมือนคือค
D 
วามฝัน
 
อยู่ที่ใ
A 
ครจะล่า
E 
มันให้อยู่
A 
มือ

INSTRU | E D | E | E D | E | E | A |

 
แม้ในข้
A 
างคืนเดือนดาวอัน
D 
มืดมิด
 
ยังมี
A 
สิทธิ์คิดฝันอันเฉิดฉ
E 
าย
 
ดุจแสงเ
A 
ทียนนำทางส
D 
ว่างไกล
 
ดุจหิ่งห้
A 
อยพร่างพรายในค่ำ
A 
คืน 
 
 
E 

 
ยืนเดียวด
A 
ายในความกลัวหลอก
D 
ตัวเอง
 
เท่ากับเ
A 
ร่งรัดไปสู่ความ
D 
ล้มเหลว
 
ยังมิ
A 
ทันได้ลงมือทำ
D 
ดีเลว
 
กลับถูกเ
A 
ปลวไฟความก
E 
ลัวเผา
A 
ตัวตน

 
** โอ้ชี
A 
วิตมีอะไรตั้งเ
D 
ยอะแยะ
 
มีเกิด
A 
แก่เจ็บตายคล้ายๆ 
 
 
E 
กัน
 
แต่สิ่ง
A 
ที่มีไม่เหมือนคือค
D 
วามฝัน
 
อยู่ที่ใ
A 
ครจะล่า
E 
มันให้อยู่
A 
มือ

 
แผ่นฟ้าก
A 
ว้าง 
 
เขาสูงใหญ่ยังเ
D 
คยข้าม
 
ฝันงดง
A 
ามถามหน่อยเคยข้ามไ
E 
หม
 
ไปยัง
A 
ฝั่งที่ตั้งฝันอันแ
D 
สนไกล
 
แต่สุด
A 
ท้ายก็ได้
E 
ฝันนั้นมาค
A 
รอง 
 
 
E 

 
*** ลองดูเ
A 
ลยเกิดมาเป็นคน
D 
ล่าฝัน
 
มีราง
A 
วัลฝันใฝ่ให้ใฝ่
E 
ฝัน
 
มีชี
A 
วิตเกิดมาแค่ 
 
D 
รั้งเดียวเท่านั้น
 
อย่าปล่อย
A 
มันซังกะต
E 
ายไปวั
A 
นๆ

 
** โอ้ชี
A 
วิตมีอะไรตั้งเ
D 
ยอะแยะ
 
มีเกิด
A 
แก่เจ็บตายคล้ายๆ 
 
 
E 
กัน
 
แต่สิ่ง
A 
ที่มีไม่เหมือนคือค
D 
วามฝัน
 
อยู่ที่ใ
A 
ครจะล่า
E 
มันให้อยู่
A 
มือ

 
** โอ้ชี
A 
วิตมีอะไรตั้งเ
D 
ยอะแยะ
 
มีเกิด
A 
แก่เจ็บตายคล้ายๆ 
 
 
E 
กัน
 
แต่สิ่ง
A 
ที่มีไม่เหมือนคือค
D 
วามฝัน
 
อยู่ที่ใ
A 
ครจะล่า
E 
มันให้อยู่
A 
มือ

INSTRU | E D | E | E D | E | E | A |

 
* แสงตะ
A 
วันเพิ่งจะโผ่ลพ้นข
D 
อบฟ้า
 
มีเว
A 
ลาให้คนเราอีกมากม
E 
าย
 
พาชี
A 
วิตก้าวไปสู่ยัง
D 
จุดหมาย
 
ถึงเสี่ยงเ
A 
ป็นเสี่ยงต
E 
ายก็น่า
A 
ลอง
E 

 
*** ลองดูเ
A 
ลยเกิดมาเป็นคน
D 
ล่าฝัน
 
มีราง
A 
วัลฝันใฝ่ให้ใฝ่
E 
ฝัน
 
มีชี
A 
วิตเกิดมาแค่ 
 
D 
รั้งเดียวเท่านั้น
 
อย่าปล่อย
A 
มันซังกะต
E 
ายไปวั
A 
นๆ

 
** โอ้ชี
A 
วิตมีอะไรตั้งเ
D 
ยอะแยะ
 
มีเกิด
A 
แก่เจ็บตายคล้ายๆ 
 
 
E 
กัน
 
แต่สิ่ง
A 
ที่มีไม่เหมือนคือค
D 
วามฝัน
 
อยู่ที่ใ
A 
ครจะล่า
E 
มันให้อยู่
A 
มือ

 
** โอ้ชี
A 
วิตมีอะไรตั้งเ
D 
ยอะแยะ
 
มีเกิด
A 
แก่เจ็บตายคล้ายๆ 
 
 
E 
กัน
 
แต่สิ่ง
A 
ที่มีไม่เหมือนคือค
D 
วามฝัน
 
อยู่ที่ใ
A 
ครจะล่า
E 
มันให้อยู่
A 
มือ

OUTRO | E D | E | E D | E | E | A |

2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend