คอร์ดเพลง กำนันผู้ใหญ่บ้าน – คาราบาว

  
Text   

INTRO | F | ( 6 Times ) | F C | F |

 
* ข
F 
วัญใจไก่แจ้
 
แม่สาวรำวงกระโปรงบานบ
C 
านๆ
 
F 
วัญใจชาวบ้าน
 
ต้องพ่อกำนัน คุณ
C 
อาผู้ให
F 
ญ่

INSTRU | F | F | F | C
INSTRU | F | F | F C | F

F 
ผมเป็นผู้ใหญ่
 
พี่ชายผมเป็นกำ
C 
นัน
 
หน้า
F 
ที่ให้บริการ
 
รัฐบาล เขาจ้างผม
C 
มา
 
เงินเ
F 
ดือนก็ไม่เท่าไหร่
 
เจ็บป่วยพอได้
C 
ค่ายา
 
ผู้ใ
F 
หญ่กำนันก็มีค่า
 
เครื่องแบบตีต
C 
รากระทรวงมหาดไ
F 
ทย

( * )

INSTRU | F | F | F | C |
INSTRU | F | F | F C | F |

F 
ผมเป็นผู้ใหญ่
 
พี่ชายผมเป็นกำ
C 
นัน
 
อยู่ด
F 
งอยู่แดนกันดาร
 
ก้มหน้าทำงานทุ่มจิตเท
C 
ใจ

 
ความ
F 
ฝันความหวังความรัก
 
กระจายให้ทั่วถิ่นไ
C 
ทย
 
อำน
F 
าจจะผูกขาดไว้ทำไม
 
ประชาชนเป็นน
C 
าย 
 
รับใช้มวล
F 
ชน

 
พ.
F 
ศ.สองพันห้าร้อยสี่
 
ผู้ใหญ่
C 
ลีตีกลองเรียก
F 
คน
 
F 
มัยนี้เรามีเครื่องยนต์
 
ปั่น
C 
ไฟออกไมโครโ
F 
ฟน

 
แต่ก่
F 
อนคุยกันบนศ
Bb 
าลา
 
ก็พัฒ
F 
นาเป็นสภาตำบล
 
ไว้ป
F 
กป้องสิทธิคนจนจน
 
(ปกป้องสิทธิคนจนจน)
 
 
จากไอ้พวกฉ้อ
C 
ฉล 
 
ปล้นทรัพยา
F 
กร

INSTRU | F | ( 7 Times ) | C |
INSTRU | F | ( 6 Times ) | F C | F |

 
กราบเ
F 
รียนกระทรวงทบวงกรม
 
พวกกระผมยังก้มหน้ารับใ
C 
ช้
 
ไม่
F 
ดีให้มาโทษผู้ใหญ่
 
ยังไม่พอใจให้ต่อว่ากำ
C 
นัน

 
ถึงการเ
F 
มืองมีอุปสรรค
 
แต่ความรักในหน้าที่การง
C 
าน
 
แม้ใ
F 
ครจะมาเป็นรัฐบาล
 
ผู้ใหญ่กำ
C 
นันก็ไม่เคยนอกใ
F 
 
(แม้ใ
F 
ครจะมาเป็นรัฐบาล
 
ผู้ใหญ่กำ
C 
นันก็ไม่เคยนอกใ
F 
จ)

( * ) ( * )

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend